Yleistä

Toimintakulttuurimme keskeisenä ajatuksena on, että oppilaat ja henkilökunta tuntevat koulumme turvalliseksi, rauhalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi opiskella ja työskennellä.

Oppivelvollisuuskouluna kiinnitämme erityistä huomiota oppilaiden läsnäoloon koulussa. Asetetuilla kasvatus- ja opetustavoitteella on mahdollisuus toteutua, jos oppilaat ovat koulussa lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Koti, koulu ja kunta ovat kukin perusopetuslain ja -asetuksen määrittämällä tavalla asioista vastuussa.