Vanhempainillat

Seitsemäsluokkalaisten huoltajille järjestetään yksi yhteinen vanhempainilta keskiviikkona 31.8.2022 klo 17.30

Lisäksi seitsemäsluokkalaisten vanhemmille järjestetään luokkakohtaiset vanhempainillat marrasjoulukuun aikana. TAVOITTEENA ON SAADA JOKAISEEN ILTAA KAIKKI LUOKAN VANHEMMAT. Koulun puolelta iltoihin osallistuvat rehtori, luokanvalvoja ja kuraattori. Niissä käsitellään asioita, jotka ovat oppilaan kannalta keskeisiä yläasteen opiskelussa. Samalla näissä vanhempainilloissa esitellään kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten valittavat valinnaisaineet. Myös muiden luokkien luokanvalvojat voivat pitää luokkakohtaisia iltoja.

Yhdeksäsluokkalaisten huoltajille järjestetään vanhempainilta jatko-opintojen yhteishausta (päivämäärä ilmoitetaan)

Kahdeksasluokkalaisten huoltajille järjestetään vanhempainilta (päivämäärä ilmoitetaan)

Tarvittaessa järjestetään myös muita vanhempainiltoja.

Kaikista vanhempainilloista lähetään koteihin erilliset kutsut, esim. Wilmaviestillä. Kaikki yhteiset vanhempainillat aloitetaan kouluravintola Lintu Sinisessä, jossa oppilaskunta myy kahvia ja pullaa. Tuloilla kartutetaan koulumme stipendirahastoa.

Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä luokanvalvojiin ja ehdottaa kokousten pitämistä. Lisäksi vanhemmat voivat esittää toiveita vanhempainiltojen aiheista ja sisällöistä rehtorille sekä luokanvalvojille