Työelämäjaksot

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että oppilas

*löytää itsestään vahvuuksia ja mahdollisia mielenkiinnonkohteita

* oppii itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja huomaa pärjäävänsä eri tilanteissa 

* saa kokemuksia eri ammateista ja työelämän realiteeteista

* oppii työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

* oppii arvioimaan omaa kehittymistään ja tekemään realistisia suunnitelmia

Työelämäjaksolla  oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, saa kokemuksia eri aloilta oppien samalla työelämän pelisääntöjä sekä suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä. TE-jakson tehtävät arvioidaan ja ne otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvioinnissa.  

Työpaikoilla ohjauksesta vastaa työpaikkaohjaaja, joka toimii oppilaan opastajana ja tukena. Työpaikkojen kanssa tehdään sopimukset. Jopo-ohjaaja seuraa opiskelun toimivuutta pitämällä oppilaan kanssa yhteyttä jakson ajan puhelimitse sekä käymällä oppilaan työpaikalla. Työelämäjakson päätteeksi pidetään arviointikeskustelu oppilaan, työpaikkaohjaajan ja koulun edustajan kanssa. Oppilas saa jokaisesta jaksosta työtodistuksen.

 

VINKKEJÄ TYÖPAIKAN VALINTAAN

sosiaali- ja terveysala

– päiväkoti, koulut

– nuorisotoimi

– vanhainkoti, kehitysvammalaitos

auto- ja kuljetusala

– autokorjaamo, varaosaliike

– postityö, VR

– matkahuolto

kaupallinen ala

– kauppa

– kiinteistönvälitystoimisto, mainos- ja markkinointitoimisto

maa-ja metsätaloustyö

– maatila / karjatila, puutarha

matkailu- ja ravitsemusala

– hotelli, matkatoimisto

– ravintola

kauneudenhoitoala

– kampaamo, kosmetologi

kulttuuri- ja viestintäala

– elokuvateatteri, teatteri

– kirjasto, museo

– televisio / radio / sanomalehti

– valokuvaus

käsityöala

– timpurin apulainen

– veneveistämö

– kynttilätehdas

– kukkakauppa