Työharjoittelu

Yhdeksännet luokat ovat työharjoittelussa viikot 45 ja 46.

Opinto-ohjaaja selvittää oppilaille tunneillaan työharjoitteluun liittyvät asiat.