Jopo-luokka

RAASEPORIN JOUSTAVA PERUSOPETUS 

JOPON TEESIT 

  1. Jos oppilaalla on huolia, murheita, nälkä tai väsyttää, on erityisen vaikeaa (jopa mahdotonta) oppia mitään. Siksi oppilaan hyvä olo on meidän tärkein tehtävämme. Joka päivä. 

2. Jos oppilas ei usko kykenevänsä oppimaan jotakin, hän ei sitä opi. Ei yleensä edes yritä. Siksi seuraavana tehtävänämme on purkaa en osaa/en pysty-mantrat. 

3. Jokainen oppii omaan tahtiin – yksi ymmärtää asian minuutissa, toinen muutamassa tunnissa, jollakin menee viikko. Joku on osannut asian jo kouluun tullessaan ennen kuin olen edes avannut suutani. Siksi meillä voi suorittaa kursseja sitä mukaa kuin hyvältä tuntuu. Pääasia on, että kaikki kurssit on suoritettu kevääseen mennessä. 

4. Otatko vaniljaa vai suklaata? Teetkö matikkaa vai biologiaa? Kun saat itse valita mitä teet, olet tyytyväisempi siihen mitä saat kuin silloin, jos joku valitsee puolestasi saati sitten käskee mitä teet. 

5. Oppia voi missä vain – pulpetin ääressä, lattialla, sohvalla, tyynyn päällä tai työpaikalla, vierailulla, kotona, harrastuksissa, kavereiden kanssa. Ja miten vain – katsomalla, kuuntelemalla, keskustelemalla, kokeilemalla.

6. Maailma on täynnä tietoa. Kirjan kappaleita tärkeämpää on oppia etsimään ja muokkaamaan tietoa sekä erottaa väärä informaatio oikeasta. 

7. Sopivin hetki oppimiseen ei ole välttämättä se oppitunnin hetki, missä kohtaa minä olen päättänyt opettaa. Joku voi olla luovimmillaan vaikka kolmelta aamuyöllä. Pääasia on, että tehtävä tulee tehtyä deadlineen mennessä. 

8. Opiskelun ei tarvitse olla rankkaa ja tylsää, jotta sitä voi kutsua opiskeluksi. Pääasia on, että asiat opitaan. 

OPETUSSUUNNITELMA

Opiskelussa noudatetaan yleistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, opetusjärjestelyjen ollessa joustavia ja yksilöllisiä. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana (itsenäinen tiedonhankinta ja muokkaus), jolloin hänellä on mahdollisuus oppia juuri itselleen sopivalla tavalla. Opettaja ohjaa ja tukee oppimista eli toimii ikään kuin oppimisen konsulttina. Oppimisen painopiste on monipuolisessa oppimisprosessissa (oppia saa miten haluaa ja missä haluaa) ja arvioinnin painopiste prosessin aikana tehdyssä työssä (jatkuva arviointi).

Opiskelu jakaantuu lähiopetukseen ja eri pituisiin työelämäjaksoihin. Lähiopiskelujaksolla opiskellaan koululla sekä muissa oppimisympäristöissä kuten esimerkiksi vierailukäynneillä yrityksissä ja julkisissa toimitiloissa tai suoritetaan kaupunkitehtäviä. Kaikkia oppiaineita voi suorittaa myös työelämäjaksoilla. Oppilas käy tällöin töissä ja tekee työpaikan mukaan räätälöityjä tehtäviä eri oppiaineista.

Opiskeluun voi sisällyttää myös koulutuskokeiluja, jolloin oppilaat tutustuvat haluamiinsa jatko-opiskeluvaihtoehtoihin eri oppilaitoksissa. Tavoitteena on löytää oikea polku hyvissä ajoin ennen yhteishakua. 

 Lisätietoja:

annika.lintervo@raasepori.fi  tai p. 040-5724914