Vuosikertomus 2020-2021

KARJAAN YHTEISKOULUN VUOSIKERTOMUS 2020-2021

Tapahtumia ja toimintaa lukuvuoden ajalta.

 

Syyslukukausi 2020

Elokuu

13.08. Koulun aloitus

26.08. Koulurauhan julistus. Tukioppilaat.

31.8. Koulukuvaus

 

Syyskuu

1.9. Koulukuvaus

2.9. Jalkautuvan nuoristoiminnan WAUTO vieraili koulumme pihalla

8.9. Seiskojen ryhmäyttämisiltapäivä koulumme pihalla klo 12-15, tukarit, ohr

9.9. Koulumme tilojen sisäilmainfo klo 18.00 Tryckeri Teaternissa

24.-25.9. Nälkäpäiväkeräys koulullamme, oppilaskunta

 

Lokakuu

2.10. Maastojuoksu-korvapuusti –iltapäivä, liikunta ja tukarien tehtävärastit

14.10. Taksvärkki

15.–16.10. Syysloma

23.10-30.10 Etäopetusjakso (henkilökuntaa karanteenissa)

 

Marraskuu

20.11. Lapsen oikeuksien päivä. Raaseporin kaupunki lahjoitti oppilaille nameja ja heijastimia

26.11. Ysien jatko-opintovanhempainilta etäyhteyksin Meetissä

 

Joulukuu

4.12-10.12 Netissä tehtävä olosuhdekysely tietyistä opetustiloista

4.12. Itsenäisyysaamunavaus etäyhteyksin luokista seurattuna

14.12.-17.12. Teemaviikko, monialainen oppimiskokonaisuus aiheenaan taide

11.12-17.12. Tukarit pitivät pikkujouluja kummiluokilleen

18.12. Joulujuhla etäyhteyksin luokasta seurattuna ja välitodistukset

 

 

Kevätlukukausi 2021

Tammikuu

7.1. Kevätlukukauden alku

 

Helmikuu

10.2. Valtakunnallinen Metsävisa, 8-luokat

15.2. Tukarien ystävänpäiväyllätys koko koululle, piilotettuja sydämiä ja Muumi-tikkareita

22.2-26.2. Talviloma

 

Maaliskuu

1.3.-5.3. Etäopetusjakso korona-altistusten vuoksi (henkilökuntaa paljon karanteenissa)

9.3 ja 11.3.   Kirjakekkerien kirjailijavierailu etänä yseille ja seiskoille

Maalis-Huhtikuu

8.3.-11.4. Etäopetusjakso Etelä-Suomen AVI:n päätöksellä

 

Huhtikuu

8.4. Valtakunnallinen taloustaitokilpailu yseille

12.4.-20.4. Etäopetusjakso korona-altistusten vuoksi (henkilökuntaa karanteenissa)

21.4. Matematiikan valtakunnallinen koe

30.4. Tukarit järjestivät oppilaille pienen vapputehtävän, josta sai suunsa makeaksi

 

Toukokuu

6.5., 7.5. ja 12.5. PISA-tutkimus (yhteensä 59 oppilasta)

17.5.-28.5. Ysien TET-jakso hybridimallilla: osa töissä, osa koululla

 

Kesäkuu

2.6. MOK-TEEMAPÄIVÄ: liikunta, urheilu, moottoriurheilu

4.6. Luokanvalvojapäivä

4.6. Ysien juhlaharjoitukset ja viinerikahvit ruokalassa

5.6. Kevätjuhla, tunnin mittainen juhla, jossa lähtevät ysit olivat pääosassa. Muut luokat seurasivat juhlaa videolta omassa kotiluokassaan.

 

 

OPPILASKUNTA

Oppilaskuntaan hallitukseen äänestettiin

12 henkilöä.

 

Alatalo Oliver, 7A

Jernström Leevi, 9B

Kinnunen  Inkaliina, 8B

Kinnunen Mikael, 7D

Mäkinen Taika, 7D

Palin Ilona, 8A

Pärlin Sandra-Liis, 8F

Räisänen Eemeli, 9C

Suutari Benjamin, 7B

Velpler Aleksander, 7F

Väisänen Roope, 9D

Öhman Emma, 9A

 

Oppilashallitus valitsi Roope Väisäsen hallituksen

puheenjohtajaksi.

Oppilaskunnan hallitus oli päättänyt syksyllä 2020 taksvärkkikohteeksi WWF:n ja Itämeren suojelun, joihin lahjoitettiin koulumme taksvärkkituotto.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toteuttivat koululla nälkäpäiväkeräyksen syksyllä 2020.

Oppilaskunnan hallitus osallistui 11.5.2021 etänä järjestettyyn oppilaskuntapäivään, jossa hallitus ideoi hallituksen tehtäviä, teemapäiviä yms. tulevalle vuodelle.

Oppilaskunta ei saanut avattua kioskia lukuvuodelle

2020-2021 vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Hallitus esitti syksyn 2021 monialaisen oppimiskokonaisuuden teemaksi Kansainvälisyys ja kulttuuri.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenille tilattiin yhtenäiset paidat.

 

 

TUKIOPPILASTOIMINTA

TUKIOPPILAAT 2020-2021

7A-luokan kummitukioppilaat:

Roope Väisänen

Siiri Möller

 

7B-luokan  kummitukioppilaat:

Elli Karlsson

Veera Karlsson

Venla Ojamaa

 

7C-luokan kummitukioppilaat

Jimi Horttanainen

Siiri Savonen

Emma Öhman

 

7D-luokan kummitukioppilaat

Elsa Kantanen

Emmi Lahti

Karoliina Knaapinen

 

7F-luokan  kummitukioppilaat

Aino Nousiainen

Eemeli Räisänen

Tukioppilasohjaajana toimi opettaja Soili Vuorinen. Tukioppilastoimintaan kuului seiskaluokkalaisten ryhmäyttämistä, kummiluokkatunteja, aamunavauksia sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä. Tukioppilaat saivat toimintaansa koulutusta sekä keväällä todistuksen tukioppilastoimintaan osallistumisesta.

 

 

LIIKUTTAJAT

Karjaan Yhteiskoulussa liikuttajina lukuvuonna 2020-21ovat toimineet Emma Öhman 9A, Elsa Kantanen 9C, Karoliina Knaapinen 9C, Mariel Röhr 9Cn ja Pauli Lammi 9C. Liikuttajat ovat aktiivisia ja liikunnallisia 9 -luokkalaisia, jotka haluavat jakaa liikkumisen iloa myös muille. Toiminnan suunnittelua ja koordinointia on tehty syksyllä ja lukuvuoden aikana liikunnanopettajien kanssa. Välituntiliikuntaa toteutettiin ruokavälitunneilla aktiivisesti viikoittain ennen pitkää etäopetusjaksoa. Lukuvuoden aikana suosituin liikunta on ollut ”Välkkäliikassa” pelattu Ikuisuuspolttis. Liikuttajat ovat myös pitäneet tehtävärastia pullakävelyssä ja järjestäneet pieniä kilpailuja välitunneilla. Liikuttajat tunnistetaan vaaleansinisestä Liikuttajat -hupparista.

 

 

OPPILASHUOLLON VUOSIKERTOMUS

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilashuolto jakautuu kahteen osaan, yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä kootaan tarpeen mukaan yksittäisen oppilaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään vain tämän kyseisen oppilaan asioita luottamuksellisesti ja ryhmän kokoonpano on oppilaan tai huoltajan toiveiden mukainen (jos oppilaalla ei ole ikänsä tai kehitystasonsa perusteella edellytyksiä arvioida tätä).

Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa käsitellään koko kouluyhteisön yhteisiä asioita. Kokouksen vakiojäseniin kuuluu rehtori (pj.), laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja. Opiskeluhuoltoryhmä on kokoontunut syyslukukaudella n. kerran kuussa.

 

 

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS 2020-2021

Laaja-alaiseen erityisopetukseen käytettiin 25 viikkotuntia. Laaja-alaisen erityisopettajan tukea ovat saaneet erityisesti ne oppilaat, joilla on todettu laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia. Oppilaiden opintoja on tuettu kielellisissä vaikeuksissa, puhehäiriöissä, matemaattisissa vaikeuksissa, luki- ja kirjoitushäiriöissä, tunne-elämän häiriöissä ja sopeutumisen vaikeuksissa, sekä toiminnanohjauksessa ja motivaatio-ongelmissa.

Laaja-alaista erityisopetusta on toteutettu poikkeuksellisesti Kiilan ala-asteen tiloissa joustavin järjestelyin pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Erityisopettaja on tehnyt luki- ja matematiikkatestejä oppilaan oppimisvaikeuksien kartoittamiseksi, sekä antanut kuntouttavaa matematiikanopetusta. Oppilaita on ohjattu oppimisen ja lukemisen strategioissa ja he ovat saaneet tietoa lukivaikeuksista. Oppilaita on informoitu Celian äänikirjoista oppimisen tukivälineenä ja erityisopettaja on liittänyt oppilaita Celian järjestelmään. Uusille 7-luokkalaisille on tehty Finran sanelut ja sähköinen Makeko yhteistyössä matematiikanopettajien kanssa. Erityisopettaja on toiminut tuen eri vaiheissa konsultoiden ja tukien oppilaita, vanhempia ja opettajia. Erityisopettaja on konsultoinut tukipäivityksissä luokanvalvojia lukukauden alussa ja lopussa, sekä tarpeen mukaan pyydettäessä.

Erityisopettaja on pitänyt ratkaisukeskeisiä motivaatiokeskusteluja tarpeen mukaan nitä tarvitseville oppilaille. Stressin ja toiminnanohjauksen tueksi on osalle oppilaista opetettu rentoutumistapoja ja ajanhallintaa.

Erityisopettaja on ollut mukana muun yhteisöllisen oppilashuollon ja koulun yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä. Uusille 7-luokkalaisille pidettiin toiminnallinen tuokio yhteistyössä oppilaanohjaajan kanssa syyslukukauden alussa.

Erityisopettaja on tukenut S2- oppilaita on tarpeen mukaan, järjestämällä esimerkiksi erillisiä koetilanteita ja aukiselittämällä vaikeiksi koettuja oppiaineiden käsitteitä. Erityisopettaja on ollut nivelvaiheeseen liittyen tiedonsiirtopalavereissa uusien 7. luokkalaisten koulujen ja yhteistyötahojen kanssa. Nivelvaiheisiin on kehitetty oma tiedonsiirtolomake tulevien luokanvalvojien työn helpottamiseksi.

 

 

OPPILAANOHJAUKSEN VUOSIKERTOMUS

Raaseporin OPS:n mukaisesti oppilaanohjauksen oppitunteja on ollut  7. ja 9. luokan oppilaille. 7. luokkien oppilaanohjaus on painottunut opiskeluvalmiuksien ja -taitojen vahvistamiseen, omien vahvuuksien ja oppimiskohteiden tunnistamiseen, vuorovaikutustaitojen lisäämiseen sekä Suomen koulutusjärjestelmään perehtymiseen. 9. luokkien oppilaanohjauksen pääpaino on ollut koulutus-, työelämä- ja uravalintojen pohtiminen sekä näiden valmiuksien lisääminen.

  1. luokkien TET-jakso siirrettiin kevätlukukaudelle koronapandemian takia. TET- jakso toteutettiin toukokuussa hybridimallina niin, että halukkaat ja ne, joilla TET-työpaikka oli, suoritttivat työelämään tutustumisjakson työpaikoilla. Osa 9. -luokkalaisista suoritti TET-jakson koulussa, jolloin oppitunneilla tutustuttiin työelämään, ammatteihin ja työelämän pelisääntöihin. Ammattiesittelyjä järjestettiin etäyhteyden avulla. Tavoitteena oli perehtyä työelämätaitoihin ja vahvistaa nuorten opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia.

Koronapandemia aiheutti haasteita myös jatko-opintomahdollisuuksiin perehtymisessä. 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettiin virtuaalinen jatko-opintoilta, jossa Karjaan lukio ja Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Luksia  esittäytyivät. Lisäksi Karjaan lukio ja Luksia koostivat perusopetuksen päättäville nuorille esittelyvideon, johon perehdyttiin oppilaanohjauksen oppitunneilla. Muihin jatko-opintomahdollisuuksiin on perehdytty oppilaanohjaajan johdolla oppitunneilla ja yksilöohjauskeskusteluissa.

Jokainen 9. luokan oppilas kävi lukuvuoden aikana ainakin kerran ja osa useamminkin opinto-ohjaajan luona yksilöohjauskeskustelussa, jossa pohdittiin jokaisen vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita, koulumenestystä, koulutus- ja urahaaveita sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Oppilaiden huoltajia on tiedotettu aktiivisesti ja myös heillä on ollut halutessaan mahdollisuus osallistua yksilöohjauskeskusteluihin. Oppilaanohjaajan luona yksilöohjauskeskustelussa on käynyt myös tarvittaessa 7. ja 8. luokkien oppilaita. Lisäksi oppilaanohjaaja on osallistunut oppilashuoltotyöhön eri pedagogisten asiantuntijaryhmien jäsenenä aina yksilöllisen tarpeen mukaan.

Yhteishaussa Karjaan yhteiskoulun 9.-luokkalaisista ammatilliseen koulutukseen haki 51 % ja 49 % haki lukiokoulutukseen. Karjaan lukioon haki 1. hakusijalla 61 % lukioon hakevista oppilaista. Muihin lukioihin hakeneista 1. hakusijalla 76% haki erityistehtävän saaneisiin lukioihin ja 24 % haki yleislukioon joko pääkaupunkiseudulle tai Lohjalle. Ammatilliseen koulutukseen hakijoista valtaosa (50%) haki 1. hakusijalla Salon seudun ammattiopistoon ja 50 % muihin ammatillisiin oppilaitoksiin (Luksia, Kisakallion urheiluopisto ja Omnia).

 

 

KURAATTORI

Kuraattori Maija Veskoniemeä on voinut tavata yläkoululla maanantaista keskiviikkoon.

Koulukuraattorin työtä on tukea ja edistää oppilaiden ja koulun kokonaisvaltaista hyvinvointia, erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Kuraattori työskentelee sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kuraattori on mukana koulun oppilashuoltoryhmässä, jossa suunnitellaan ja kehitetään koulun yhteisölliseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Lisäksi kuraattori on tehnyt yhteistyötä erityisesti kouluterveydenhuollon ja koulupsykologin sekä muun verkoston kanssa. Olennainen osa päivittäistä yhteistyötä on myös neuvottelut ja konsultaatiot opettajien kanssa sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

Yksilötapaamisten ja yksilökohtaisten asiantuntijaryhmien lisäksi kuraattori on osallistunut seiskaluokkalaisten ryhmäyttämispäivään ja pitänyt oppitunteja terveydenhoitajan kanssa seiskoille ja yseille. Kevätlukukaudella kuraattori aloitti yhdessä terveydenhoitajan kanssa Chilled-ryhmän nuorille. Ryhmässä opetellaan taitoja ahdistuneisuuden lieventämiseen.

 

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi Sari Sevón on ollut tavattavissa koulullamme tarpeen mukaan.  Koulupsykologi on tavannut oppilaita ja heidän perheitään sekä tehnyt tutkimuksia oppimisvaikeuksien selvittämiseksi.

Koulupsykologi on yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen, mutta tänä lukuvuonna, koulupsykologien virkoja on ollut täyttämättä, ja tästä johtuvan suuren työmäärän vuoksi, koulupsykologilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua tapaamisiin.  Myös muuhun yhteisölliseen työskentelyyn oppilasryhmien kanssa ei ole ollut mahdollisuutta.

 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuoltoa hoitaa koululla terveydenhoitaja Minna Möller yhteistyössä koululääkärin kanssa. Terveydenhoitaja on tänä lukuvuonna ollut tavattavissa koululla lähes joka arkipäivä, ollen yhden päivän joka toinen viikko toisella koululla. Vastaanotto ilman ajanvarausta on toiminut klo 11-12 välisenä aikana terveydenhoitajan koululla ollessa.

Kaikki oppilaat on kutsuttu terveystarkastukseen. 8.lk:n tarkastus on niin sanottu laaja terveystarkastus, jolloin myös koululääkäri tapaa oppilaat. Koronavuosi on aiheuttanut sen, että lääkäriresursseja on siirretty muihin tehtäviin, eikä kaikille 8.lk:lle ole lääkrintarkastusta, resurssien vähyyden vuoksi, saatu järjestettyä. Tilannetta yritetään paikata vielä kesäkuun aikana. Lääkärintarkastuksessa keskitytään ammatinvalinta- ja ajoterveyteen. Huoltajat on kutsuttu mukaan lääkärintarkastukseen.

Terveystarkastusten ja yksilökohtaisten asiantuntijaryhmien lisäksi terveydenhoitaja on osallistunut seiskaluokkalaisten ryhmäyttämispäivään ja pitänyt oppitunteja kuraattorin kanssa seiskoille ja yseille. Kevätlukukaudella terveydenhoitaja aloitti yhdessä kuraattorin kanssa Chilled-ryhmän nuorille. Ryhmässä opetellaan taitoja ahdistuneisuuden lieventämiseen.

 

 

JOPO-TOIMINNAN VUOSIKERTOMUS 2020-2021

Yleistä

Lukuvuonna 2020-21 jopo-oppilaita on ollut 12. Kahdeksasluokkalaisia 2 ja yhdeksäsluokkalaisa 10. Opettajana on toiminut Laura Meretniemi ja jopo-ohjaajana Siv Gillberg. Jopo-tiimiin on kuulunut opettajan lisäksi rehtori Katri Vepsä, opo Virpi Tapola ja psykologi Sari Sevón.

Luokkatilat siirtyivät Karjaan keskustasta yhteiskoulun tiloihin, oppilaskunnan entiseen kahvilaluokkaan. Tilan on ollut hyvin toimiva ja pieni keittö on mahdollistanut myös kototalouden opiskelun.

 

Työelämäjaksot

Työelämäjaksoja piti olla  4×3 viikkoa mutta koronan takia työjaksoista toteutui vain 1. Oppilaat olivat töissä Destialla, S-marketissa, kaupungin puurhapuolella ja rengasmarketissa. Kaikki saivat kiitettävää tai erinomaista palautetta työjaksostaan. Saimme taas iloksemme seurata, miten oppilaat, jotka eivät pääse loistamaan akateemisessa ympäristössä, saa ihan uutta tuulta purjeisiinsa kun he pääsevät oikeisiin töihin.

Lämpimät kiitoksemme kaikille yrityksille, jotka ovat auttaneet nuoriamme kohti oikeaa työelämää

 

Muuta

Etäopetusjaksot ovat olleet meille hyvää harjoitusta syksyä varten. Jatko-opinnoissa itsenäinen, verkossa tapahtuva opiskelu on ihan normaali tapa viedä opintoja eteenpäin. Opinnoissa on etäjaksolla keskitytty lähinnä Salon ammattioppilaitoksen opon antamiin vinkkeihin, mitä ensi syksynä olisi hyvä osata eri oppiaineissa.

 

 

MONIALAINEN OPPIMISKOKONAISUUS SYKSYLLÄ 2020

Monialainen oppimiskokonaisuus syksyllä 2020 oli taide. Oppimiskokonaisuus toteutettiin viikolla 51 niin, että jokainen opettaja käsitteli taidetta oman oppiaineensa kautta ja oppiaineen tunneilla. Koronarajoitusten vuoksi mitään isoja massatapahtumia ei voitu järjestää.

 

 

MONIALAINEN OPPIMISKOKONAISUUS KEVÄÄLLÄ 2021

Kevään MOK:n aihe oli urheilu ja moottoriurheilu. Päivä toteutettiin teemapäivänä 2.6.

 

 

METSÄVISA

Koulumme kahdeksasluokkalaiset osallistuivat Valtakunnalliseen Metsävisaan 10.2.2021. Parhaiten koulustamme menestyi Martti Koivu. Hyvin menestyivät myös Oskar Laiho, Ilona Palin, Ella Suomalainen, Iida Huhtala, Elin Biström, Bhora Aaltonen, Leevi Kyngäs, Samuel Vuokko ja Ruut Piironen.

 

 

TALOUSTAITOKILPAILU

Ysiluokkalaiset osallistuivat valtakunnalliseen taloustaitokilpailuun 8.4.2021. Parhaiten siinä menestyivät Roope Väisänen, Emmi Lahti, Max Roos ja Yllson Lika.

 

 

SANATAIDE

Mainetta ja kunniaa Sanataidehaasteessa 2021!

Karjaan yläkoulun oppilaat osallistuivat tänäkin vuonna sankoin joukoin Raaseporin vuosittaiseen Sanataidehaasteeseen.  Sanataidehaaste järjestettiin tänä vuonna viidettä kertaa Kirjakekkereiden yhteydessä. Tuomarina toimi räpin suomenmestari, muusikko ja laulunkirjottaja Simon Andersson.

Tänä vuonna tehtäväantona oli valita sokkona sanoja sanalistoista. Kukin oppilas sai siten kolme sanaa – tunne, tekeminen ja paikka – jotka piti sijoittaa omaan tekstiin. Valmiissa tarinoissa seikkailtiin erilaisissa tunnetiloissa niin Fiskarsissa kuin luolastoissakin!

Karjaan yhteiskoulusta finaaliin pääsi iso joukko taitavia kirjoittajia:

Mareem Aldali, Oskari Koskimies, Vilho Wuorenrinne, Pietari Bicsak, Mariel Röhr, Onerva Niemi, Karl-Jakob Rebane, Max Lemmetti, Siiri Möller, Martti Koivu, Jade Åkerfelt, ja Oskari Suopajärvi.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa palkintojenjakoa ei järjestetty normaaliin tapaan, vaan voittajista ilmoitettiin modernisti videon välityksellä.

Tänä vuonna poikkeuksellisen moni Karjaan yläkoulun oppilas niitti mainetta ja kunniaa:

Yläkoulujen Sanataidemestariksi valittiin Mariel Röhr 9C

Yläkoulusarjan kunniamaininnan saivat Onerva Niemi 8C , Siiri Möller 9C ja Martti Koivu 8A

Yläkoulujen erityiskunniamaininnan sai Pietari Bisack 7C

Kaikkien osallistujien kesken arvottiin vielä JBL Soundbar ja onni suosi myös oman koulun oppilasta, Oskar Laihoa!

 

 

KUVATAIDE

Kahdeksansien  ja yhdeksänsien luokkien  kuvataiteen valinnaisryhmäläiset osallistuivat lokakuussa Raaseporin valokuvakeskuksen järjestämään Camera Obscura -työpajaan.  Lisäksi yhdeksänsien valinnaisryhmäläiset osallstuivat  syys-lokakuussa ”Muuntamo” -katutaideprojektiin yhdessä lukiolaisten kanssa ja Tryckerin edustalla sijaitseva muuntaja sai uuden upean ilmeen.”

 

 

RETKIÄ

Erkkaluokat ovat tehneet retkiä Lepinjärvelle, Kaskimaalle ja Pumppulahteen, sekä koronakauden lähiopetuksen jaksolla että muutenkin. Olemme tarkkaillet luontoa ja kiikaroineet lintuja ja eläneet eräelämää makkaraa ja vaahtokarkkeja nuotiolla paistaen.