Tiedottaminen koulussa

Koulumme toimintakulttuurissa tiedottaminen on erittäin tärkeällä sijalla. Perjantain yhteisillä aamunavauksilla on tiedottava ja yhteisöllisyyttä korostava luonne. Tekstiviestijärjestelmä puolestaan korostaa oppilaan huomioimista myös yksilönä.

Jakson päättyessä pidetään luokanvalvojan tunnit. Oppilaille jaetaan lukujärjestykset ja käydään läpi tulevan jakson ohjelma. Lisäksi tiedottamista varten on viralliset ilmoitustaulut sekä A- että B-talossa.

Lisäksi koulumme panostaa erilaisten internet-pohjaisten tiedotusjärjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Meillä on käytössä mm. oma domain-nimi www.yhteiskoulu.fi.