Tehtävä

Karjaan yhteiskoululla on sekä kasvatus- että opetustehtävä vuosiluokilla 7-9.

Koulumme tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa perusopetuksen päättötodistukseen vaadittavat opinnot kolmessa vuodessa. Lisäksi koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaat yhteisöllisyyteen ja tasa-arvoon.

Tavoitteena on herättää oppilaissa halu elinikäiseen oppimiseen. Koulumme opetus pyrkii antamaan oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Näin oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja niissä onnistumiseen.

Opetuksemme perustana on suomalainen kulttuuri, jossa samalla huomioidaan kansalliset ja paikalliset erityispiirteet kuten länsiuusimaalainen teollinen perinne ja kaksikielisyys.

Vuosiluokat 8 ja 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä.