Tavalliset asiat erityisesti, erityiset asiat tavallisesti

Karjaan yhteiskoulun toimintakulttuuri perustuu kasvatuksemme ja opetuksemme arvopohjaan. Koulumme toimintakulttuurille on ominaista positiivinen lähestymistapa ja ohjaava luonne. Kaikkiin ongelmiin ja ristiriitatilanteisiin pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään myönteinen ratkaisu. Tarvittaessa ratkaisumalleja etsitään yhdessä koulun, oppilaan, hänen huoltajiensa, oppilashuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Karjaan yhteiskoulun toimintakulttuuria muovaa myös läheinen yhteistyö Karjaan lukion kanssa. Koulumme toimivat samoissa tiloissa, meillä on useita yhteisiä opettajia ja yhteinen henkilökunta. Koulut noudattavat samaa jaksojärjestelmää, viettävät yhdessä erilaisia tilaisuuksia ja juhlia. Kouluilla on myös yhteisiä työryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti ja joita perustetaan tarpeen mukaan. Lisäksi Karjaan yhteiskoulu ja Karjaan lukio pyrkivät löytämään sellaisia kehityshankkeita, jotka edistävät laadullisesti molempien koulujen kasvatus- ja opetustyötä.

Toimittaja Tiina Jensenin juttu koulustamme.