Tasa-arvosuunnitelma

3.2. KARJAAN YHTEISKOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA

 

3.2.1. Selvitys Karjaan yhteiskoulun tasa-arvotilanteesta

 

Selvitys perustuu keväällä 2017 tehtyyn sähköiseen kyselyyn, joka on tehty yhteiseksi kaikille Raaseporin kouluille. Kyselyyn vastasi teknisten ongelmien takia vain 74 oppilasta 250 oppilaasta. Tulokset ovat siten suuntaa-antavia. Tähän selvitykseen on huomioitu myös syksyllä 2017 opinto-ohjauksen tunneilla tehtyjä vapaamuotoisia tasa-arvokyselyjä.

Kyselyjen perusteella tasa-arvotyöryhmä listasi seuraavat huomiot ja puutteet koulumme tasa-arvossa:

 

 • Kaikkia ei kohdella samalla tavalla
 • Oppilaat eivät saa samanarvoista opetusta
 • Poikia ei kuunnella
 • Liikuntatunneilla tyttöjen ja poikien lajit; pojat voivat vaihtaa ryhmää vapaammin kuin tytöt, jos tunnit samanaikaisesti
 • Eri kielisten oppilaiden kohtelussa parantamisen varaa; heidän ei anneta vastata, koska ajatellaan, että he eivät osaa
 • Opettajat saavat syödä kasvisruokaa koska haluavat, oppilailta vaaditaan lappu
 • Opettajat suosivat tiettyjä oppilaita (hyviä, kilttejä, kauniita)
 • Ulkonäköä kommentoidaan herkästi ja oppilaita luokitellaan milloin minkäkin asian takia
 • Monilla pahoja ennakkoasenteita
 • Seiskat kokevat olevansa oma ryhmänsä, jota isommat oppilaat ylenkatsovat
 • Oppilaat eivät kovin usein uskalla kääntyä opettajien puoleen esim. häirintätilanteissa
 • Opettajat kohtelevat tyttöjä ja poikia eri tavalla
 • Tyttöjen on helpompi ilmaista itseään (pukeutuminen, verbaalisuus)
 • Ei pitäisi olla tyttöjen ja poikien aineita eikä aloja
 • Pitäisi olla selkeä malli, miten häirintätilanteessa toimitaan
 • Tietämystä lisää kaikille mm. erilaisesta seksuaalisuudesta, muunsukupuolisuudesta jne.
 • Arviointi: numerojen saamiseen voi vaikuttaa sukupuoli tai jokin muu kuin varsinaiseen osaamiseen liittyvä seikka

 

 

 

3.2.2. Tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

 

Tasa-arvotyöryhmä laati seuraavat tavoitteet lukuvuoden 2017-2018 toimenpiteiksi. Pohjana käytettiin kohdan 3.2.1. huomioita

 

 

LUKUVUOSI: __2017-2018______________

 

Kohde Tavoite Keino Vastuut
Henkilö-

kunta

 

Riittävä ja monipuolinen tietous sukupuolten  moninaisuudesta

 

 

 

Opettajien

nettimateriaali (www.tasa-arvokasvatuksessa.fi. eimeidänkoulussa.fi)

Tasa-arvotyöryhmä

esittelee työnsä

tulokset opettajille

opekokouksessa

Tasa-arvo-

työryhmä

Valinnais-

ainevalin-

nat

 

Tasa-arvoa edistetään valinnoissa

 

 

 

 Opettajat kannustavat kaikkia oppilaita valitsemaan mieleisensä

opinnot

 

Opettajat

 

Opinto-

ohjaaja

Oppilaan- ohjaus Oppilaita ohjataan 2. asteen opintoihin ja ammatinvalintaan oppilaiden kiinnostusten eikä sukupuolen  mukaan

 

 

 

Kannustetaan ammatinvalintaan

oman kiinnostuksen mukaan

Opettajat

 

Opinto-

ohjaaja

Arviointi Arvioinnissa toteutetaan tasa-arvoa

 

 

 

Arviointi

osaamisen perusteella

 

Jokainen

arvosana

pitää olla

perusteltavissa

Opettajat
Opetuksel-

linen tasa-arvo

 

Opetuksessa edistetään tasa-arvoa

Jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti

 

 

Jokaisessa oppiaineessa tasa-arvo-asiat tulee ottaa esiin

Oppitunneilla tulee varmistaa tasapuolinen kohtelu kaikille

Opettajat
Häirintä  

Ei sallita.!!!

 

 

 

Toimintamalli häirintätapauksen

selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi

(LIITE 1)

Koko henkilö-

kunta

Koulutilat Tasa-arvoinen oppimis-

ympäristö ja koulu-rakennus

Sukupuolineutraalit

WC-tilat

Tasa-arvo-

työryhmä

 

 

3.2.3. Tiedottaminen

Tasa-arvosuunnitelma laitetaan koulun nettisivuille ja valmis suunnitelma esitetään kaikille oppilaille yhteisellä oppitunnilla. Opettajille ja avustajille suunnitelma esitetään opettajainkokouksessa. Huoltajia ohjataan kotisivuille ja seiskaluokkalaisten ensimmäisessä vanhempainillassa suunnitelma esitetään huoltajille.

 

3.2.4. Arviointi ja seuranta

Tasa-arvotyöryhmä arvioi toukokuun lopulla, miten suunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet. Tiedon saamiseksi tehdään huhtikuussa oppilaille Raaseporin kaupungin laatima kysely. Lisäksi oppilaskunta ottaa pitkin vuotta palautetta oppilailta ja henkilökunta kiinnittää arkityössään huomiota asiaan ja ilmoittaa havaintonsa tasa-arvotyöryhmälle. Tarvittaessa voidaan käyttää myös henkilökuntakyselyä.

 

Palautteen perusteella katsotaan, miten tavoitteet ovat toteutuneet ja laaditaan tavoitteet seuraavalla lukuvuodelle. Tämä tehdään aina kullekin lukuvuodelle erikseen. Tasa-arvotyöryhmä valitaan vuosittain, koska esim. oppilasjäsenet ovat vaihtuvia. Rehtori, vararehtori ja terveydenhoitaja ovat kuitenkin pysyviä jäseniä.

 

 

 

 

LIITE 1. TOIMINTAMALLI HÄIRINTÄTILANTEESSA

 

Mitä on seksuaalinen häirintä?

Seksuaalinen häirintä on eri asia kuin flirttailu tai pelleily.

Se on ei-toivottua käytöstä, jolla luodaan nöyryyttävä ja ahdistava ilmapiiri.

Häirintä voi olla esimerkiksi törkeitä vitsejä, vihjailevia eleitä ja ilmeitä, nimittelyä, homottelua, huorittelua, ei-toivottuja seksuaalisesti vihjailevia häiritseviä tekstiviestejä tai Facebook-viestejä, ei-toivottua koskettelua, seksin ehdottelua, ahdistelua, kourimista ja puristelua. Pahimmillaan häirintään voi liittyä seksuaalista väkivaltaa, esim. raiskauksen yritys tai raiskaus.

 

Jos näet häirintää tai ahdistelua:

Sano häiritsijälle, että hänen käyttäytymisensä on loukkaavaa ja että hänen on lopetettava.

Pidä ahdisteltavan puolta!

Kuuntele ja usko häirintää kokenutta kaveria. Asialle nauraminen sattuu.

Älä vähättele tapahtunutta tai syytä ahdisteltua kaveria häirinnästä.

Ole valmis kertomaan aikuiselle, jotta häirintä saadaan loppumaan.

 

Jos koet häirintää tai ahdistelua:

Sinulla on aina oikeus poistua tilanteesta sanomatta sanaakaan tai pyytämättä siihen keneltäkään lupaa.

Opettele sanomaan häiritsijälle välittömästi, että hänen käyttäytymisensä on loukkaavaa tai epämiellyttävää ja että hänen pitää lopettaa. Joissakin tapauksissa jo se riittää lopettamaan häirinnän. Muista, ettet koskaan syytä häirinnästä itseäsi, vaikka et pystyisikään puolustautumaan!

Kerro häirinnästä luotettavalle aikuiselle. Aikuisella on velvollisuus puuttua asiaan välittömästi. Mikäli häirintä sisältää rikokseksi luokiteltavia tekoja, aikuisen velvollisuus on tehdä rikos- ja lastensuojeluilmoitus yhdessä oppilaan kanssa.