Sisäilmatiedotteet

Sisäilmatiedote 25.9.2019

Koulun kesäloman aikana koulussa on tehty seuraavat korjaustoimenpiteet:

– voimistelusalin pukuhuoneet on remontoitu

– B- talon kotitalousluokan käyttövesiputket on vaihdettu

Lokakuussa kartoitetaan henkilökunnan ja oppilaiden kokemuksia sisäilmaympäristön laadusta ja tyytyväisyydestä. Kyselyn toteuttamistavasta informoidaan erikseen.

Järjestämme informaatio- ja keskustelutilaisuuden Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion huoltajille ja henkilökunnalle 10.10.2019 kello 18. Kaupunkia edustaa teknisen toimialan, sivistystoimialan ja työsuojelun viranhaltijat. Paikalla on myös Baumedi Oy:n ja Eteläkärjen Ympäristöterveyden edustajat.

Ystävällisesti lähettäkää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen sisailma@raasepori.fi viimeistään 7.10.2019.

 

Tina Nordman​​                      ​Anneli Sandell- Ekman

sisäilmatyöryhmän pj. ​​    sisäilmatyöryhmän siht.

 

 

Sisäilmatiedote 8.5.2019

Tiedote Karjaan yhteiskoulun ja lukion sisäilman tilanteesta

Karjaan yhteiskoulun ja lukion rakennuksissa on tehty mittavia korjaustoimenpiteitä viimeisinä vuosina sisäilman laadun parantamiseksi .

Sekä A että B-talossa on koko ajan meneillään reaaliaikainen mittaus jossa mitataan sisälämpötilaa, ilmankosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, TVOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) sekä painesuhteita rakennuksessa.

Tulokset analysoi kaupungin palkkaama rakennusterveysasiantuntija sekä kaupungin oma kiinteistöhenkilökunta.

On todettu, että sisälämpötila ajoittain nousee A-talossa rakennuksen sijainnin takia, varsinkin huoneissa jotka ovat sisäpihaa päin.

Mittaustulokset osoittavat, että rakennuksen talotekniikka toimi niin kuin pitää.

Ilmanvaihtojärjestelmien ilmamäärien ja painesuhteiden mittaus ja säätötyöt jatkuvat edelleen ja valmistuvat toukokuussa 2019. Ilmanvaihtokanavien on todettu olevan puhtaita.

Erityisopetustilojen ilmanvaihtoa on korjattu lisäämällä ilmamääriä ja tiloissa voi työskennellä.

Kesällä 2019 tehdään voimistelusalin pukutilojen saneeraus sekä käyttövesi putkistoa uusitaan tarpeen mukaan.

Voimistelusalin katto on tarkoitus uusia kesällä 2020.

B-talon alakäytävän on todettu aiheuttavan oireilua. Tämä johtuu siitä, että käytävässä ei ole ilmanvaihtoa. Tässä tilassa ei pitäisi oleskella välituntisin. Lisäksi on ohjeistettu, että oppilaat viettäisivät välitunnit ulkona mikäli mahdollista.

Karjaan yhteiskoulun oppilaiden sairaspoissaolot eivät poikkea saman suuruisista muiden Raaseporin koulujen sairaspoissaoloista.

Raaseporin kaupunginhallitus on päättänyt suoritettavasta oirekyselystä sekä oppilaille että opettajille seuraavissa kouluissa; Hakarinteen koulussa, Karjaan yhteiskoulussa sekä Karis Svenska högstadium ja Karis-Billnäs gymnasium kouluissa.
Kysely suoritetaan syksyllä 2019 kun koulut ovat olleet toiminnassa jonkun aikaa.

Tony Lindqvist                                       Catharina Lindström
LVI-vastaava                                          Kiinteistöpäällikkö

 

Baumedi havainnot kesä 2018 A-talo (1)

SISÄILMATIEDOTE/ Karjaan yhteiskoulu ja Karjaan lukio                                                       16.8.2018

Kesällä 2018 tehdyt toimenpiteet

A-talo

A-talossa on tehty ON-line mittaus kesä-elokuussa. Mittauksessa selviävät lämpötilat, kosteudet, painesuhteet, VOC-pitoisuudet ja hiilidioksidiarvot. Mittausta jatketaan vielä syksyn mittaan. Sääolosuhteet vaikuttavat mittaustulokseen, joten on hyvä, että aineistoa on vaihtelevista olosuhteista.
Baumedin edustaja, rakennusterveysasiantuntija Kari Yli-Muilun raportti on liitteenä.
Mittaustulokset tähän mennessä ovat osoittaneet, että ilmanvaihto toimii.  Rakennus ja rakennustekniikka ovat hyvässä kunnossa. Tutkimus ei anna aihetta lisätoimenpiteille.

B-talo
Käytävän ikkunat toisessa kerroksessa on vaihdettu.

Musiikkiluokan lattia on purettu ja uusittu, seinäpinnat maalattu ja akustiikkalevyt uusittu.
Ilmanvaihtoa on lisätty ja se on varustettu lämmön talteenotolla. Valaisimet on myös uusittu.

Kotitalous,- ja tekstiililuokat on tiivistetty ulkovaippaa vasten ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa Ardex -ohjeiden mukaisesti. Työ valmistui heinäkuun lopussa.  Korjausmenetelmän toimivuus tarkastettiin kaasumerkkiainekokeella.  Rakennuksen rakentamisajankohtaan nähden korjausmenetelmä toimii.

Tiloissa on suoritettu tehostettu siivous. Myös yläpinnat on puhdistettu.  Ilmanvaihto käy täysillä vuorokauden ympäri.

Koska korjaustoimenpiteet valmistuivat juuri ennen koulun alkua, saattaa ilmassa vielä olla korjaustöistä peräisin olevia hiukkasia.

Yleistä
Ikkunat voidaan vapaasti avata, mikäli tuntuu siltä, että happi loppuu tilassa.  Olisi suotavaa, että oppilaat viettäisivät välitunnit mahdollisimman paljon ulkona. Voimakkaiden hajusteiden käyttöä tulisi myös välttää.

Korjaustoimenpiteiden vaikutusta seurataan kaiken aikaa.  Seuraava tiedote annetaan viikolla 42.

Lisätietoja antavat:           Rakennusterveysasiantuntija Kari Yli-Muilu puh: 040 195 5644
sähköposti: kari.yli-muilu@baumedi.fi

Terveystarkastaja Johanna Holmberg puh: 040 700 3275

sähköposti: johanna.holmberg@symi.fi

 

Karjaan Yhteiskoulun B-talon tulevat ja tehdyt korjaustoimenpiteet talvi-kevät 2017-2018

– rakennuksen tiiveysmittaus on suoritettu viikonloppuna 18.-19.11.2017. Ilmanvuotoluku on rakentamisajankohdan huomioon ottaen normaali.
Pienempien ilmavuotokohtien tiivistäminen aloitettu ja jatkuu yhä
tiivistettävät alueet:

ikkunat myös kattoikkunat, lattian –seinien liitoskohdat, ovet, putkiläpiviennit, sähköläpiviennit myös keskukset, maalaushuoneen läpiviennit sekä vanhat vetokaapit

– ikkunat musiikkiluokassa ja käytävässä 206 uusitaan. Ikkunat tilattu. Asennus tammi-helmikuun vaihteessa.
Musiikkiluokan ikkunat uusittu helmikuussa. Käytävien ikkunat uusitaan 2018.

– musiikkisalin ilmanvaihto uusitaan ja lisätään lämmöntalteenotto
Ilmanvaihtokoneen asennus on alkanut viikolla 11. Työt on saatettu valmiiksi.

– musiikkisalin koroke puretaan, työt meneillään
Työt tehty

– musiikkisalin lattia (puurakenteinen) puretaan, tila kapseloidaan, eristetään ja asennetaan muovimatto tilalle. Töiden tulee olla valmiita maaliskuun 2018 alkuun.
Lattia purettu, kapseloitu ja levytetty. Mattotyöt alkavat huhtikuussa.  Poistettu eriste on ollut kuiva ja eristeestä otettu 4 materiaalinäytettä. Näytteistä ei todettu mikrobivaurioita. Työ on valmis.

– musiikkisalin välikaton eristemäärää lisätään.

– seinärakenteitten tiivistämisestä tehdään korjaussuunnitelma, budjettihinta sekä aikataulu (kevät 2018)

– väestönsuojan ilmanvaihtoa parannetaan. Tila poistetaan käytöstä. Ns. pakoaukot ulos tiivistetään. Tilan lattiankosteutta seurataan (todennetaan kesän 2017 salaojituksen vaikutus)
Toimenpide suoritettu. Väestönsuoja on tuuletettu ja tiivistettty.

– aula (201) tilaan lisätään ilmanvaihto.
Suunnittelu työn alla.

Viemärit on kuvattu B-talossa.

– rakenteiden merkkiainekoe suoritetaan tiivistystöiden edetessä tulosten todentamiseksi.

A-talosta on myös tullut ilmoituksia sisäilman laadusta.
Tutkimustyöt on aloitettu ja jatkuu. Ilmalaadun reaaliaikainen mittaus on aloitettu 20.4.2018. Tuloksia seurataan ja analysoidaan.  
Suosituksien mukaan toimenpiteille tulee antaa vaikutusaikaa mielellään jopa puoli vuotta.

Raaseporissa               27.4.2018

Tony Lindqvist           puh: 019 289 3948
Timo Tenhunen          puh: 040 711 4747
Catharina Lindström   puh: 019 289 3985

 

Baumedi_Oy_Tutkimusraportti_KYK_B-talo_K(1) (3)

Baumedi kooste 13.9.2017

 

B- talon korjaustyöt/ Raaseporin kaupunki 13.9.2017

Karjaa yhteiskoulu B-rakennus sisäilma/ilmanvaihto
Karjaa yhteiskoulu

Tammisaarentie 64

10300 Karjaa

 

Marraskuu 2014 aloitettu rakennuksen alaosaa palvelevan IV-kojeen saneeraus.Työ saatu päätökseen tammikuu 2015.

Joulukuu 2014 aloitettu ja tammikuu 2015 valmistunut ilmanvaihtokanavistojen sekä kojeikkojen  puhdistus sekä säätö. (norm. 3kk seurantajakso)

Tammikuu 2015 rakennuksen yläosaa palvelevan kojeikon ohjauksen kanssa ongelmia . Kone käy nyt 24/7 Ohjaukset saneerattu ja toimivat

Helmikuu 2015 mahdollisten sisäilmaan vaikuttavaien ongelmien kartoitus ns.kotitalousluokissa.

-Todettiin lämpöputkien olevan ilman eristeitä komerossa korjattu

-Välikatto auki putkikorjauksen jäljiltä korjattu

-Tilojen välisten reikien paikannus ja tiivistys tiivistetty ja työ jatkuu

-Kosteusmittaus yläkerran tiloissa kohdennettuna vaurioon alakerran katossa.(ei raporttia)

-Katossa olevien vaurioitten korjaus.

Maaliskuu 2015 tehty tarkastusmittaus ongelmaluokkien osalta tilanne muuttumaton.

Insinööritoimisto Vahanen teki keväällä 2015 kartoituksen koskien ilmanvaihtojärjestelmää missä tuli esille, että painesuheet eivät olleet tasapainossa.

Keväällä 2015 todettiin kohonneita kosteuspitoisuuksia välitilan luokissa ja käytävässä. Kosteuden aiheutti  käsialtaan viemärin vuoto. Luokkatilan lattiat sekä käytävä purettiin kauttaaltaan. Kaikki märkä hiekka poistetiin. Tilat kuivatettiin, lattia uusittiin ja kapseloitiin. Viemäriputket uusittiin.
Tilat olivat pois käytöstä koko loppuvuoden.

Alin osa ilmanvaihto säädetty, painetaso tarkistettu elokuussa 2016.
Purunpoistolaitteen korvausilma tarkistettu marraskuussa 2016.

Puulattiat B-talossa tarkistettu avaamalla rakenteita. Eriste on ollut kuiva. Toisessa puueriste ja toisessa puhallusvilla.

Keskimmäinen osio
Tiloissa on kaksi Genano ilmanpuhdistinta. Ikkunat vaihdettu   länsijulkisivulla 2015. Itäpuolen ikkunat vaihdettu 2014.
Materiaalinäytteitä otettu  lattiamatosta tekstiililuokasta ja kotitalousluokista.

Musikkiluokassa on vaihdettu patteritermostaatit  2016. Näyttämön alatilat on siivottu ja pölynsidonta suoritettu.
On todennettu 1.kerros osa 2 ilman imuaukon olevan liian ahdas. Ilmanottoa laajennetaan 2017 kesällä.

Ilmavaihtokoneiden toimivuus on tarkastettu marraskuussa 2016. Koneet käy normaalisti 24/7 täysteholla.Talvi 2017 muutettu kojeikkojen käyntiaikoja

1/1 03-21       ma-pe

½   21-03       ma-pe

1/1 12-18       la-su

½   18-12       la-su
Sisälämpötiloja on laskettu  marraskuussa 2016.

Seinien läpivientien tiivistystyöt ovat työn alla.
Yleismaininta:
Jotkut tilat ovat olleet pölyisiä. Siivousta tehostettu

Kellaritiloissa on paljon ylimääräistä tavaraa. Talvi 2017 tiloja siivottu.

Siivousaineaastiat on oltava suljettuna. Siivouspäällikköä on tiedotettu tästä. OK
Koulun terveydenhoitaja kartoittaa mahdolliset oireilut oppilaiden kesken.

Talvi 2017 suoritettu VOC ja Formaldehydi mittaukset Baumedin toimesta kartoitettu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Tuloksissa ei raja arvojen ylityksiä.

Talvi 2017 rakennuksen ilmanvaihtokanavistoa tarkastettu pääte-elinten sekä iv-koneikon osalta. Koneikossa ei huomauttamista mutta pääte-elimissä äänieristeenä villaa joka on nyt poistettu.

Kevät 2017 tehty suunnitelma luokkien 137/140/143 puulattioitten poistosta syynä lattian alla oleva kuiva purueriste josta johtuu  pölyä huonetiloihin.

Työt aloitetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti koulun loputtua 2017.

Kevät 2017 suoritettu mikrobimittauksia kotitalousluokissa sekä käytävällä (Baumedi/Andersen)

Kotitalous luokassa 114a  viittaus

Käytävä  112                    viittaus

Kotitalous luokassa 108 a  ei havaintoa

Kevät 2017 painesuhteitten vaihtelua seurattu jatkuvalla mittauksella (Smartwatcher) ja todettu kotitalousluokkien tulevan alipaineisiksi perusilmanvaihdon siirtyessä ½ teholle yöaikaan 21-03 välisenä aikana.Tämän aiheuttivat kotitalousluokkien erillispoistot jotka jatkuvasti 1/1 teholla.

Tilanne on korjattu muuttamalla erillispoistojen ohjauksia sekä asentamalla säätöpeltejä kanavistoon.

Painesuhteet mittauksien mukaisesti hallinnassa 25.04.2017 lähtien
Kevät 2017 suunnitelma pintavesien salaojituksesta valmistui.Työt aloitetaan koulun loputtua.

Sisäilmasta tehtyjen mittauksien,rakenteitten avauksien ja muitten toimenpiteitten seuraamiseksi jatkamme sisäilmanlaadun seuraamista koulun loputtua kesä 2017 tekemällä uudet Andersen mittaukset sekä avaamalla rakenteita näytteenottoa varten tiloissa 112/114a

Kesä 2017

Kesäkuu 2017 suoritettu mikrobi sekä VOC mittauksia sovitusti. Sisältää rakenne avauksia.

Lattiat uusittu osista luokkahuoneista.

Ilmanvaihto on tehostettu B-talon alaosassa.

Ulkopuolinen sala- ja pintavesien ojitus on uusittu  koko B rakennuksen osalta. Rännit ja syöksytorvet uusitaan. Piha-alue siistitty.
Raaseporin kaupunki kiinteistöyksikkö

LVI-vastaava Tony Lindqvist, kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström, työnjohtaja Robert Holmström