Sisäilmatiedote 8.5.2019

Tiedote Karjaan yhteiskoulun ja lukion sisäilman tilanteesta

Karjaan yhteiskoulun ja lukion rakennuksissa on tehty mittavia korjaustoimenpiteitä viimeisinä vuosina sisäilman laadun parantamiseksi .

Sekä A että B-talossa on koko ajan meneillään reaaliaikainen mittaus jossa mitataan sisälämpötilaa, ilmankosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, TVOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) sekä painesuhteita rakennuksessa.

Tulokset analysoi kaupungin palkkaama rakennusterveysasiantuntija sekä kaupungin oma kiinteistöhenkilökunta.

On todettu, että sisälämpötila ajoittain nousee A-talossa rakennuksen sijainnin takia, varsinkin huoneissa jotka ovat sisäpihaa päin.

Mittaustulokset osoittavat, että rakennuksen talotekniikka toimi niin kuin pitää.

Ilmanvaihtojärjestelmien ilmamäärien ja painesuhteiden mittaus ja säätötyöt jatkuvat edelleen ja valmistuvat toukokuussa 2019. Ilmanvaihtokanavien on todettu olevan puhtaita.

Erityisopetustilojen ilmanvaihtoa on korjattu lisäämällä ilmamääriä ja tiloissa voi työskennellä.

Kesällä 2019 tehdään voimistelusalin pukutilojen saneeraus sekä käyttövesi putkistoa uusitaan tarpeen mukaan.

Voimistelusalin katto on tarkoitus uusia kesällä 2020.

B-talon alakäytävän on todettu aiheuttavan oireilua. Tämä johtuu siitä, että käytävässä ei ole ilmanvaihtoa. Tässä tilassa ei pitäisi oleskella välituntisin. Lisäksi on ohjeistettu, että oppilaat viettäisivät välitunnit ulkona mikäli mahdollista.

Karjaan yhteiskoulun oppilaiden sairaspoissaolot eivät poikkea saman suuruisista muiden Raaseporin koulujen sairaspoissaoloista.

Raaseporin kaupunginhallitus on päättänyt suoritettavasta oirekyselystä sekä oppilaille että opettajille seuraavissa kouluissa; Hakarinteen koulussa, Karjaan yhteiskoulussa sekä Karis Svenska högstadium ja Karis-Billnäs gymnasium kouluissa.
Kysely suoritetaan syksyllä 2019 kun koulut ovat olleet toiminnassa jonkun aikaa.

Tony Lindqvist                                       Catharina Lindström
LVI-vastaava                                          Kiinteistöpäällikkö