Rakenne

Karjaan yhteiskoulun opetussuunnitelma noudattaa Raaseporin kaupungin yhteistä opetussuunnitelmaa. Tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään oppiaineittain vuosiluokille 7-9 valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lisäksi koulumme voi tarjota kasvatusta ja opetusta myös perusopetuksen lisäluokalla (kymppiluokka).

Oppilas voi edetä koulussamme myös oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokittain jaetun oppimäärän sijasta (Perusopetusasetus §11;3). Opintokokonaisuudet määritellään oppilaan henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa tai oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa tämän opetussuunnitelman mukaisesti niin, että

  • kukin oppiaine muodostaa oman opintokokonaisuuden
  • opintokokonaisuudet jaetaan osioihin vuosiviikkotuntimäärien mukaan
  • pakolliset ja valinnaiset oppiaineet ovat samat kuin vuosiluokkiin perustuvassa opetussuunnitelmassamme

Omaa opinto-ohjelmaa voidaan käyttää mm. pienryhmäopetuksessa, kotiopiskelussa ja/tai silloin kuin oppilaalla on erityisiä oppimisvaikeuksia. Näissä tapauksissa oppilas opiskelee oman perusopetusryhmänsä mukana ja on viimeisellä vuosiluokalla, kunnes päättötodistukseen vaadittavat opintokokonaisuudet on suoritettu tai oppivelvollisuus päättyy perustusopetuslain 25 pykälän tarkoittamalla tavalla.