Päivittäinen työ

Karjaan yhteiskoulussa lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätlukukauteen.  Oppilaat saavat henkilökohtaisen lukujärjestyksen luokanvalvojantunnilla koulun alkaessa.

Oppilaalla on viikossa 30 oppituntia, jotka alkavat klo 8.55 ja päättyvät klo 14.55. Kaksoistunnin jälkeen koulu voi päättyä klo 14.45 ja kolmoistunnin jälkeen klo 14.30. Lisäksi koulu voi päättyä myös muuna ajankohtana erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten takia. Oppitunti kestää 45 min ja välitunti 15 min. Välitunti vietetään ulkona pandemia (korona) aikana.

Ruokailuvälitunnit ovat pituudeltaan 30 minuuttia: ensimmäinen klo 10.45 ja toinen klo 11.45. Tarkemmat ajat ilmenevät lukuvuosisuunnitelmassa tai tarvittaessa niistä päättää rehtori.

Elämänkatsomustiedon, ortodoksisen tai muun uskonnon oppitunnit pidetään lukujärjestyksen ulkopuolella, koska niille osallistuu oppilaita eri luokka-asteilta.

Tarvittaessa lukuvuosisuunnitelmassa ja rehtorin päätöksillä koulumme päivittäistä toimintaa täydennetään ja täsmennetään.