Normipäivä

Jopossa opiskellaan viikkotehtäviä päivittäin klo 9-14.30. Kaikki tunnit ovat kaksoistunteja, taukoja pidetään kun tarve vaatii.  Tehtävät pysyvät viikoittain samankaltaisina mutta teema vaihtuu. Näin toimittaessa teema tulee käsiteltyä monesta eri näkökulmasta  ja monella eri tavalla.

Tehtävät jakautuvat eri tasoille. Oppilas saa itse valita, millä tasolla haluaa missäkin oppiaineessa, milläkin viikolla  toimia.

Perustehtävät vaaditaan jokaiselta. Kaikki minimit  tulevat tehtyä tuntien aikana. Tällä tasolla liikutaan arvosanoissa 5-6, riippuen oppilaan aktiivisuudesta ja tuotoksista. Kaikki minimitason tehtävät on oltava tehtynä ennen päättötodistuksen saamista.  

Syventävät tehtävät ovat vaativampia ja sillä voi saavuttaa viikkoarvioinniksi oppiainekohtaisen arvosanan 6-8. Arviointiin vaikuttaa mm. aktiivisuus, vastausten laajuus ja perustellut pohdinnat.

Ylimmällä tasolla haetaan arvosanaa 9-10. Tällä tasolla luodaan uutta, vertaillaan, analysoidaan ja pohditaan asioita laajasti. Kaikkea ei tällä tasolla ehdi tekemään koulussa vaan tehtävää riittää kotiinkin.  

Tehtäviä voi täydentää kevään aikana.