Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen Erityisopetus Karjaan Yhteiskoulussa

Osa-aikaisesta erityisopetuksesta Karjaan yhteiskoulussa vastaa laaja-alainen erityisopettaja Orvokki Eshetiwy. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on erityyppisiä laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omissa yleisopetuksen luokissaan, saaden tukea osa-aikaisesti oppimisvaikeuksiinsa. Oppimiseen liittyvät vaikeudet voivat ilmetä lukuaineissa, äidinkielessä, vieraissa kielissä, tai matematiikan opiskelussa. Osa-aikainen erityisopetus sopii myös oppilaille, joilla on joitakin yksilöllistettyjä oppiaineita. Oppilas voi myös saada tukea oppimisen ja koulunkäynnin perustaitojen harjoittelemisessa. Opetus-ja toimintamuotona voi olla yksilö, samanaikais -tai pienryhmäopetus.

 Erityisopettajan rooli koulussa, tuen tarpeen kartoituksissa sekä jatkotutktimuksiin ohjaamisessa:

Lukitestit ja lukikuntoutus

Matematiikkatestit ja kuntouttava/korjaava matematiikka

Hahmottamisen vaikeudet

Lievät puhehäiriöt (S, R, L)

Nivelvaihepalaverit

Yhteistyö ja konsultointi aineenopettajien, luokanvalvojien ja vanhempien kanssa

Yhteistyö muiden instanssien kanssa

Ratkaisukeskeiset sovittelut ja konsultaatiot

Motivaatiokeskustelut

Erityisopettaja osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, sekä oppilaan yksilölliseen oppilashuoltoryhmään oppilaan ja vanhempien toiveiden mukaan.

Yhteydenotot Wilman ja puhelimen kautta, p. 040-8209059.