Oppilaskunta ja tukioppilaat

Koulussamme toimii oppilaskunta, jota ohjaavat Anna Hollo ja Pia Sjöberg.

Oppilaskunnan toimihenkilöt ja hallitus valitaan vuosittain sääntöjensä mukaan. Oppilaskunta pitää kahviota välituntisin muutaman kerran päivässä (kahvio poissa käytöstä korona-aikana). Tarkemmat ajat päättää rehtori oppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Koulussamme järjestetään tukioppilastoimintaa. Ohjaajana toimii Soili Vuorinen. Tukioppilaat valitaan vuosittain sääntöjensä mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden välistä kanssakäymistä ja sopeuttaa uudet oppilaat koulumme toimintakulttuuriin.