Oppilashuolto ja tukitoimet

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma vahvistavat oppilaan oikeutta varhaiseen, systemaattiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Tukijärjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta.

Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka jossain vaiheessa koulunkäyntiään tarvitsevat tukea oppimiselleen. Yleinen tuki on osa koulun jokapäiväistä toimintaa: opetusta, ohjausta ja kasvatusta.

Tehostettu tuki on ajankohtainen silloin, kun oppilas tarvitsee säännöllisempää ja pitkäaikaisempaa tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään. Tehostettu tuki voi koostua opetuksen eriyttämisestä, osa-aikaisesta erityisopetuksesta, joustavista ryhmittelyistä jne. Oppilaan tehostetun tuen tarve selvitetään pedagogisen arvion avulla.

Erityistä tukea oppilaalle tarjotaan silloin, kun tehostettu tuki ei riitä. Tuen tarve määritellään pedagogisessa selvityksessä. Erityisestä tuesta tehdään aina hallintopäätös.

Lue lisätietoa, linkki:

Opetuksen tukitoimet ja oppilashuolto – Raasepori

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki | Opetushallitus (oph.fi)

Vastauksia tuen kysymyksiin | Opetushallitus (oph.fi)

Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaan psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia.  Sitä toteutetaan sekä koko koulua tukevana monialaisena, yhteisöllisenä oppilashuoltona että yksilökohtaisena oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Kouluterveydenhoitaja Minna Möller, p. 040 711 4851, minna.moller@luvn.fi

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista yläkoulussa 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan.

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. Karjaan Yhteiskoululla terveydenhoitaja on tavattavissa ilman ajanvarausta arkisin klo 11-12. Terveydenhoitajalle voi myös varata ajan puhelimitse (040 – 711 4851), Wilman tai WhatsAppin kautta.

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Se tekee kiinteää yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämisen, ennaltaehkäisyn, terveystarkastusten että yksilöllisen tuen järjestämisen osa alueilla. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen.

(teksti muokattu THL:n kouluterveydenhuollon kuvauksesta)

Koulukuraattori Kati Auermaa, p. 044-7602323, kati.auermaa@luvn.fi

Koulukuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia. Kuraattori tekee koulussa yksilöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää työtä.

Kuraattori on pääsääntöisesti koululla maanantaista keskiviikkoon. Muina aikoina voi laittaa viestiä wilmaan tai puhelimeen.

Koulupsykologi Sari Sevon, p. 0447446798, sari.sevon@luvn.fi

Mukana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä myös laaja-alainen erityisopettaja Orvokki Eshetiwy, p. 040-8209059, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja sekä rehtori/vararehtori.

Sivuston sisältöä pyrimme päivittämään.

Opetuksen tukitoimet ja oppilashuolto – Raasepori