OPS ja arviointi

Koulussamme noudatetaan Raaseporin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Todistukset jaetaan joulujuhlan yhteydessä pe 20.12.2019 ja kevätjuhlan yhteydessä la 30.05.2020.

ARVIOINTI

 • on  ensisijaisesti oppimisen ohjaamista ja opiskeluun kannustamista
 • rakentaa oppijan itsetuntoa ja käsitystä itsestään oppijana
 • antaa tietoa oppimisprosessista – miten minä opin?
 • arvioi enemmän oppimisen prosessia kuin lopputulosta
 • on oikeudenmukaista ja rehellistä
 • on osaamisen näkyväksi tekemistä
 • on  läsnä kaikissa oppimistilanteissa – tavoitteiden asettelussa, työskentelytapojen valinnassa, työskentelyssä ja keskusteluissa

KÄYTÄNNÖSSÄ

 • arviointikriteerien tulee olla läpinäkyviä ja perusteltuja niin, että oppilas tietää mitä häneltä odotetaan ja mitä kukin arvosana edellyttää oppilaalta
 • arvointi voi koostua mm. seuraavista osa-alueista
  • tuntityöskentely, kotitehtävät
  • keskustelut, muiden huomiointi
  • vihkotyöskentely
  • erilaiset tuotokset (piirrustukset, kirjoitelmat, kuvakollaasit, lyhytelokuvat, kotisivut, esitelmät jne.)
  • projektityöskentely, ryhmätyöskentely
  • oppimispäiväkirjat
  • kokeet
  • oma-aloitteisuus, asenne
  • itsearviointi, vertaisarviointi
 • oppija saa tietoa jatkuvasti omasta oppimistavoistaan; mikä toimii, etenenkö tavoitteiden suuntaan, missä tarvitaan vielä harjoitusta ja mihin arvosanaan työni on suuntautumassa