Kymppiluokka (lisäopetus)

Raaseporin lisäopetus järjestetään Jopo-luokan yhteydessä Karjaan keskustassa osoitteessa on Nils Grabbenkatu 5, 3. kerros. Ryhmän koko on max. 10 oppilasta.  Opettajana toimii Laura Meretniemi-Peltola.

Kympille hakeudutaan yleisimmin nostamaan arvosanoja. Opiskeluun herääminen on ehkä tapahtunut liian myöhään tai sitä ei ole vielä tapahtunut. Tästä syystä yhtenä tärkeänä tavoitteena kympillä on tukea opiskelijan henkistä kasvua ja kehitystä sekä herätellä motivaatiota. Arvosanojen parantamisen lisäksi tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan vahvuutensa ja käyttää niitä mahdollisimman tehokkaasti sekä työssä että opiskelussa.  Vahvuuksien kautta voi löytyä uusia tulevaisuudensuunnitelmia ja haaveita, jotka taas suurella todennäköisydellä johtavat motivaation heräämiseen. Tavoite on, että Kympin jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet suoriutua niistä kunnialla.

Kymppiluokalla ei ole omaa opetusuunnitelmaa vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma perusopetuksen yhteisistä ja valinnaisista aineista. Pakollisia aineita ovat äidinkieli, matematiikka, englanti, ruotsi ja liikunta. Muut oppiaineet valikoituvat suunnitelmaan arvosanojen nostamistavoitteiden mukaan.

Opintoihin voidaan sisällyttää ns. täsmäopintoja, mikäli opiskelijan jatko-opiskelutavoite on jo tiedossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esim. lähihoitajaksi suuntava opiskelija voi laskea lääkelaskuja, raksalle suuntavan kanssa keskitytään geometriaan ja pinta-ala/tilavuuslaskuihin. Lukioon suuntaavien opiskelijoiden kanssa tutustutaan lukion oppisisältöihin ja valmentaudutaan lukiotyöskentelyyn.

Opiskeluun sisältyy koulutuskokeiluja mihin tahansa oppilaitokseen. Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva opiskelupaikka seuraavaksi syksyksi.

Työeämässä tarvittavia taitoja voi harjoitella työssäoppimispaikoissa. Jopo-luokan tavoin työpaikoilla tehdään tehtäviä ja niiden arviointi sisällytetään oppiaineiden arviointeihin.