Koulumme osallistuu PISA-tutkimukseen

Karjaan yhteiskoulu on valittu edustamaan Suomea kansainvälisessä oppimistulosten arviointitutkimuksessa (Programme for International Student Assessement, PISA). PISA-tutkimuksia on toteutettu vuodesta 2000 lähtien, ja nyt kyseessä on jo kahdeksas kierros. Aiemmissa tutkimuksissa suomalaisten nuorten osaaminen on osoittautunut erinomaiseksi muiden maiden nuoriin verrattuna.

PISAssa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Tällä kertaa pääosa tehtävistä kohdistuu matematiikkaan. Uutena alueena on mukana luovan ajattelun arviointi. Tehtävät poikkeavat melko tavalla tavanmukaisista koulukokeista. PISA-tehtävät on rakennettu siten, että niillä arvioidaan oppilaan taitoa ratkaista arkielämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä kohdattavia ongelmatilanteita. Tuloksia käytetään sen selvittämiseen, millaiset valmiudet nuorilla on toimia yhteiskunnassa. PISA-tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat eri maiden koulujärjestelmien tulokset, ei yksittäisten koulujen tai oppilaiden vertailu. Ennen Suomen aineistojen siirtämistä kansainväliseen tarkasteluun kaikki oppilaita ja kouluja koskevat tunnistetiedot hävitetään aineistosta.

PISA-tutkimus on osa koulun normaalia arviointitoimintaa ja sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan kansalliseen arviointiohjelmaan. Tutkimus toteutetaan kokonaisuudessaan tietokoneita käyttäen. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

PISA-tutkimus toteutetaan koulullamme 6.5.-7.5.2021.

Tulosten luotettavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman moni tutkimukseen valituista myös siihen osallistuu.

Lisätietoja PISAsta saatte Karjaan yhteiskoulun PISAn vastuuhenkilöltä, joka on Elisa Kuokka, puhelin 040 533 8690, s-posti: elisa.kuokka@raasepori.fi.

PISA-tutkimuksen kansallisena johtajana Jyväskylän yliopistossa toimii yliopistotutkija Arto K. Ahonen, puhelin 040 839 4209, s-posti: pisa2021@jyu.fi.