KouluKunnossa ja kodin ja koulun yhteistyö

KouluKunnossa-hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä. Jokainen oppilas on tärkeä!

KouluKunnossa – KouluKunnossa -hanke 2020-2021

Koti- ja kouluyhdistys
Karjaan Yhteiskoulun ja Karjaan Lukion Koti-yhdistys on tällä hetkellä tauolla. Jatkamme yhteistyötä koulun ja kodin välillä eri tavoin.

Lisätietoja rehtorilta.