KARJAAN YHTEISKOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2021-2022

Rehtori: vs. rehtori Soili Vuorinen

Vararehtori Soili Vuorinen

s-posti: soili.vuorinen@raasepori.fi

 

Tammisaarentie 62 A puhelin (019) 289 3581

10320 KARJAA

 

puhelin 019 289 3580

rehtori: 044 744 6673

vararehtori:044 744 6766

 

Kanslisti Svetlana Sissonen

s-posti svetlana.sissonen@raasepori.fi

puhelin 019 289 3582 / 044 744 6674

 

Karjaan yhteiskoulussa on 215 oppilasta (7 lk 62, 8 lk 73 ja 9 lk 80).

 

Opettajat ja ohjaajat:

Antti Anttila, Karjaan yhteiskoulu, viransijainen ma, fy, ke (lehtori Kirsi Rajala virkavapaalla 1.8.21-31.7.22).

Bergman Jan, Karjaan yhteiskoulu, koulunkäynninohjaaja

Berg Katja, Karjaan yhteiskoulu, koulunkäynninohjaaja 8f

Eshetiwy Orvokki, Karjaan yhteiskoulu, laaja-alainen erityisopettaja

Forma Tuuli, Karjaan yhteiskoulu, lehtori ruotsi, englanti, opetusta myös Kiilan alakoulussa, luokanvalvoja 8d

Gillberg Siv, Karjaan yhteiskoulu, koulunkäynninohjaaja, pienryhmä, joustava perusopetus ja kymppiluokka

Harjunpää Elina, Karjaan yhteiskoulu, lehtori äidinkieli ja historia, luokanvalvoja 7b

Heikkinen Patricia, Karjaan yhteiskoulu, koulunkäynninohjaaja 9g

Hietanen Olli, valinnaisaineenopettaja

Huuhtanen Tuula, Karjaan yhteiskoulu, koulunkäynninohjaaja 7f, oppilaskunnan ohjaaja

Hyytiä Annika, Karjaan yhteiskoulu, viransijainen en, ra, ru, luokanvalvoja 7a (lehtori Erja Niinimäki virkavapaalla 13.08.21-04.06.22).

Karlsson Marjo, Karjaan yhteiskoulu, lehtori liikunta, yhteinen Karjaan lukion kanssa, liikkuva koulu

Keltti Melina, Karjaan yhteiskoulu, viransijainen äidinkieli ja kirjallisuus, luokanvalvoja 8c (lehtori Aino Laurinen virkavapaalla ajalla 13.8.-31.12.2021)

Kemppainen Saara, Karjaan yhteiskoulu tuntiopettaja musiikki. Opetusta myös Karjaan lukiossa ja Hakarinteellä

Kukkonen Kaisa, erityisluokanopettaja, S2, 7f

Kuokka Elisa, Karjaan yhteiskoulu, lehtori, ma fy ke, arviointivastaava, luokanvalvoja 7d

Laitinen Petri, matem. aineiden opettaja, luokanvalvoja 8a

Lappalainen Pauliina, opinto-ohjaaja

Laurinen Aino, Karjaan yhteiskoulu, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito, luokanvalvoja 8c (virkavapaalla 13.08.21-31.12.2021)

Lintervo Annika, Karjaan yhteiskoulu, erityisluokanopettaja, joustava perusopetus (Meretniemen viransijainen 1.8.202-31.7.2022).

Loukkalahti Marko, Karjaan yhteiskoulu ja lukio, lehtori, liikunta, liikkuva koulu

Mehtälä Jyrki, Karjaan yhteiskoulu, lehtori, käsityö, tekninen työ. Opetusta myös Hakarinteellä, Karjaan lukiossa ja Kiilan alakoulussa.

Meretniemi-Peltola Laura, Karjaan yhteiskoulu, erityisluokanopettaja, joustava perusopetus10  (virkavapaalla 1.8.202-31.7.2022).

Mikkola Tuomas, yhteiskuntaoppi 9 lk

Mustafa Edibe, sivutoiminen opettaja, islamin uskonto

Niinimäki Erja, Karjaan yhteiskoulu, lehtori, englanti, ruotsi, saksa (virkavapaalla 1.8.21-31.7.22)

Nikamo Vladimir, sivutoiminen opettaja, ortodoksiuskonto

Nurmio Kirsi, Karjaan lukio, elämänkatsomus 9.lk.

Nyström Katja, Karjaan yhteiskoulu, vaativan erityistuen erityisluokanopettaja  9g

Outinen Jyrki, Karjaan yhteiskoulu, lehtori historia, yhteiskuntaoppi, luokanvalvoja 9c

Orava Kristiina, Karjaan yhteiskoulu, tuntiopettaja valinnainen kotitalous, koulunkäynninohjaaja,

Parkkonen Jari, Karjaan yhteiskoulu, lehtori, englanti ruotsi, saksa, luokanvalvoja 8b

Pukari Elina, Karjaan yhteiskoulu, lehtori kuvataide, opetusta myös Karjaan lukiossa. Oppilaskunnan vetäjä.

Rajala Kirsi, Karjaan yhteiskoulu, lehtori ma fy ke (virkavapaalla 1.8.21-31.7.22).

Seppälä Pauli, Karjaan yhteiskoulu ja lukio, päätoiminen tuntiopettaja ranska, ruotsi, englanti, saksa, luokanvalvoja 9b

Sirkiä Juhani, päätoiminen tuntiopettaja biologia, maantieto terveystieto ja S2. Luokanvalvoja 7c.

Sjöberg Pia, eritysluokanopettaja 9f

Sulka Emmi, koulunkäynninohjaaja 9g

Talvensalo Tanja, Karjaan yhteiskoulu, erityisluokanopettaja, luokanvalvoja 8f

Tapola Virpi, Karjaan yhteiskoulu, oppilaanohjaaja (Virkavapaalla 1.8.2021-31.7.2022).

Tamminen Minna, Karjaan yhteiskoulu, koulunkäynninohjaaja, it-vastuuhenkilö.

Tervomaa Vilma, Karjaan yhteiskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, uskonto, elämänkatsomus, terveystieto, psykologia, oppilaskunnan ohjaaja, luokanvalvoja 9a

Valkonen Jasmin, Karjaan yhteiskoulu, tuntiopettaja matematiikka, käsityö (tekstiilityö)

Vuorinen Soili, Karjaan yhteiskoulu, vararehtori, lehtori biologia maantieto, luokanvalvoja 9d, tukioppilaiden ohjaaja

Väre Anneli, Karjaan yhteiskoulu, lehtori, kotitalous, opetusta myös Karjaan lukiossa

Wernér Marica, Karjaan yhteiskoulu, koulunkäynninohjaaja

 

LUOKANVALVOJAT

7A Annika Hyytiä

7B Elina Harjunpää

7C Juhani Sirkiä

7D Elisa Kuokka

7F Kaisa Kukkonen, ohjaaja Tuula Huuhtanen

8A Petri Laitinen

8B Jari Parkkonen

8C Melina Keltti, Aino Laurinen

8D Tuuli Forma

8F Tanja Talvensalo, ohjaaja Katja Berg

9A Vilma Tervomaa

9B Pauli Seppälä

9C Jyrki Outinen

9D Soili Vuorinen

9F Pia Sjöberg, ohjaaja Minna Tamminen

9G Katja Nyström, ohjaajat Emmi Sulka ja Patricia Heikkinen

JOPO Annika Lintervo, ohjaaja Siv Gilbert

 

LUKUVUOSI

Syyslukukausi

16.8.-22.12.2021

Kevätlukukausi

7.1.-4.6.2022

 

Lomat:

Syysloma

20.-22.10.2021

Hiihtoloma

21.2.-25.2.2022

Helatorstai : 26.05.2022

 

MUUTA HENKILÖKUNTAA

Salminen Jari, opetuspäällikkö 019 2892148

Möller Minna, kouluterveydenhoitaja 044 7114851

Sevon Sari, koulupsykologi 044 7446798

Veskoniemi Maija, koulukuraattori 044 7602323

Roni Katja, suom. koulusihteeri, Sivistyskanslia 019 2892143

Kari Anu, palkkasihteeri, Sivistyskanslia 019 2892042

Åkerfelt Nina, Raaseporin kaupungin pedagoginen it-tukihenkilö 019 289 2154

 

TIEDOTUS

Wilma on koulun virallinen tiedotuskanava, jonka kautta olemme koulusta yhteydessä oppilaisiin ja koteihin viestien ja tiedotteiden kautta. Huoltajien on tärkeä seurata Wilmaa.

Jokaisella opettajalla on työsähköposti, johon voi laittaa viestiä. Luokanvalvojilla on työpuhelin. Opettajat antavat tarvittavat yhteystiedot opettamilleen oppilaille ja huoltajille.

Yleisesti ottaen emme enää monista kaikkea paperiversioina vaan tärkeä ja ajankohtainen tieto on nähtävillä Karjaan yhteiskoulun omilla virallisilla nettisivuilla. Osa tiedosta jaetaan myös mahdollisuuksien mukaan Facebookin kautta. Lisäksi koulu on Instagramissa.

 

OPPITUNNIT JA JAKSOTUS

Lukuvuodesta 2016-2017 lähtien on ollut käytössä 2-jaksojärjestelmä eli syys- ja kevätlukukausi.

Yksittäisen oppitunnin pituus on 45 min.

Koulu on varautunut poikkeamaan alla olevista aikatauluista, esim. ruokailun ja välituntien osalta, mikäli koronavirustilanteen takia pitää tehdä erityisjärjestelyjä koulussa.

 

tunti         kello

 

1             8.00-8.45

2             9.00-9.45 Oppitunnit alkavat yläkoulussa

3             10.00-10.45

4             11.00-11.45 kasit ja seiskat/ 11.15-12.00 ysit

5             12.15-13.00

6             13.15 – 14.00

7             14.10-14.55

8             15.00-15.45             yhteiskoulussa ET, UO, ISLAM

 

Poikkeavat työajat

Päivänavaukset keskiviikkoisin klo. 8.55-9.10. Tämän jälkeen oppitunti 9.10-9.55 ja välitunti on siirtymävälitunti 9.55-10.00.

Koronan vuoksi ruokailu on porrastettu: 9. luokat klo 11-11.15, välitinti 10.45-11.00, 8. luokat klo 11.45-12.00, välitunti 12.00-12.15 ja seiskat 12.00-12.15, välitunti 11.45-12.00.

Yhdeksänsien luokkien TET-jakso on viikoilla 45 ja 46.

Mikäli 7. tai 8.-luokkalaisten liikuntatunti on klo 11.00-13.00, syövät he silloin jo klo 10.45.

Luokanvalvojantunnit tuovat poikkeuksia lukujärjestykseen, koska silloin kaikki oppilaat ovat kotiluokissaan luokanvalvojansa kanssa.

 

Luokanvalvojantunnit 2021-2022

Syksy 2021

ke 25.08 klo 9-10

to 23.9 klo. 9-10

ti 26.10 klo 14-15

ke 24.11 klo 14-15

to 16.12 klo. 14-15

 

Kevät 2022

pe 14.1 klo. 9-10

ma 14.2 klo. 14-15

ti 15.3 klo. 9-10

ke 20.04. klo 9-10

pe 13.5  klo 14-15

 

LV-päivä 3.6

 

Luokanvalvojantunneilla otetaan käyttöön ns. Hyvinvoinnin vuosikello, jossa on valmista opetusmateriaalia jokaiselle luokka-asteelle kuhunkin teemaan liittyen.

Teemat:

elokuu – yhteisöllisyys

syyskuu – itsetuntemus

lokakuu – tunnetaidot

marraskuu – empatia

joulukuu – kaveritaidot ja ristiriitojen ratkaisu

tammikuu – media ja hyvinvointi

helmikuu – katse tulevaisuuteen

maaliskuu – rentoutuminen ja rauhoittuminen

huhtikuu – arjen selviytymistaidot

toukokuu – arviointi

 

SYYSKUUN AIKATAULUJA:

Koulukuvaus 2.9.-3.9.2021

8.9. Seiskojen ryhmäyttämispäivä