Pedagogista taustaa

Positiivisen pedagogiikan lähtökohtana on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Lue lisää

Aktivoivassa opetuksessa oppilaalla on keskeinen rooli tiedon hankkimisessa ja muokkaamisessa.  Opettajan ja oppijan roolit ikään kuin vaihtuvat ja  opettaja on enemmän ohjaavassa asemassa. Malli on oppilaille vaativa mutta vapaa tiedonhaku ja asian kytkeminen käytäntöön tekee oppimisesta mielekästä. Lue lisää

Yksilöllinen oppiminen on opetusmalli, jossa oppiminen voi olla täysin itsenäistä, täysin yhteisöllistä tai mitä tahansa siltä väliltä. Opettaja ei lähtökohtaisesti opeta koko luokkaryhmälle teoriaa yhteisesti, vaan oppilaat opiskelevat teorian joko itsenäisesti tai yhteisöllisesti keskusteluiden kautta. Opettaja voi myös opettaa teorioita henkilökohtaiseti tietylle oppilaalle tai pienryhmäkohtaisesti muutamalle oppilaalle, jotka ovat opinnoissaan samassa vaiheessa. Lue lisää tai katso video