C- kori

C1 Työelämätaidot

Työnantajat odottavat työntekijöiltään ennen kaikkea hyvää asennetta, oma-aloitteisuutta, kykyä oppia uusia asioita sekä ainakin kohtuullisia vuorovaikutustaitoja. Näiden lisäksi tärkeiksi taidoiksi työelämässä nousevat mm. tiimitaidot, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot, stressinsietokyky sekä kokonaisuuksien hahmottaminen. Sitten pitää tietysti osata työnhakutaitoja, jotta osaa hakea töitä.

Taidoissa on se hyvä puoli, että niitä voi aina harjoitella ja kehittää. Kurssi mahdollistaa vapaaehtoisen työelämäjakson.

C2 Ilmaisutaito

Kurssilla tutustutaan leikkien ja harjoitteiden avulla ilmaisutaitoon. Esimerkkinä näistä ovat kuuntelemisen ja puhumisen sekä keskittymisen taidot. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan käsitystä itsestään esiintyjänä. Tavoitellaan ujouden ja muiden ilmaisun esteiden ja kynnysten ylittämisiä. Harjoitteita tehdään esim. puheella, äänellä ja käyttäen kehoa ja mimiikkaa. Tutustutaan mm. improvisaatioon ja esiintymiseen erilaisissa tilanteissa. Valmistetaan pieniä esityksiä ryhmän toiveiden mukaisesti.

C3 Valokuvaus ja animaatio

Kurssilla tutustutaan käytännön harjoitusten kautta valokuvauksen perusteisiin. Tehdään erilaisia kuvaus- ja kuvankäsittelyharjoituksia ja toteutetaan itse valitusta teemasta kuvallinen kokonaisuus.

Animaatio-osuudessa käsitellään animaation lajityyppejä. Kuvataan ja editoidaan pareittain ja ryhmissä pieniä harjoituksia. Ryhmän koosta riippuen näitä ovat esine-, pala-, piirros- tai vaha-animaatio.

C4 Turistin turkin alkeet

Tavoite on että Turkkiin matkaava oppilas ja hänen läheisensä pärjäävät matkallaan paremmin ja saavat enemmän irti reissustaan. Lyhytkurssissa tavoitteena on tutustuttaa oppilas turkin kielen alkeisiin matkailijan käytännön tilanteiden näkökulmasta. Näiden tilanteiden kautta myös opitaan turkkilaisen kulttuurin asioita. Keskeisiä teemoja ovat: matkailusanasto, ruoka, kohteliaisuusdet, asioiminen, majoittuminen, liikenne, ostoksilla oleminen, numerot, kellonajat, nähtävyydet, historia, kulttuuri. Opetuksessa käytetään dokumentti- / av-materiaalia ja nettiaineistoja. Tehtävämuotoina on seurantatehtävät, sanastoharjoitukset, reagointiharjoitukset, keskustelut. Hyväksytyn suoritusmerkinnän saaminen edellyttää että vähintään puolet tehtävistä on suoritettu hyväksytysti.

C5 Science

Science-kurssi on biologian, fysiikan ja kemian integroitu valinnaisaine. Tunneilla tutustutaan erilaisiin luonnontieteellisiin ilmiöihin ja niiden tutkimusmenetelmiin – kokeellisiin ja kirjallisiin – ja opitaan tutkimusten itsenäistä suorittamista ja tutkimustulosten esittämistä eri tavoin.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään luonnontieteen eri alojen sidonnaisuus toisiinsa, tarkastelemaan ympäristöä monitieteellisesti ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä ympäristön säilymistä elinkelpoisena koko eliökunnan kannalta.

C6 Grafiikan perusteet

Kurssilla käydään läpi erilaisia grafiikan tekniikoita ja materiaaleja erilaisia väriopin ja kuvasommittelun harjoituksia tekemällä. Kurssilla tutustutaan kuivaneula- ja press print -grafiikkaan, monotypiaan, linoleikkaukseen ja kankaanpainantaan. Inspiraatiota työskentelyyn haetaan sekä nykytaiteesta että taidehistoriasta.

C7 Rentoutusta kuvataiteen keinoin

C8 Mytologia ja uskonto

Kurssilla tutustutaan erilaisten mytologioiden myytteihin, kulttuuriin, taiteeseen historiaan ja populaarikulttuuriin. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin käsiteltäviin mytologioihin ja uskontoihin. Esimerkiksi kurssilla voisi käsitellä Egyptin ja antiikin Kreikan mytologiaa, alkuperäiskansojen, Japanin ja Kiinan uskontoja jne. Aiheita voidaan käsitellä tutustumalla mytologiaan sekä syvennetään ja sovelletaan hyödyntämällä materiaalina erilaisia kuvia, tarinoita, elokuvia, dokumentteja jne.

C9 Psykologian perusteet

Kurssilla tutustutaan psykologiaan oppiaineena. Kurssilla esitellään muutamia alan tutkimuksia ja hoitomuotoja. Kurssi antaa pohjatietoa lukiossa vastaan tulevasta uudesta oppiaineesta ja sopii tästä syystä erityisesti lukioon pyrkiville. Kurssilla käsitellään esimerkiksi teemoja kuten oppiminen, persoonallisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus. Tavoitteena on saada psykologian oppiaine tutuksi.

C10 Videokuvaus ja editointi

Kurssilla tutustutaan videoeditointiin sekä kuvaukseen. Kurssilla saat toteuttaa itseäsi videon muodossa. Kurssilla voit tehdä esim. lyhytelokuvan, dokumentin, sketsejä, musiikkivideon. Isot projektit vaativat myös vapaa-aikaa.

C11 Liikunta (palloilu)

C 12 Vesiväri ja akvarelli

Tutustumme perustekniikoihin ja muutamia kikkojakin kokeillaan. Harjoituksissa sivutaan myös värioppia ja sommittelua. Tutustutaan jonkun akvarellitaiteilijan töihin, havaitaan että akvarellitekniikka taipuu hyvin moneksi. Akvarelli on luonteeltaan läpikuultava maalaustapa. Siitä seuraa, että kaikki työskentelyn vaiheet näkyvät valmiissa työssä selvemmin kuin muissa tekniikoissa. Yleensä edetään vaaleasta tummempia värejä kohti, mutta omassa maalauksessa voit kokeilla monin tavoin.  Piirtäminen on kuvantekemisen perustana myös akvarellimaalarille. Myös siveltimellä piirretään ja akvarellimaalauksessa onkin useita keinoja tehdä viivoja. Akvarellivärin kaveriksi sopii myös ns. kiinalainen tussi. Maalauspohjana voi olla muukin kuin perinteinen lumppupaperi; esim. sanomalehtipaperi.

C13 Design

Oletko juuri sinä seuraava tulevaisuuden suunnittelija, visualisti?

Design-kurssilla tutustutaan suunnittelun monipuoliseen maailmaan: Suunnitellaan ja toteutetaan omia luovia tuotteita liittyen muun muassa graafiseen suunnitteluun, muotiin ja sisustussuunnitteluun. Harjoituksia tehdään sekä käsin että koneella. Kurssilla rohkaistaan keskusteluun ja yhteiseen luovaan ideointiin.

C 14 Aikakone

Yksi tunti viikossa musiikkia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä musiikin näkökulmasta. Kurssin alussa sovitaan, millaisiin asioihin haluamme perehtyä ja sitten musiikin kautta soittamalla ja laulamalla tutustumme sovittuun ilmiöön. Aihe voi olla aikakausi (esim 1960-luku), ilmiö (esim nuorisokulttuuri), musiikkityyli (esim pop).

C 15  Biisipaja.

Yksi tunti viikossa omien biisien tekoa. Onko sinulla lyricsejä, mutta et saa tehtyä niistä biisiä? Onko sinulla melodioita ja riffejä, mutta et tiedä, mistä biisi voisi kertoa? Kiinnostaako sinua studiohommat ja äänittäminen? Entä musiikkiteknologia ja biittien luominen? Kääritään hihat ja tehdään porukalla biisit julkaisukuntoon!

C 16 Piirtämisen iloa ja taitoa!

Oletko aina halunnut oppia piirtämään, muttet tiedä, mistä aloittaa? Kaipaatko selkeitä ohjeita miten piirustustaitoa voisi kehittää? Osallistu piirustuskurssille, jossa käydään hauskalla ja innostavalla tavalla läpi piirtämisen perusasiat. Kurssin käytyäsi osaat varmasti piirtää ja tuosta taidosta on sinulle iloa ja hyötyä tulevaisuudessa.

C 17 Ajattelu ja elämä

C 18 Turistin taloushistoriaa

C19 Sanataide

C 20 Leivontakurssi

C 21 Hygieniapassi-kurssi