B- kori

B1 Saksa HUOM! Kahden vuoden kurssi.

Saksa on valinnaisaine oppilaille, jotka haluavat laajentaa kielitaitoaan. Opinnoissa painotetaan suullista kommunikaatiota tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Opinnot mahdollistavat myös saksan kielen jatko-opinnot toisella asteella.

Oppilaat tutustuvat saksan kieleen, kulttuuriin sekä saksankielisiin alueisiin. Teemoja ovat mm. minä itse, perhe, ystävät, koulu, vapaa-aika ja elinympäristö saksankielisissä maissa.

B2 Ranska HUOM! Kahden vuoden kurssi.

Ranska B2-kielenä on valinnaisaine 8. ja 9. luokalla. Opinnoissa painotetaan suullista kommunikaatiota arkipäiväisissä tilanteissa, kuten ravintolassa ja kaupassa asiointia sekä itsestä ja harrastuksista kertomista. Opinnot mahdollistavat myös ranskan kielen jatko-opinnot toisella asteella.

Opinnoissa käytetään monipuolisia työtapoja, mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä draamaa. Mediat ja digitaaliset välineet toimivat opetuksen tukena. Arviointi pohjautuu kielitaidon eri osa-alueisiin, kuitenkin niin, että viestinnällisyyttä painotetaan eniten.

B3 Taloustaito ja yrittäjyys

Oppilas hankkii ymmärrystä verojärjestelmään, erilaisiin tuloihin ja menoihin ja miksi oman talouden hoitaminen on tärkeätä. Oppilas saa tietoa miten menetellä, jos oma talous on epätasapainossa. Oppilas havaitsee eri maksutapojen erot ja niiden vaikutukset kustannuksiin. Oppilas pohtii, mitä hintatietoinen kuluttajuus on. Oppilas tutustuu eri instituutioihin (pankit, muut rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, posti) ja niiden palveluihin. Oppilas harjoittelee työnhakua, tiedonetsintää ja apurahan hakemista.

Oppilas tutustuu kuluttajan oikeuksiin ja harjoittelee reklamaation laatimista. Oppilas harjoittelee kokoustekniikkaa ja asiakirjoja. Keskeisinä sisältöinä ovat yrittäjyys, markkinointi ja turismi. Oppilas saa tietoa erityyppisistä yrityksistä, ymmärtää yrittäjän ja palkansaajan eron. Oppilas perehtyy markkinointiin. Oppilas esittelee tarkemmin valitsemansa yrityksen (yritysidea, markkinointiperiaatteet). Oppilas perehtyy turismin globaaleihin ja lokaaleihin vaikutuksiin. Oppilas tutustuu paikalliseen matkailutoimistoon. Tehtävämuotoina on projektityöt, keskustelut, yritysesittelyt ja -vierailut.

B4 Luovaa kuvista

Kuvataidetta kaksi tuntia enemmän viikossa vuoden ajan muiden taiteesta kiinnostuneiden kanssa! Valinnainen kuvataide kehittää ja syventää omaa kuvailmaisua ja auttaa ymmärtämään itsensä lisäksi ympäröivää todellisuutta.

Valinnaiskuviksessa syvennytään monipuolisesti vaihtelevin tekniikoin kuvantekemisen saloihin. B-valinnaiskuvataiteen yhdeksännelle luokalle valinneet saavat myös osallistua kuvataiteen kevätnäyttelyyn.

B5 Bändipaja

2 tuntia soittoa ja laulua viikossa yhden vuoden verran. Voit valita soittimen, jota erityisesti haluat opiskella tai kokeilla kaikkia! Opit hallitsemaan lauluääntäsi ja huomaat, että laulamistakin voi oppia aivan kuten soittamistakin. Jos innostut, voit valita B-korista musiikin vielä uudelleen ysille.

B6 Keittiön ihmeet

Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään ja laajennetaan 7. luokalla saatuja tietoja ja taitoja. Opiskelussa keskitytään tietojen käytäntöön soveltamiseen, suunnitteluun ja kriittiseen arviointiin.

B7 Luova tekstiilityö

Valinnaisessa tekstiilikäsityössä oppilas voi itse valita mihin osa-alueeseen hän haluaa erityisesti paneutua eli opiskelu muotoutuu oppilaan oman mielenkiinnon pohjalta. Tarkoituksena on korostaa yksilöllistä sekä itsenäistä työskentelyä. Työskentelyyn pyritään luomaan puitteet, jossa oppilas kokee käsityön tekemisen mielekkääksi ja innostavaksi.

B8 Hyvinvointia rennosti liikkkuen

Kehonhuoltoa erilaisin tavoin; joogaa, rentoutusta, venyttelyä ja lenkkeilyä. Lisäksi mailapelejä ja erilaisia lihaskuntoharjoituksia.

B9 Improkurssi

Kurssilla irrotellaan omaa ilmaisua, käydään rennolla ja rohkaisevalla otteella läpi perusasioita heittäytymisestä, läsnäolosta, kaverin tukemisesta ja virheiden syleilystä.

B10 Luova tekninen työ

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään 7. luokalla opittuja tietoja ja taitoja. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat töitä hyödyntäen teknisen työn tekniikoita. Tervetuloa tulevaisuuden muotoilija!