Arvopohja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Karjaan yhteiskoulun toimintakulttuuri perustuu kasvatuksemme ja opetuksemme arvopohjaan, jossa pyritään oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen, vastuuntuntoon, tasa-arvoon, turvallisuuteen, empaattisuuteen, ystävällisyyteen ja myönteiseen huumoriin. Koulumme toimintakulttuurille on ominaista positiivinen lähestymistapa ja ohjaava luonne. Kaikkiin ongelmiin ja ristiriitatilanteisiin pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään myönteinen ratkaisu. Tarvittaessa ratkaisumalleja etsitään yhdessä koulun, oppilaan, hänen huoltajiensa, oppilashuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Arvopohjaa toteuttaessaan Karjaan yhteiskoulun opettajat ja henkilökunta pyrkivät kasvatuksessaan, opetuksessaan ja muussa työssään oppilaslähtöisyyteen, henkilökohtaisuuteen, yhteisöllisyyteen, ammattimaisuuteen, yhteistyöhön, kehittämiseen ja kehittymiseen.