Arviointi

Karjaan yhteiskoulussa noudatetaan Raaseporin kaupungin perusopetuksen hyväksyttyä opetussuunnitelmaa ja arvioinnista löytyy lisätiedot seuraavasta linkistä:

2019_Raaseporin-perusopetuksen-Paikallinen-OPS-päiv_kesäkuu_2020.pdf (raseborg.fi)

Lisätietoja arvioinnista voi kysyä suoraan aineen opettajalta.

——————————————————————————————————–

 JATKUVAN PALAUTTEEN AVULLA OPPILAS PYSYY KÄRRYILLÄ

 • mitä hänen on tarkoitus oppia ja mitä hän on jo oppinut
 • miten hän voi edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoritustaan

ITSEARVIOINTI 

 • auttaa oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan, erityisesti sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä (yrittämisen aste, uni, ravinto jne.)

TEHTÄVIEN ARVIOINTI (sekä oppilas että opettaja arvioivat)

Kiitettävä 9-10

 • huolehdin itsenäisesti jakson tehtävistä ja aikatauluista
 • tehtäväni on tehty annetun ohjeen mukaan, ajatuksella ja huolellisesti
 • vastauksissani on runsaasti omaa pohdintaa eri näkökulmia huomioiden
 • tehtävien kieliasu on pääosin moitteeton.

Hyvä 8

 • vastauksistani näkee, että tehtävät on luettu ja ymmärretty
 • vastauksissani on omaa pohdintaa 
 • vastausten kieliasu on asiallinen ja selkeä

Tyydyttävä 7

 • vastauksissani ei ole suuria puutteita (jokainen tehtäväkohta tehtynä, vastaukset kirjoitettu kokonaisin virkkein)
 • arvosanaan 7 voidaan päätyä myös, jos olen tehnyt lisäksi ylimääräisiä tehtäviä, mutta ne ovat kieliasultaan melko niukkoja  

Välttävä 6

 • vastaukseni ovat niukkoja, suoraan kopioituja tietolähteestä
 • ei omaa pohdintaa

Heikko 5

 • olen ollut läsnä tunneilla tai tehnyt vain minimin –  ja senkin juuri ja juuri läpi 

TUNTITYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN (sekä oppilas että opettaja arvioivat)

Kiitettävä 9-10
 • yleinen asenteeni on innostunut
 • teen työni keskittyneesti
 • osallistun aktiivisesti keskusteluun
 • teen pari- ja ryhmätöissä osuuteni  
 • teen mielelläni lisätehtäviä ja jopa pyydän niitä
 • valmistaudun huolellisesti  tehtävän, esim. kirjoitelmien kirjoittamiseen
Hyvä 8
 • teen työni usein tarkasti
 • osallistun usein keskusteluun
 • teen asiallisesti ylimääräisiäkin tehtäviä
 • en purnaa vaikeista, haastavista tai tylsistä tehtävistä, vaan teen tehtäväni mukisematta
 • kysyn, jos en osaa
 • keskityn yleensä olennaiseen
 • yleinen asenteeni asiallinen
Tyydyttävä 7
 • teen pakolliset tehtävät, en innostu lisätehtävistä
 • teen tehtäväni nopeasti mutta en juurikaan muokkaa tuotostani vaikka opettaja pyytäisi
 • keskittyminen saattaa välillä horjua, mutta saan työni tehtyä
 • kuuntelen opetuskeskusteluja mutta osallistun itse niihin harvoin
 • yleinen asenteeni on asiallinen mutta kaipaan ripauksen pitkäjänteisyyttä ja tsemppiä
Välttävä 6
 • minua on toistuvasti ohjattava jatkamaan työskentelyäni
 • aiheutan usein työrauhaongelmia
 • tehtävät jäävät monesti keskeneräisiksi tai kokonaan tekemättä
Heikko 5
 • tehtävät jäävät tekemättä
 • en saa oikein mitään aikaiseksi ja häiritsen muidenkin työrauhaa

TYÖELÄMÄJAKSON ARVIOINTI

Jokaisen työelämäjakson lopuksi järjestetään palautekeskustelu, jossa työpaikkaohjaaja arvioi oppilasta työntekijänä ja antaa palautetta oikean työelämän edustajana. Oppilasta rohkaistaan mahdollisimman rehelliseen itsearviointiin, jossa kehityskohteiden huomioiminen on positiivinen asia. Lopullinen arvosana muovautuu työpaikkaohjaajan ja oppilaan itsearvioinnin pohjalta. Ajatuksena on, että oppilaat, jotka ovat kovia tekemään töitä, saavat todistuksessa näkyvää arvostusta hyvästä työstään.

Tämän lisäksi arvioidaan oppilaan työelämätehtävät, joiden arvioinnit vaikuttavat eri oppiaineiden kokonaisarviointiin.