8.lk / Taidetestaajat-hanke

Koulumme 8.-luokkalaiset osallistuvat lukuvuonna 2017–2018 Taidetestaajat-hankkeeseen, joka on myös osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa.

Taidetestaajat on Suomen historian suurin nuorten kulttuurihanke, joka vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kahdelle taidelaitosvierailulle. Toinen vierailuista tehdään nuoren omaan maakuntaan ja toinen pääkaupunkiseudulle kansalliseen kohteeseen. Uudenmaan nuorten valtakunnalliset vierailut suuntautuvat muualle Suomeen.

Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja sen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska Kulturfonden. Hanke maksaa luokkien kahden vierailun matkat ja pääsyliput.

Taidetestaajissa mukana olevat taidelaitokset on valittu huolella ja ne ovat räätälöineet esityksensä ja muun ohjelmansa juuri nuorille sopiviksi. Taidetestaajien tavoitteena on madaltaa nuorten kynnystä lähteä taiteen pariin ja tarjota heille aivan uudenlaisia kokemuksia.

Lisätietoja hankkeesta on verkkosivuilla www.taidetestaajat.fi. Taidetestaajat toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa ja tunnelmia voi somessa seurata tunnisteiden #taidetestaajat ja #konsttestarna avulla.

Facebook: www.facebook.com/taidetestaajat
Instagram: www.instagram.com/taidetestaajat

Youtube: bit.ly/youtaide