Työelämään tutustuminen (TET)

Työelämään tutustuminen (TET)

Työelämään tutustuminen, eli TET-jakso on virallisen opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja toteutetaan jokaisessa peruskoulussa. TET-jaksojen tavoitteena on tutustua työelämään ja työelämässä tarvittaviin taitoihin.


TET-Jakson aikana nuori saa tietoa ja kokemusta eri ammateista ja työelämästä. Vahvistusta oman osaamisen tunnistamiseen ja kartoittamiseen sekä ideoita ja innostusta tulevaisuuden haaveiden ja suunnitelmien luomiseen.

7 LUOKAT
7. luokkalaisilla on kolmen päivän TET-jakso (6h/päivä). TET-jakso suoritetaan koululla, tutustuen koululla tapahtuviin työtehtäviin.

8 -9 LUOKAT
8. luokalla työelämään tutustutaan yhden viikon ajan. TET-jakso pyritään suorittamaan koulun ulkopuolella tutustuen työelämään esimerkiksi vanhempien työpaikalla tai muussa oppilaalle sopivassa työpaikassa.

9. luokalla TET-jaksot ovat kestoltaan kaksi viikkoa. TET-jakso pyritään suorittamaan koulun ulkopuolella tutustuen työelämään ja työtehtäviin. Oppilaan on hyvä pyrkiä tutustumaan sen alan työtehtäviin, joihin mahdollisesti on tulevaisuudessa hakeutumassa jatko-opiskelemaan tai on muuten kiinnostunut alasta.

Kulukorvaukset

Oppilaat etsivät työharjoittelupaikat itse (poikkeuksena 7. luokkalaiset). Normaalit koulukyyditykset ovat käytettävissä. Koulu avustaa matkakustannuksissa yli 5 km ylittäviltä matkaosuuksilta. Matkakorvaus on mahdollista hakea myös omalla mopolla tai kyydillä kuljettaessa (0,18 €/km. kuitenkin enintään 30,00 €/viikko). Oppilailla on mahdollista ruokailla Raaseporin alueen kouluissa, mikäli ne sijoittuvat harjoittelupaikan läheisyyteen. Itse järjestetyssä ruokailussa on koululta mahdollisuus hakea korvausta 2.5 €/pv. (ruokakuitteja vastaan). Huoltajat vastaavat oppilaan matka- ja ruokailukuluista edellä mainitun ylittävältä osalta. Oppilaan tulee täyttää erillinen vanhempien suostumuslomake, jos kyseessä on TET-harjoittelu eri paikkakunnalla. Oppilaanohjaaja pyrkii vierailemaan oppilaiden työpaikoilla TET-jaksojen aikana mahdollisuuksien mukaan.

Työpäivä
Työpäivän pituus on 6 h (30h/viikko). Työaikaan sisältyy päivittäin puolen tunnin ruokatauko sekä erikseen sovittava kohtuullinen matka-aika ruokailuun sekä yksi lyhyt (n. 10min.) muu tauko. Oppilailla on koulun puolelta tapaturmavakuutus. Tutustumisjaksoilla noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia työturvallisuusmääräyksiä. Työpaikalla tulee olla oppilaalle nimetty vastuuhenkilö ohjaamassa oppilasta.

Työelämään tutustuminen tapahtuu koulua koskevien säännösten ja määräysten puitteissa. Lisäksi noudatetaan TET-vastuuhenkilön ohjeita työpaikan säännöistä. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle voida maksaa palkkaa harjoittelupäivistä.

Lisätietoja koulun opinto-ohjaajalta.