Yhteishaku ja laajennettu oppivelvollisuus

Yhteishaku

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon sekä perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on 23.2.-7.4.2021 klo 15:00 asti. Täytä hakulomake sähköisesti opintopolku.fi -nettisivuilla.

Laajennettu oppivelvollisuus

Hakeutumisvelvoite toisen asteen koulutukseen keväällä perusopetuksen päättäville

Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuussa 2021. Hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että kaikki keväällä perusopetuksen päättävät hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa 23.2.–23.3. tai muulla tavoin. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuusuudistuksen myötä toisen asteen opinnoista tulee laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville maksuttomia. Ensimmäisinä laajennetun oppivelvollisuuden piiriin pääsevät tänä keväänä peruskoulunsa päättävät nuoret.