Työelämäjaksot

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija

* oppii itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja huomaa pärjäävänsä eri tilanteissa 

* saa kokemuksia eri ammateista ja työelämän realiteeteista

* oppii työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

* oppii arvioimaan omaa kehittymistään ja tekemään realistisia suunnitelmia

Työelämäjaksolla  oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, saa kokemuksia eri aloilta oppien samalla työelämän pelisääntöjä sekä suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä. TE-jakson tehtävät arvioidaan ja ne otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvioinnissa.  

Työpaikoilla ohjauksesta vastaa työpaikkaohjaaja, joka toimii oppilaan opastajana ja tukena. Työpaikkojen kanssa tehdään sopimukset. Jopo-ohjaaja seuraa opiskelun toimivuutta pitämällä oppilaan kanssa yhteyttä jakson ajan puhelimitse sekä käymällä oppilaan työpaikalla. Työelämäjakson päätteeksi pidetään arviointikeskustelu oppilaan, työpaikkaohjaajan ja koulun edustajan kanssa. Oppilas saa jokaisesta jaksosta työtodistuksen.

Lukuvuonna 2019-20 työelämäjaksoja on 4 X 3 viikkoa. Yhden TE-jakson aikana oppilas on töissä sekä työnantajan että oppilaan tilanteen huomioiden  5-15 päivää. Hän suorittaa jakson aikana tehtäviä yleiseen teemaan ja eri oppiaineisiin liittyen.

TE-JAKSOT, aikataulu ja teema

TE 1, viikot 38-40, työkyky, terveys, elämänhallinta

TE 2, viikot 47-49, arvot, asenteet, motivaatio

TE 3, viikot 5-7, ammatillinen osaaminen, työturvallisuus, ammattitaudit

TE 4, viiko 18-20, työolot, työyhteisön jäsenenä, esimiestoiminta ja hyvä johtajuus

 

VINKKEJÄ TYÖPAIKAN VALINTAAN

sosiaali- ja terveysala

– päiväkoti, koulut

– nuorisotoimi

– vanhainkoti, kehitysvammalaitos

auto- ja kuljetusala

– autokorjaamo, varaosaliike

– postityö, VR

– matkahuolto

kaupallinen ala

– kauppa

– kiinteistönvälitystoimisto, mainos- ja markkinointitoimisto

maa-ja metsätaloustyö

– maatila / karjatila, puutarha

matkailu- ja ravitsemusala

– hotelli, matkatoimisto

– ravintola

kauneudenhoitoala

– kampaamo, kosmetologi

kulttuuri- ja viestintäala

– elokuvateatteri, teatteri

– kirjasto, museo

– televisio / radio / sanomalehti

– valokuvaus

käsityöala

– timpurin apulainen

– veneveistämö

– kynttilätehdas

– kukkakauppa