Työssäoppiminen

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija

* oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta

* saa kokemuksia eri ammateista

* oppii työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

* oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja tekemään realistisia suunnitelmia

Työssäoppimisjaksolla  oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, saa kokemuksia eri aloilta oppien samalla työelämän pelisääntöjä sekä suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä. Työssäoppimisjakson tehtävät arvioidaan ja ne otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvioinnissa. Työssäoppimisesta saa myös valinnaisainearvioinnin päättötodistukseen. 

Työpaikoilla ohjauksesta vastaa työpaikkaohjaaja, joka toimii oppilaan opastajana ja tukena. Työpaikkojen kanssa tehdään sopimukset. Jopo-ohjaaja seuraa opiskelun toimivuutta pitämällä oppilaan kanssa yhteyttä työssäoppimisjakson ajan puhelimitse sekä käymällä oppilaan työpaikalla. Työssäoppimisjakson päätteeksi pidetään arviointikeskustelu oppilaan, työpaikkaohjaajan ja koulun edustajan kanssa.

VINKKEJÄ TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN VALINTAAN

sosiaali- ja terveysala

– päiväkoti, koulut

– nuorisotoimi

– vanhainkoti, kehitysvammalaitos

auto- ja kuljetusala

– autokorjaamo, varaosaliike

– postityö, VR

– matkahuolto

kaupallinen ala

– kauppa

– kiinteistönvälitystoimisto, mainos- ja markkinointitoimisto

maa-ja metsätaloustyö

– maatila / karjatila, puutarha

matkailu- ja ravitsemusala

– hotelli, matkatoimisto

– ravintola

kauneudenhoitoala

– kampaamo, kosmetologi

kulttuuri- ja viestintäala

– elokuvateatteri, teatteri

– kirjasto, museo

– televisio / radio / sanomalehti

– valokuvaus

käsityöala

– timpurin apulainen

– veneveistämö

– kynttilätehdas

– kukkakauppa