Työssäoppiminen

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija

* oppii itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja huomaa pärjäävänsä eri tilanteissa 

* saa kokemuksia eri ammateista ja työelämän realiteeteista

* oppii työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

* oppii arvioimaan omaa kehittymistään ja tekemään realistisia suunnitelmia

Työssäoppimisjaksolla  oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, saa kokemuksia eri aloilta oppien samalla työelämän pelisääntöjä sekä suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä. Työssäoppimisjakson tehtävät arvioidaan ja ne otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvioinnissa.  

Työpaikoilla ohjauksesta vastaa työpaikkaohjaaja, joka toimii oppilaan opastajana ja tukena. Työpaikkojen kanssa tehdään sopimukset. Jopo-ohjaaja seuraa opiskelun toimivuutta pitämällä oppilaan kanssa yhteyttä työssäoppimisjakson ajan puhelimitse sekä käymällä oppilaan työpaikalla. Työssäoppimisjakson päätteeksi pidetään arviointikeskustelu oppilaan, työpaikkaohjaajan ja koulun edustajan kanssa.

Lukuvuonna 2018-19 työssäoppimisjaksoja on 4 X 3 viikkoa. Yhden TOP-jakson aikana oppilas on töissä sekä työnantajan että oppilaan tilanteen huomioiden  5-15 päivää. Hän suorittaa jakson aikana tehtäviä yleiseen teemaan ja eri oppiaineisiin liittyen.

TOP-JAKSOT, aikataulu ja teema

TOP 1, viikot 38-40, työkyky, terveys ja elämänhallinta

TOP 2, viikot 47-49, arvot, asenteet ja motivaatio

TOP 3, viikot 5-7, ammatillinen osaaminen

TOP 4, viiko 18-20, työhyvinvointi

 

VINKKEJÄ TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN VALINTAAN

sosiaali- ja terveysala

– päiväkoti, koulut

– nuorisotoimi

– vanhainkoti, kehitysvammalaitos

auto- ja kuljetusala

– autokorjaamo, varaosaliike

– postityö, VR

– matkahuolto

kaupallinen ala

– kauppa

– kiinteistönvälitystoimisto, mainos- ja markkinointitoimisto

maa-ja metsätaloustyö

– maatila / karjatila, puutarha

matkailu- ja ravitsemusala

– hotelli, matkatoimisto

– ravintola

kauneudenhoitoala

– kampaamo, kosmetologi

kulttuuri- ja viestintäala

– elokuvateatteri, teatteri

– kirjasto, museo

– televisio / radio / sanomalehti

– valokuvaus

käsityöala

– timpurin apulainen

– veneveistämö

– kynttilätehdas

– kukkakauppa