Jopo-luokka

20150813_104636 

Valoa tunnelin päässä.

RAASEPORIN JOPO-OPETUS 

Jopo-luokka on tarkoitettu 8. ja 9.luokan oppilaille, 

  • joilla on ollut paljon poissaoloja ja heikko koulumotivaatio
  • jotka ovat syystä tai toisesta vaarassa pudota koulutuksen kelkasta
  • jotka voisivat hyötyä eri tavalla ja omaan tahtiin tekemisestä
  • jotka tarvitsevat elämähallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamista

Tavoitteena on, että opiskelija

  • saa peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan toiselta asteelta
  • löytää positiivisen asenteen elämää ja opiskelua kohtaan
  • oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittää itsetuntemustaan
  • oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja asettamaan realistisia tavoitteita
  • oppii hankkimaan opinnoissa, yhteiskunnassa ja muussa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja

OPETUSSUUNNITELMA

Opiskelussa noudatetaan yleistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, opetusjärjestelyjen ollessa joustavia ja yksilöllisiä. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana (itsenäinen tiedonhankinta ja muokkaus), jolloin hänellä on mahdollisuus oppia juuri itselleen sopivalla tavalla. Opettaja ohjaa ja tukee oppimista eli toimii ikään kuin oppimisen konsulttina. Oppimisen painopiste on monipuolisessa oppimisprosessissa (oppia saa miten haluaa ja missä haluaa) ja arvioinnin painopiste prosessin aikana tehdyssä työssä (jatkuva arviointi).

Opiskelu jakaantuu lähiopetukseen ja eri pituisiin työelämäjaksoihin. Lähiopiskelujaksolla opiskellaan luokassa sekä muissa oppimisympäristöissä kuten esimerkiksi vierailukäynneillä yrityksissä ja julkisissa toimitiloissa tai suoritetaan kaupunkitehtäviä (esim. Kelassa asiointi ja ruotsinkielen salakuuntelutehtävä). Kaikkia oppiaineita voi suorittaa myös työelämäjaksoilla. Oppilas käy tällöin töissä ja tekee työpaikan mukaan räätälöityjä tehtäviä eri oppiaineista.

Opiskeluun voi sisällyttää myös koulutuskokeiluja, jolloin oppilaat tutustuvat haluamiinsa jatko-opiskeluvaihtoehtoihin eri oppilaitoksissa. Tavoitteena on löytää oikea polku hyvissä ajoin ennen yhteishakua. 

 

Lisätietoja:

laura.meretniemi-peltola@raasepori.fi  tai p. 040-5724914

JOPO-info järjestetään koululla heti syksyn alussa ja sen jälkeen avataan hakuaika viikoksi. Kaikki hakijat huoltajineen haastatellaan.