Jopo-luokka

20150813_104636 Valoa tunnelin päässä.

Raaseporin joustava perusopetus järjestetään kymppiluokan yhteydessä Karjaan keskustassa osoitteessa on Nils Grabbenkatu 5, 3. kerros. Ryhmän koko on max. 10 oppilasta. Lukuvuonna 2017-18 jopolaisia ryhmässä on 5. Opettajana toimii Laura Meretniemi-Peltola.

Jopo-luokka on tarkoitettu oppilaille, 

 • jotka ovat vaarassa jäädä vaille peruskoulun päättötodistusta
 • joilla on ollut paljon poissaoloja ja heikko koulumotivaatio
 • jotka ovat vaarassa pudota koulutuksen kelkasta syystä tai toisesta
 • jotka voisivat hyötyä toiminnallisista menetelmistä ja työpaikkaopiskelusta
 • jotka tarvitsevat elämähallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamista

Tavoitteena on, että opiskelija

 • saa peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan toiselta asteelta
 • löytää positiivisen asenteen elämää ja opiskelua kohtaan
 • oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittää itsetuntemustaan
 • oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja asettamaan realistisia tavoitteita
 • oppii hankkimaan opinnoissa, yhteiskunnassa ja muussa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja

OPETUSSUUNNITELMA

Opiskelussa noudatetaan yleistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, opetusjärjestelyjen ollessa joustavia ja yksilöllisiä. Pedagogisena tausta-ajatuksena on aktivoivalla opetuksella aktiivisia oppijoita. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana (itsenäinen tiedonhankinta ja muokkaus), jolloin hänellä on mahdollisuus oppia juuri itselleen sopivalla tavalla. Opettaja ohjaa ja tukee oppimista eli toimii ikään kuin oppimisen konsulttina. Oppimisen painopiste on monipuolisessa oppimisprosessissa (oppia saa miten haluaa ja missä haluaa) ja arvioinnin painopiste prosessin aikana tehdyssä työssä (jatkuva arviointi).

Opiskelu jakaantuu lähiopetukseen ja työssäoppimiseen. Lähiopiskelujaksolla opiskellaan luokassa sekä muissa oppimisympäristöissä kuten esimerkiksi vierailukäynneillä yrityksissä ja julkisissa toimitiloissa tai suoritetaan kaupunkitehtäviä (esim. Kelassa asiointi ja ruotsinkielen salakuuntelutehtävä). Kaikkia oppiaineita voi suorittaa myös työelämäjaksoilla. Oppilas käy tällöin töissä ja tekee työpaikan mukaan räätälöityjä tehtäviä eri oppiaineista.

Opiskeluun kuuluu myös koulutuskokeiluja, jolloin oppilaat tutustuvat haluamiinsa jatko-opiskeluvaihtoehtoihin eri oppilaitoksissa. Tavoitteena on löytää oikea polku hyvissä ajoin ennen yhteishakua. 

Luokka toimii pitkälti näiden periaatteiden mukaan: https://yle.fi/uutiset/3-7865420

Luokan toimintaa voi seurata Instagramissa: joponpoppoo

Opetushallituksen info: http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/joustava_perusopetus

Hakemuksia saa koulun kansliasta, kuraattorilta, koulupsykologilta ja jopo-luokasta tai sähköpostitse: 

Lisätietoja: laura.meretniemi-peltola@raasepori.fi  tai p. 040-5724914