Vuosikertomus 2017-18

KARJAAN YHTEISKOULUN VUOSIKERTOMUS 2017-2018

Tapahtumia ja toimintaa lukuvuoden ajalta.

Syyslukukausi 2017

Elokuu

15.08. Koulun aloitus

23.08. Koulurauhan julistus. Tukioppilaat.

Syyskuu

01.09. Ysiluokkalaisten pitämä tanssivartti Kiilan koulussa

05.09. Grantorp 7-luokkalaisille

07.09. Ysiluokat Luksiassa

07.-08.09 Koulukuvaus

13.09. Vanhempainilta 7-luokkalaisten huoltajille sekä sisäilmatiedotustilaisuus

18.09. Yleisurheilukisat

29.09.  Koti- ja kouluyhdistys tarjosi oppilaille pientä naposteltavaa, mm. pullaa

Lokakuu

04.10. Maastojuoksu-korvapuusti –iltapäivä

10.10. Oppilaskuntapäivä

12.10. Ysiluokkalaisten pitämä tanssivartti Kirkonkylän koulussa

18.10.Taksvärkki

19.–20.10. Syysloma

26.10. Ysiluokkalaisten pitämä tanssivartti Hakarinteen koulussa

30.10. Ysiluokkalaisten pitämä tanssivartti Klinkbackassa

Marraskuu

01.11. Seiskojen vanhempainilta

07.11. Mahdollisuuksien Metsä –kouluvierailu kasien biologian tunneilla

06.11. Ysiluokkalaisten pitämä tanssivartti Mustion koulussa

10.11. Elokuvateatteriesitys yseille  (Björn Borg)

13.11. Lukioinfo yseille

16.11. Ysiluokkalaisten pitämä tanssivartti Fiskarin koululla

16.11. Ysien vanhempainilta

23.3. Kasien Taidetestaajat –matka Turkuun konserttiin

20.11.-1.12. 9-luokkalaisten TET-jakso alkoi, kesto 2  viikkoa

Joulukuu

05.12. SUOMI 100 –pajapäivä

07.12. Koulun yhteinen tanssihetki, Suomi100Dance

22.12. Joulujuhla ja välitodistukset

Kevätlukukausi 2018

Tammikuu

08.01. Kevätlukukauden alku

18.01. 8-luokkalaisten vanhempainilta

23.01. Kasien Taidetestaaja-matka Tammisaareen teatteriin

25.1. Dreamster-vierailu, Pamela Tola

Helmikuu

08.02. Metsävisa, 8-luokat

12.02. KYKin hiihtokisat

14.02.  Tukarit jakoivat kaikille tikkarit ja ystävänpäivähalipassit

15.02.  Abiturienttien aamunavaus ja penkkarishow

16.02. Vanhojen aamunavaus ja vanhojen tanssiesitys

26.02. 8-luokkalaisten TET-jakso, 1 vko

Maaliskuu

01.03. Talviurheilupäivä

05.03  Kirjailijavierailija Jyri Paretskoi koulussa

09.03.  Kasit tutustumassa Karjaan lukioon

13.03. Työelämäkurssi 9B

14.03. Työelämäkurssi 9C

15.03. Työelämäkurssi 9A

20.03. Tukarit pitivät kaseille herkkupitoisen ryhmäyttämistunnin

21.03. Työelämä-kurssi 9D

22.03. Työelämäkurssi 9F

Huhtikuu

05.04. Taloustaitokilpailu yseille

09.04. Suuhygienisti vieraili seiska-ja ysiluokilla

11.04. Itämeri-teemapäivä, pajoja ja ulkopuolisia asiantuntijoita

12.04. Suuhygienisti vieraili seiska- ja ysiluokilla

18.04. Raaseporin koulujen shakkimestaruuskisat koulullamme

19.04. HUBU-tunteja

20.04. HUBU-tunteja

23.04.-24.04. Monialainenoppimiskokonaisuus: Itämeri, teematunteja ja projekteja

26.04. Matematiikan valtakunnallinen koe

26.04. HUBU-tunteja yseille

28.04. Suuhigienistin pitämä hammasvalistus seiskaluokkalaisille

30.04. Oppilakunnan järjestämä vapputapahtuma

Toukokuu

02.05. Roskakävely yhdessä Kiilan koulun kanssa

03.05. HUBU-vanhempainilta

07.05. KouluDance lukion italialaisten vieraiden kanssa

09.05. Offspring-tapahtuma kaseille

15.05. Fiskarin, Kirkonkylän, Klinkbackan, Mustion ja Kiilan 6-luokat tutustumassa kouluumme

15.05. Tulevien seiskojen vanhempainilta

18.05. Espoon musiikkiopiston konsertti

18.05. 9-luokkalaisten kuvataideretki Helsinkiin

22.05. Rantaretki Itämeren rannalle siivoamaan

23.05. Taloustaidon ryhmiä tutustumassa Eduskuntaan Helsingissä

24.05. Ysien päivä

29.05. Ysien yhteisretkipäivä Kisakeskuksessa ja luokanvalvojien iltapäivä.

30.05.    9-luokat, kevätjuhlaharjoitukset ja päättökahvit

01.06.    Perinteinen Lepinjärven lenkki

02.06.    Kevätjuhla, päättö- ja lukuvuositodistusten jako

OPPILASHUOLLON VUOSIKERTOMUS

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilashuolto jakautuu kahteen osaan, yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä kootaan tarpeen mukaan yksittäisen oppilaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään vain tämän kyseisen oppilaan asioita luottamuksellisesti ja ryhmän kokoonpano on oppilaan ja huoltajien toiveiden mukainen.

Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa käsitellään koko kouluyhteisön yhteisiä asioita. Kokouksen vakiojäseniin kuuluu rehtori (pj.), laaja-alainen erityisopettaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja tänä vuonna uutena jäsenenä on ollut myös erityisnuorisotyöntekijä. Opiskeluhuoltoryhmä on kokoontunut n. joka toinen viikko. Vierailevia jäseniä on kutsuttu tarpeen mukaan.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tehtävänä on selvitellä, pohtia ja suunnitella toimia koulu- tai luokkayhteisöjä puhuttaviin, askarruttaviin tai vaivaaviin asioihin.

Lukuvuonna 2017-2018 opiskeluhuollon jäsenet ovat osallistuneet uusien 7.lk:en ryhmäyttämispäivään syyskuussa 2017 Grantorpissa. Psykologi, kuraattori, laaja-alainen erityisopettaja ja terveydenhoitaja ovat myös kierrelleet luokissa esittäytymässä oppilaille alkusyksystä. Hiihtoloman jälkeen aloitettiin 8.lk:ien ryhmäyttämiset laaja-alaisen erityisopettajan ja kuraattorin toimesta.

Tammikuussa 2018 saatiin kouluterveyskyselyn tulokset, joiden pohjalta mietittiin tavoitteita seuraavalle lukuvuodelle. Yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista asetettiin me-hengen vahvistaminen. Todettiin, että koulussa valmiina toimivien rakenteiden on tiivistettävä yhteistyötä, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin. Siksi oppilaskunnan hallituksen ja tukioppilaiden kanssa käytiin keskusteluja siitä, miten koulun yhteishenkeä ja viihtyvyyttä voitaisiin yhteisvoimin kehittää.

Erityisnuorisotyöntekijä Nicolina Holmbergon käynyt koulullamme kerran viikossa. Hän on käynyt mukana oppitunneilla kaikissa 7.lk:ssa.  Kevään aikana erityisnuorisotyöntekijä on ollut yhden tunnin ke-aamuisin 7.lk:n pienryhmän kanssa. Lisäksi erityisnuorisotyöntekijä on toiminut välituntiliikunnan valvojana keskiviikkoisin.

Erityisnuorisotyöntekijä ollut läsnä koulussa nuoria varten neutraalina aikuisena, työskennellyt joidenkin luokkien kanssa tarpeen mukaan esim. työnrauhan parantamiseksi. Hän on osallistunut seiskojen päiviin Grantorpissa sekä pitänyt HUBUn seurantatunteja 9. luokkalaisille, joissa käsiteltiin päihteitä, pääosin kannabista. Erityisnuorisotyöntekijä on liikkunut nuorten parissa välitunneilla ja yrittänyt sillä vähentää kiusaamisia sekä yksinoloa.

Läsnäolon tarkoitus on ollut tukea nuoria koulunkäynnissä, myös yksilötyötä on ollut mahdollista tehdä tarpeen mukaan. yksilötyön tavoitteena on vähentää poissaoloja sekä parantaa koulumotivaatiota.

Kuraattori  Sari Soinista on voinut tavata tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina. Lisäksi on voinut tavata sopimuksen mukaan muinakin ajankohtina. Kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Kuraattori toimii osana koulun ja esiopetuksen yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoryhmää ennaltaehkäisevän sosiaalityön asiantuntijana.

Kuraattori kartoittanut ja arvioinut oppilaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen sekä antanut ohjausta ja tukea. Kuraattorin yksilökohtainen oppilashuoltotyö sisältää oppilaiden tapaamisia kahden kesken sekä ryhmissä, luokkatyön seuraamista, neuvotteluja huoltajien, opettajien ja muiden verkostojen kanssa. Kuraattori on antanut myös konsultaatiota ja ohjannut mahdollisten tukitoimien piiriin. Hän on myös osallistunut monialaisiin asiantuntijaryhmiin.

Kuraattori on osallistunut koulun ja esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan yhteistyössä koulun ja esiopetuksen muun henkilökunnan, yhteistyötahojen sekä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Lisäksi hän on ollut mukana erilaisissa koulutuksissa edistääkseen omaa oppimistaan.

Psykologi Sari Sevón on ollut tavattavissa koulullamme maanantaisin ja tarpeen mukaan muinakin päivinä.  Psykologi on tavannut oppilaita ja heidän perheitään sekä tehnyt tutkimuksia oppimisvaikeuksien selvittämiseksi. Psykologi on yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen ja osallistunut koulun yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin säännöllisesti sekä osallistunut mm. ryhmäyttämiseen Grantorpissa.

Kouluterveydenhuoltoa hoitaa koululla kouluterveydenhoitaja Minna Uusitalo ja koululääkäri Åsa Westerlund. Terveydenhoitaja on tänä lukuvuonna ollut tavattavissa koululla joka arkipäivä. Vastaanotto ilman ajanvarausta on toiminut klo 11-12 välisenä aikana. Koululääkäri on käynyt koululla kerran tai kaksi kuussa.

Kaikille oppilaille on tehty terveystarkastus. Joka vuosi. 8.lk:n tarkastus on niin sanottu laaja terveystarkastus, jolloin myös koululääkäri tapaa oppilaat. Lääkärintarkastukseen myös huoltajat on kutsuttu mukaan. Lääkäri on kirjoittanut nuorisonterveystodistuksen 8.lk:lle. Nuorison terveystodistus on lääkärintodistus terveydentilasta jatko-opintoja ja ajokortteja varten.

Terveydenhoitaja on yhteisöllisen oppilashuollon jäsen. Lisäksi tänä vuonna terveydenhoitaja ollut mukana tasa-arvo-ryhmässä suunnittelemassa koulumme tasa-arvosuunnitelmaa

Laaja-alainen erityisopettaja Susanne Grönqvist on toiminut yhteisöllisessä ja yksilökohtaisessa oppilashuollossa. Erityisopettaja on  koululla ma-pe, antaen osa-aikaisesti tukea oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia. Oppilaat ovat saaneet tukea ja apua tuen eri vaiheissa. Erityisopettaja on kartoittanut oppimisvaikeuksia, sekä antanut näihin liittyen ohjausta ja korjaavaa opetusta. Interventioita ja konsultaatioita on ollut yksilö, samanaikais- ja pienryhmämuotona.

Erityisopettaja on käyttänyt ratkaisukeskeisiä menetelmiä sovitteluissa, motivaatiokeskusteluissa, sekä sosioemotionaalisten ongelmien ehkäisyissä. Ratkaisukeskeisyydellä on pyritty voimauttamaan ja löytämään uusia näkökulmia opiskeluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Menetelmällä on tuettu oppilaan ajattelutaitoja, osallisuutta ja vastuullisuutta. Erityisopettaja on toiminut yhteistyössä ja konsultoinut kollegoita, vanhempia, sekä tehnyt yhteistyötä muiden verkostojen ja asiantuntijoiden kanssa. Erityisopettaja on ollut mukana nivelvaihepalavereissa alakoulujen ja asiantuntijaryhmien kanssa. Erityisopettaja on opettanut ja koordinoinut S2-oppilaiden (7-9lk) opetusta ja integroitumista luokkiin ja kouluyhteisöön.

Erityisopettaja on ollut mukana 7-luokkien ryhmäyttämispäivässä tukioppilaiden kanssa, sekä pitkin vuotta pitänyt kaikkien luokkien toiminta-ja ryhmäyttämistunteja yhteisöllisyyden, kiusaamisen ja mielenterveyden tukemiseksi ja vahvistamiseksi.

OPPILAANOHJAUS

Opinto-ohjausta ovat saaneet 7.- 9. luokkien oppilaat. Yhdeksänsillä ja osin kahdeksansilla luokilla opetus on painottunut uravalintakysymyksiin.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa olemme keskustelleet oppilaan vahvuuksista ja oppilaan jatko-opiskeluun liittyvistä asioista.

Yhdeksänsien luokkien oppilailla oli syyslukukaudella kahden viikon mittainen TET-jakso.

Kahdeksansilla luokilla oli keväällä viikon tutustumisjakso työelämään.

Ysit tutustuivat Luksiaan 7.9., koko päivän. Karjaan lukio esittäytyi heille helmikuussa, päivä lukiossa -teemalla. Lisäksi kahdeksasluokkalaiset viettivät iltapäivän lukiossa 8.3.

Muihin lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaat kävivät tutustumassa niiden avoimet ovet -päivinä.

Päättöluokkalaisista lukion valitsi 47 oppilasta, Karjaan lukio oli 25 ensi-sijainen valinta.

Ammatillisiin opintoihin halusi 34, joista Luksiaan 22, Saloon 6,  ja muihin ammatillisiin 6  oppilasta.

OPPILASKUNTA

Oppilaskunta on tukenut koulumme kehittämistä ohjaajiensa Hannele Österlundin ja Tuula Huuhtasen  johdolla.

Oppilaskunnan puheenjohtaja toimi Alina Nikula ja sihteerinä Iina Kärnä.

Oppilaskunta piti kahviota klo 11:n ja 13:n välitunneilla.

Myyntituloja käytettiin kaikkien iloksi ja erityisesti Pelastakaa Lapsen -järjestön ja Hyvä Joulumieli  -keräyksen tukemiseksi.

Oppilaskunta organisoi osaltaan:

Tarjoilun eri luokka-asteiden vanhempainiltoihin.

Nälkäpäiväkeräyksen 14.-15.9.

Oppilaskunnan vuosikertomus:

Laatinut Iina Kärnä

Oppilaskunnan hallituksen toiminta 2017-2018

-Oppilaskunnan hallitukseen äänestettiin 13 jäsentä: Alina Nikula, Nea Rossi, Emil Vilkman,

Tuomas Haapasalo, Asser Juvakka, Amos Ruotsalo, Alisa Honkapää, Joutsi Kaukoniemi,

Iina Kärnä, Jan-Erik Wikholm, Katerina Rangelova, Elsa Jalkanen ja Jonas Ström

-Taksvärkkipäivän lahjoituskohteeksi valittiin WWF Lumileopardit

-Oppilaskunta esittäytyi aamunavauksessa 13.9.2017

-Hallitus teki kyselyn koulun pihan kunnostuksesta ja piti sen luokittain. Hallitus laski kaikki

äänet.

-Hallitus kokoontui muutamaan otteeseen Kim Björklundin ja arkkitehti Tuulia Minkkisen

kanssa suunnitelemaan koulun pihaa

-Hallitus osallistui presidentinvaalien järjestämiseen

-Hallitus valitsi 9-luokkalaisille näytettäväksi elokuvaksi Borg vs McEnroe

-Hallitus osallistui tasa-arvoryhmään tekemään tasa-arvosuunnitelmaa

-Hallitus osallistui Karjaan yhteiskoulun logon valitsemiseen

-Hallitus valitsi edustajan Koti- ja Kouluyhdistykseen

-Hallitus osallistui nuorisoparlamenttiin 11.12.2017

-Nuorisovaltuustoon valittiin koulustamme kolme edustajaa, Alisa Honkapää, Liina

Koivusipilä ja Seela Koivusipilä

-Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat joululehden kuvitukseen ja jakamiseen

-Hallitus otti kantaa monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja teemakokonaisuuteen

-Kaikilla hallituksen jäsenillä on oma kahvilavuoronsa, jolloin on mentävä koulun kahvilaan

myyjäksi. Koulun oppilaat kokevat kahvilan erittäin tärkeäksi ja se on avoin kaikille.

-Hallituksesta on valittu jäsenet ruokaraatiin

-Hallitus valitsi ensi lukuvuoden monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi mielenterveys ja hyvinvointi

-Hallituksesta valittiin edustajia kestävä tulevaisuus-tiimiin

-Hallitus järjesti koulun vappujuhlat koristelemalla salin ja valvomalla pisteitä.

TUKIOPPILASTOIMINTA

Lukuvuonna 2017-2018 tukioppilaina toimivat: Niklas Ahlfors, Aino Ilomäki, Jasmin Jäntti, Maria Knaapinen, Pessi Kyander, Julia Lindholm, Vilja Minkkinen, Siiri Moisio, Alina Nikula, Emil Sipinen, Emma Tahvonen ja Jenna-Hanna Weckström. Ohjaajana toimi opettaja Soili Vuorinen. Tukioppilastoimintaan kuuluu seiskaluokkalaisten ryhmäyttämistä, kummiluokkatunteja, aamunavauksia,  erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä uusien tukioppilaiden kouluttamista ohjaajien mukana. Tukioppilaat saavat 16 tuntia koulutusta sekä keväällä todistuksen tukioppilastoimintaan osallistumisesta. Tukioppilastoiminnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma esitellään opettajille ja hyväksytetään opettajainkokouksessa.

KYK-DELI

KYK-delillä oli kuluneena lukuvuonna perinteiksi muodostuneet tarjoilutehtävät: itsenäisyyspäivän juhlan ja maastojuoksupäivän tarjoilut.  KYK-deliläiset (8.lk) hoitavat  9.lk päättökahvien tarjoilun. KYK-deli oli myös Grantorpissa syksyllä 7.lk muonitustehtävissä, kuten keväällä Lepinjärven lenkin järjestelyissä.

KUVATAIDE

Yhdeksäsluokkalaisen Aino Ilomäen kuvataiteen lopputyönäyttely ”Nousuvesi”  Fotocentrum Raseborgissa  helmikuussa  (23.1.- 16.2).

”Riemu, Toivo ja Rakkaus” näyttely Galleria Fokuksessa maaliskuussa (10.3-17.3 ). Näyttely liittyi paikalliseen kirjallsuustapahtumaan ja siihen osallistui 50 yläkoulun kuvataideopiskelijaa.

Yhdeksäsluokkalaisten  kuvataiteen valinnaisryhmäläisten ”Free Forms” kevätnäyttely Galleria Fokuksessa huhtikuussa (23.4 -18.4)

Kävimme katsomassa kuvataiteen valinnaisryhmien kanssa ”Loving Vincent” elokuvan Bio Pallaksessa yhdessä ruotsinkielisen yläkoulun opiskelijoiden kanssa maaliskuussa. Elokuvan innoittamana toteutimme pienen maalausnäyttelyn Fotocentrum Raseborgiin toukokuussa (8.5 -29.5).

9-luokkalaisten kuvataideretki Helsinkiin 18.5. Vierailimme Ateneumissa, Kiasmassa ja Kansallismuseossa.

TYÖELÄMÄNKURSSI

Kaikille 9-luokkalaisille pidettiin 6-tunnin mittainen työelämän kurssi maaliskuun aikana.

Kurssilla käytiin läpi: työhakemus, CV, työsopimus, palkan muodostuminen, verokortti ja työtodistus.

Harjoiteltiin työhaastattelu ihan käsipäiväästä alkaen sekä työelämän pelisääntöjä ja asiakaspalvelua.

Lopuksi pidettiin koe päivän aikana käydyistä asioista. Kurssin kotitehtävänä oli kirjoittaa oma työhakemus ja CV.

Kaikki kokeista läpi päässeet saavat kevätjuhlassa todistuksen käymästään kurssista.

ITÄMERIPROJEKTI– BALTICSEAPROJECT

Syksyllä 2017 osallistuimme Ålands Bankenin kilpailuun Balticseaproject, pääsimme 224 kilpailuhakijan joukosta 12 loppukilpailuun, jossa yleisöäännestyksellä valittiin kilpailun voittajat.

Pääsimme voittajien joukkoon, ja saimme 3500€ kevään Itämeriprojektiin koulullamme.

Kestävän Kehityksen tiimi järjesti Itämeripäivän 11.4. johon oli kutsuttu asiantuntioita erilaisten Itämerta käsitteleviä aihepiirejä.

Päivän avasti Timo Malén, tietoiskullaan muoveista ja niiden käytöstä

loppupäivän oppilaat luokittain kiersivät Rasteja, joissa aiheina olivat

  1. Rasti Vebbinaari jätevesistä
  2. Rasti Merenkulku ja öljyntorjunta
  3. Rasti Luonto-Liitto, Itämeren oudot tyypit
  4. Rasti Kalastus Itämerellä
  5. Rasti Rosk´n roll kierrätys
  6. Rasti Tvärminne, merentutkimus
  7. Itämeren linnut
  8. Itämeren kasvit (kasvivisa)

Itämeripäivän kasvivisan parhaat:

YSILUOKAT: Emilia Suutari, Nea Ahlfors ja Vilja Minkkinen

KASILUOKAT: Jenni Björkholm ja Seela Koivusipilä

SEISKALUOKAT: Sini Garner ja Inkeri Brooks

Viimeisellä tunnilla oli yhteenveto päivästä sekä tietovisa luokanvalvojan johdolla.

Itämeripäivä onnistui hyvin ja tiimi sai kiitosta hyvin järjestetetystä ohjelmasta.

23.-24.4. MONIALAISET ITÄMERIAIHEISET OPPITUNNIT

Opettajat olivat valmistelleet normaalin työjärjestyksen mukaisesti omilla tunneillaa Itämeriaiheisia oppitunteja.

Esimerkkeinä kotitaloustunnille oli kutsuttu mestarikokki kokkaamaan lohihampurilaisia, loput opettajat hoitivat osuutensa omin voimin. Esimerkiksi OPOn tunnilla tutustuttiin luotsin ammattiin ja biologiassa Itämeren eliöstöön.

22.4. RANTARETKI ITÄMEREN RANTAAN

Bussikuljetukset järjestettiin Kjällviikiin, Ramsholmeniin ja Knipaniin.

Oppilaat kuvasivat Itämerta ja toisiaan, keräsivät roskat ja nauttivat aurinkoisesta ja lämpimästä kevät säästä.

BLOGI (osoite tähän)

7-luokkalaiset Edith Spits ja Ada Heinonen aloittivat Balticseaprojektin Blogin tekemisen Raaseporin kaupungin tiedottajan Petra Louhimiehen avustuksella.

Blogiin kerätään nuorten ideoita ja ajatuksia Itämeren hyvinvoinnin vaalimiseksi ja valokuvia rantaretkeltä.

Tarkoituksena on myös avata Facebook-ryhmä sekä Instagramiin Itämeriprojektille näkyvyyttä.

Projektiin haastettiin mukaan kaikki Itämeren rannoilla olevat koulut. Haasteet lähetettiin englanniksi, kuntien ja kaupuntien koulutoimistoista tuli paljon positiivisia ja innostuneita vastauksia, ja he lähettivät edelleen viestimme kouluille.

Ilmeisesti aikataulu oli liian tiukka projektien järjestemiseen kevään aikana, koska yksikään koulu ei lähtenyt mukaan hankkeeseen. Paitsi Helsingistä

Mukana projektissa

Kruunuhaan yläaste biologian opettajan johdolla.

Tähän kommentti heidän koulutltaan.

Uskomme, että uuden haasteen lähettäminen jo syksyllä kouluille, saisi koulujen väkeä innostumaan projektista.

VALTAKUNNALLINEN METSÄVISA

Koulumme kahdeksasluokkalaiset osallistuivat Valtakunnalliseen Metsävisaan 7.2.2018. Parhaiten koulustamme menestyi Onni Borg. Hyvin menestyivät myös Elias Knaapinen, Wilhelmiina Nyman, Ella Mäntykoski, Rafael Liimatainen, Jenni Björkholm ja Katarina Hiidensalo.

FILOSOFIA-KIRJOITUSKILPAILU, ET-TUNNILLA TEETETTY KIRJOITUSKILPAILU

Filosofian päivän tilaisuudessa Helsingissä myös peruskouluille suunnatun Itämeren nuorten filosofien esseetapahtuman kunniamaininnat ja erityiskunniamaininnat. Yläkoulun erityiskunniamaininnan sai oppilaamme Aapeli Syrén.

TALOUSTAITOKILPAILU

Kolme parasta: Peltola, Onni 43,5 p; Minkkinen, Vilja 40 p; Suutari, Emilia 38,5

VIERAILUJA JA KERHOJA

Jyrki K. Outisen valinnaisen taloustaito-yrittäjyyden ryhmän oppilaat tutustuivat syksyllä 22.9.2018 Fiskars oy:n ja keväällä 10.4.2018 Selcast oy:n tehtaan toimintaan.

Jyrki K. Outinen järjesti kaksi kerhoa lukuvuoden aikana: turistin turkin kielen alkeitten kerho ja turistin taloushistorian kerho. Turkin kerhossa oli mukana 3-5 ja taloushistorian kerhossa 5-8 oppilasta.

Antti Korpisen taloustaito- ja yrittäjyysvalinnaisaineen ryhmän oppilaat vierailivat Helsingissä Eduskunnassa ke 23.5.2018.