Vuosikertomus 2016-17

 

VUOSIKERTOMUS 2016–2017                                                                                        

Rehtori: 1.8.-31.12.2016 Asta Holmström, 1.1.2017 alkaen Katri Konttinen

Vararehtori: Soili Vuorinen

Tapahtumia koulussamme

Syyslukukausi 2016

Elokuu

16.08. Koulun aloitus

26.08.  Koulurauhan julistus. Tukioppilaat

25.-26.08. Valokuvaus

Syyskuu

01.09. Nuorisotoimi esitteli toimintaansa oppilaille

07.09. Grantorp 7-luokkalaisille

08.09. Vanhempainilta 7-luokkalaisten huoltajille

08.09. Ysiluokat Luksiassa

16.09. Yleisurheilukisat

30.09.  Koti- ja kouluyhdistys tarjosi oppilaille pientä naposteltavaa, mm. pullaa

Lokakuu

07.10. Maastojuoksu-korvapuusti –iltapäivä

19.10. Taksvärkki

20.–21.10. Syysloma

Marraskuu

01.11. Seiskojen vanhempainilta

10.11. Elokuvateatteriesitys oppilaille (Rölli, Hymyilevä mies)

17.11. Ysien vanhempainilta

18.11.  Tukarien donitsimyynti

21.11.-02.12. 9-luokkalaisten TET-jakso alkoi, kesto 2  viikkoa

Joulukuu

05.12. Itsenäisyyspäivän kahvit ja juhla yhdessä lukion kanssa

16.12. Koulun yhteinen zumba

22.12. Joulujuhla ja välitodistukset

 

Kevätlukukausi 2017

Tammikuu

09.01. Kevätlukukauden avaus, uusi rehtori esittäytyy oppilaille

19.01. 8-luokkalaisten vanhempainilta, teemana päihteet; erit. kannabis

Helmikuu

08.02. Metsävisa, 8-luokat

14.02.  Tukarit jakoivat kaikille ystävänpäiväsuklaat

14.02. Tukarit järjestivät seiskoille ja kaseille ohjelmallisen ystävänpäivätunnin tarjoiluineen

16.02. Abiturienttien aamunavaus ja penkkarishow

16.02. Jyrki Outisen 8. luokan taloustaidon ryhmä tutustumassa Sisu-Autoon kehitysjohtaja Petri Reinilän opastuksella

17.02. Vanhojen aamunavaus ja vanhojen tanssiesitys

27.02. 8-luokkalaisten TET-jakso, 1 vko

27.02.  Talviurheilupäivä

28.02. Jyrki Outisen 9. luokan taloustaidon ryhmä tutustumassa Selcast OY:hyn toimitusjohtaja Anders Mannströmin johdolla

Maaliskuu

01.03.   Ysit tutustumassa Karjaan lukioon

06.03.  Kirjakekkerit; kirjailijavieras seiskaluokkalaislle

09.03.  Kasit tutustumassa lukioon

13.03. Suuhygienisti koululla, seiskaluokkalaiset

22.03. 6-luokkalaisiin tutustuminen: Fiskarin koulu

27.03. 6-luokkalaisiin tutustuminen: Kirkonkylän koulu

28.03. 6-luokkalaisiin tutustuminen: Mustion koulu

29.03. 6-luokkalaisiin tutustuminen: Klinkbackan koulu

29.03. Raaseporin koulujn shakkimestaruuskisat koululla

31.03. Nuorisovaalit

Huhtikuu

03.04. Musiikkiaikamatka Tryckeri Teaternissa

04.04  6-luokkalaisiin tutustuminen: Kiilan koulu

06.04. Valtakunnallinen taloustaitokilpailu

25.04.  ja 27.04.    Jyrki Outisen taloustaidon ryhmät tutustumassa Karjaan Aktia-Pankkiin myyntijohtaja Sven-Eric Holmströmin johdolla.

26.04. HUBU, kasiluokat

28.04.  Oppilakunnan järjestämä vapputapahtuma

Toukokuu

02.05. Tukarien väriviikko

09.05. HUBU, ysit

10.05. HUBU, ysit

16.05.  Suuhygienisti, ysiluokat

16.05. Koko koulun yhteinen zumbatunti

16.05. Fiskarin, Kirkonkylän, Klinkbackan, Mustion ja Kiilan 6-luokat tutustumassa kouluumme

16.05.   Tulevien seiskojen vanhempainilta

17.05.   Viestikarnevaalit

18.05.   Suuhygienisti, ysit

23.05. Antti Korpisen taloustaidon ryhmät Helsingissä tutustumassa Yleisradioon ja Luonnontieteelliseen museoon.

24.05. Offspring-tapahtuma kaseille

26.05. Poikien uimahalliretki

26.05.  Tukareiden järjestämät tanssiaiset yseille.

29.05. 9-luokkalaisten yhteisretkipäivä, Kisakeskus

31.05. Tyttöjen uimahalliretki

31.05. 9-luokat, kevätjuhlaharjoitukset ja päättökahvit

02.06. Perinteinen Lepinjärven lenkki

03.06. Kevätjuhla, päättö- ja lukuvuositodistusten jako

Erityisopetus

Karjaan yhteiskoulu noudatti Raaseporin kaupungin hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Erityisopetuksessa (erityisluokat) noudatettiin yleisopetuksen tuntijakoa. Erityisopetuksessa (erityisluokat) annettiin opetusta 30 tuntia viikossa hojksien tai oppimissuunnitelmien mukaisesti. Erityisopetuksen resurssia käytettiin tänä vuonna myös yleisopetuksen resurssina, erityisesti matematiikassa ja samanaikaisopetuksessa. Myös avustajaresurssi on ollut tehokkaammin myös yleisopetuksen luokkien käytössä.

Luokkamuotoiseen erityisopetukseen käytetyt tunnit/vko

7.lk 30 h

8.lk 30 h

9.lk 30 h

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettiin  25 viikkotuntia. Osa-aikaista erityisopetusta annettiin oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet ilmenivät kielellisissä ja matemaattisissa aineissa, sekä yksittäisissä oppi-aineissa. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa tuettiin ratkaisukeskeisin menetelmin oppilaita opiskelutaidoissa, motivaatiossa, sosiaalisissa taidoissa, sekä tunne-elämän ongelmissa. Erityisopettaja on myös oppilaiden kohdalla toiminut kiusaamistilanteiden selvittäjänä käyttäen ratkaisukeskeisiä ja voimaannuttavia menetelmiä.

Osa-aikaista erityisopetusta toteutettiin joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmä-tai yksilö-opetuksena. Oppimisvaikeuksia ja valmiuksia testattiin 7-luokkalaisten osalta syksyllä matematiikassa ja äidinkielessä. Luki-ja matematiikkatestauksia tehtiin myös muille vuosikursseille tarpeen mukaan. Pienryhmäopetusta käytettiin joustavasti erillaisten oppijoiden koulupolkujen toteuttamiseksi.  Osa-aikainen erityisopetus on toiminut konsultatiivisesti aineenopettajien, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen suuntaan oppilaskeskeisesti. Osa-aikainen erityisopettaja on ollut mukana  yhteisessä oppilashuollossa, jonka tehtävänä on edistää koko koulun yhteisöllisyyttä. Osa-aikainen erityisopettaja oli mukana liikkuva koulu hankkeessa. Yhteisötyöntekijän kanssa erityisopettaja on kevätlukukaudella pitänyt kaikille 7. ja 8. luokan oppilaille yhteisöllisiä ryhmäyttämisiharjoitteita.

Osa-aikainen erityisopettaja toimi lukuvuonna 2016-2017 S2-ja valmentavien oppilaiden opettajana 5 viikkotuntia. Yhteistyötä on tehty tiivisti ala-asteen valmentavan opetuksen kanssa eri nivelvaiheissa siirryttäessä ala-asteelta ylä-asteelle. Erityisopettaja on myös osallistunut uusien 7-luokkalaisten tiedonsiirtopalavereihin.

Oppilaanohjaus

Opinto-ohjausta ovat saaneet 7.- 9. luokkien oppilaat. Yhdeksänsillä ja osin kahdeksansilla luokilla opetus on painottunut uravalintakysymyksiin.Seitsemänsillä luokilla tutkimme koulun käytäntöjä, valinnaisaineiden valintaa ja alkavan nuoruusiän kysymyksiä. Henkilökohtaisessa ohjauksessa olemme keskustelleet oppilaan vahvuuksista ja oppilaan jatko-opiskeluun liittyvistä asioista.

Yhdeksänsien luokkien oppilailla oli syyslukukaudella kahden viikon mittainen TET-jakso.Kahdeksansilla luokilla oli keväällä viikon tutustumisjakso työelämään.

Karjaan lukio esittäytyi maaliskuussa 9. luokkalaisille, päivä lukiossa -teemalla. Lisäksi kahdeksasluokkalaiset viettivät 9.3. aamupäivän lukiossa. Muihin lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaat kävivät tutustumassa niiden avoimet ovet -päivinä.

Päättöluokkalaisista lukion valitsi 53 oppilasta, Karjaan lukio oli 37 ensi-sijainen valinta, muihin lukioihin 16. Ammatillisiin opintoihin halusi 41, joista Luksiaan 25, Saloon 9 ja muihin ammatillisiin 7 oppilasta.

JOPO eli JOustava PerusOpetus

Lukuvuonna 2016-17 jopo10-luokalla on opiskellut 6 jopo- ja 4 kymppiluokkalaista. Luokka on toiminut tämän vuoden uusissa tiloissa Grabbegårdissa. Uudet tilat ovat mahdollistaneet luokalle oman kaupan (Jopo-shop), jossa myydään oppilaiden tekemiä tuotteita ja pyöritetään pientä 3-paikkaista kahvilaa. Kauppa on tuottanut luokalle vuoden aikana retken Linnanmäelle ja muutamat pizzakekkerit. Kauppa jatkaa toimintaansa syksyllä uudella henkiökunnalla. Luokan toimintaa voi seurata Facebookissa: Jopo Raasepori ja Instagramissa: jopo10.

Oppilaat ovat suorittaneet työssäoppimisia hyvin eri tavoilla. Toiset suorittivat vain pakollisen 2 viikkoa ja toiset taas tekivät töitä jopa puolet koulupäivistään. Iloinen uutinen on se, että oppilas, jonka kevät työvaltaistettiin työnantajan pyynnöstä, on saanut työpaikalta oppisopimuspaikan ja täten varmistanut opiskelujatkumonsa. Työssäoppimispaikkoja ovat olleet esim. Sineaaria, Timppa’s Tattoo, Kurt Öhman Oy, Pizzeria Catello, Inkoon nuorisotoimi, Pizzeria Toro, Nuorisopaja Koi, Kylpylähotelli Päiväkumpu, Däck Rengas ,TV radio Arvola ja tietysti oma kauppamme Jopo-shop. Kiitos yrityksille, jotka olivat mukana antamassa nuorille tärkeitä työmaailman kokemuksia.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan asiantuntija koulussa. Koulukuraattorityön keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, koulunkäyntiä ja oppimista sekä edistää opiskelijan sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Lisäksi tavoitteena on edistää opiskeluyhteisön hvyinvointia sekä yhteistyötä perheiden ja läheisten kanssa.

Työtä tehdään yksilö-ja yhteisötasolla. Useimmiten kuraattori työskentelee käyttäytymisen, sosiaalisten suhteiden, perheeseen liittyvien asioiden, tunne-elämän pulmien ja opiskelujärjestelyjen sekä oppimisen parissa. Opiskelija voi itse hakeutua kuraattorin asiakkaaksi tai hän voi ohjautua asiakkuuteen huoltajien, oppilaitoksen työntekijän tai muun tahon (esim. nuorisotoimi, lastensuojelu ohjaamana.)

Koulukuraattorin työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää.

Koulukuraattori toimii myös osana yhteisöllistä oppilashuoltotyöryhmää. Koulun oppilashuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää toimintakulttuuria, joka lisää yhteisöllisyyttä ja kaikkien sosiaalista hyvinvointia koulussa. Oppilashuollon tulee olla ennaltaehkäisevää koko koulua tukevaa toimintaa.

Koulukuraattorin tehtävät koostuvat

-yksilökohtainen asiakastyö

– yhteisöllinen työ

-opetussuunnitelman mukaisesta oppilas-ja opiskelijahuoltotyöstä

-verkosto-ja yhteistyöstä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa

-kehittämis- ja suunnittelutyöstä

-konsultaatiosta

Kouluterveydenhuolto

Lukuvuonna 2016-2017 kouluterveydenhoitajan tehtävät Karjaan Yhteiskoululla on jaettu kahden terveydenhoitajan kesken oppilasmäärien tasaamiseksi. Vastuu 7.lk:n ja 8.lk:n terveystarkastuksista on ollut terveydenhoitaja Minna Uusitalolla ja 9.lk:n terveystarkastukset on tehnyt terveydenhoitaja Pirkko Lempinen. Vastuun jakamisen seurauksena terveydenhoitaja on ollut koululla tavattavissa useammin kuin aikaisempina vuosina.

Koululääkäreinä on toiminut Anu Willis ja Åsa Westerlund.

8.lk:n oppilaille on tehty laajat terveystarkastukset. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu, että myös koululääkäri on tavannut kaikki 8.lk:set ja kirjoittanut heille nuorisonterveystodistuksen. Vanhemmat on kutsuttu lääkärintarkastuksiin mukaan ja osallistuminen on ollut noin 40%.

Psykokologipalvelut

Raaseporin kaupungin mielenterveysyksikön lasten ja nuorten tiimin psykologi on käytettävissä yhteiskoulun oppilaiden ja heidän perheidensä tukena. Psykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Psykologi edustaa psykologista näkökulmaa koulujen moniammatillisissa työryhmissä. Psykologin työ tähtää lasten ja nuorten oppimiseen, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvien ongelmien ehkäisyyn, selvittämiseen sekä ratkaisemiseen. Tätä päämäärää toteutetaan koulun oppilashuollon resurssien avulla tai yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Karjaan yhteiskoulussa psykologi on osallistunut säännöllisesti oppilashuoltokokouksiin sekä tavannut oppilaita yksilöllisesti tarpeen mukaan. Psykologi on tukenut oppilaiden koulunkäyntiä tutkimalla erilaisia oppimisvaikeuksia, tarjoamalla apua tukikeskustelujen muodossa sekä tarvittaessa ohjannut oppilaita hakemaan apua ulkopuolisilta tahoilta. Tapaamiset psykologin kanssa ovat järjestyneet ajanvarauksella. Yhteyttä psykologiin ovat ottaneet oppilaat itse, heidän vanhempansa, opettaja tai joku muu oppilashuollosta.

Yhteisötyöntekijä

Yhteisötyöntekijä tekee ennaltaehkäisevää työtä ja on ollut matalan kynnyksen tukena oppilaille 5 päivää viikossa. Oppilaat ovat voineet tulla ”pysäkille” ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella puhumaan asioista. Yhteisötyöntekijä on ollut läsnä eri oppitunneilla sekä yleisesti oppilaiden keskuudessa. Yhteisötyöntekijä on toiminut yhteistyössä opettajien sekä muiden tahojen kanssa. opettajat ovat lähettäneet oppilaita yhteisötyöntekijän luo jos jostain syystä oppilaan koulutyö ei ole oppitunnilla sujunut tai oppilas on muutoin voinut huonosti. Yhteisötyöntekijällä on ollut mahdollisuus ottaa oppilaita vastaan akuutisti esimerkiksi jos opettaja havainnut oppilaan voinnissa muutosta siihen on pystytty puuttumaan välittömästi. Yhteisötyöntekijä on erityisopettaja Susanne Grönqvistin kanssa pitänyt ryhmäyttämis- ja itsetuntemus tunteja 7. Ja 8 luokkalaisille. Kuraattorin kanssa yhteisötyöntekijä on vetänyt tulevaisuuteen suuntaavia Ryhmäytys tunteja 9. Luokkalaisille. Yhteisötyöntekijä on myös ollut mukana selvittämässä konfliktitilanteita.

Tukioppilastoiminta

Lukuvuonna 2016-2017 tukioppilaina toimivat: Mikko Hakala, Eve Huuskonen, Tinja Korhonen, Milla-Kaisa Korpimäki, Ida Luhtala, Tara Niemi, Samuli Ojamaa, Ida Palin, Roope Rauhala, Neea Simontaival, Vincent Spitz, Iida Sundström, Veera Troberg ja Nelli Vuokko. Ohjaajana toimi opettaja Soili Vuorinen.

Toimintavuoden aluksi tukioppilaat saivat suunnittelemansa ja nimellään varustetun valkopohjaisen KYK-TOP –paidan. Toisen kouluviikon perjantaina tukioppilaat julistivat kouluvuodelle koulurauhan koulun yhteisen päivänavauksen yhteydessä.Ensimmäisenä koulupäivänä tukioppilaat opastivat KYK-TOP –paidalla varustettuina uusia seitsemäsluokkalaisia esimerkiksi luokkatilojen etsinnässä tai muihin koulun käytänteihin liittyvissä asioissa. Lisäksi he järjestivät kummiluokalleen erilaisia tutustumisleikkejä.Tukioppilaista ja ohjaajista tehtiin ilmoitustaululle iso esittelyjuliste, jossa oli pieni kuvalla varustettu henkilöesittely. Lisäksi tukioppilaat saivat koulukuvauksen yhteydessä oman yhteiskuvan.Syyskuussa tukioppilaat viettivät syyspäivää uusien seitsemäsluokkalaisten kanssa Grantorpissa, joka on perinteisesti ollut seitsemäsluokkalaisten ryhmäyttämispaikka. Tukioppilailla oli rastitehtäviä oppilaille ja lisäksi he avustivat muillakin rasteilla.Syyskuussa tukioppilaat olivat toimitsijoina koulun yleisurheilukisoissa ja lokakuussa maastojuoksukorvapuustikävelyreitin varrella oli tukioppilaiden laatimia pikku kysymyksiä.

Lukuvuoden aikana tukioppilaat pitivät kummiluokkiensa seiskaluokkalaisille KIVA KOULU –oppitunteja eri koulukiusaamiseen liittyvistä teemoista. Lisäksi he järjestivät useita vapaamuotoisempia (liikuntaa, leikkejä) tilaisuuksia kummiluokilleen.Marraskuussa tukioppilaat myivät kuorrutettuja donitseja oppilaskunnan kahviossa.Tukioppilaat pitivät aamunavauksia mm. ystävyydestä ja kiusaamisesta.Maaliskuussa tukioppilaat olivat kuraattorin mukana vierailemassa alakoulujen kuudesluokkalaisten parissa. He kertoivat opiskelusta yläkoulussa ja vastasivat tarvittaessa oppilaiden kysymyksiin.Ystävänpäivänä tukioppilaat jakoivat Love-suklaat kaikille koulun oppilaille. Ystävänpäivänä järjestettiin myös 7. ja 8. luokkalaisille oma juhlatunti, jossa oli pientä ohjelmaa ja paljon herkkuja tarjolla. Tukarit olivat itse leiponeet suurimman osan herkuista. Saimme MLL:n Itse Tehty –rahaa järjestelyihin.Helmikuussa tukioppilaat kävivät kahdeksansien luokkien tunneilla kertomassa tukioppilastoiminnasta ja jakamassa hakulomakkeita, joiden laatimiseen he olivat saanet osallistua. Uusien tukioppilaiden haastattelut olivat  maaliskuussa. Haastateltavia oli parisenkymmentä. Haasteltavista valittiin uudet tukioppilaat maaliskuun lopulla. Toukokuussa tukarit järjestivät pukuviikon, jonka teemoina oli eri värejä ja elokuvateemaa. Tukioppilaat järjestivät komeat tanssiaiset ysiluokkalaisille. Tukioppilaat näkivät paljon vaivaa tilaisuuden eteen tehden mm. koristuksia ja syötävää.  Tapahtuma onnistui erinomaisesti.

Uudet tukioppilaat saivat huhti-toukokuun aikana neljä kolmen tunnin peruskoulutusjaksoa. Loput koulutuksesta annetaan syksyllä. Vanhat tukioppilaat olivat mukana yhdellä koulutuskerralla.Toukokuussa tulevat seiskaluokkalaiset vierailivat koulussamme. Tukioppilaat olivat mukana opastamassa ja kierrättämässä oppilaita eri puolilla koulua. Tukioppilaita osallistui myös tulevien seiskojen vanhempainiltaan.Toukokuun lopussa tukioppilastoiminnasta laadittiin yhteenveto ja tehtiin seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma. Kevään viimeisellä kerralla suunnittelimme tulevaa vuotta. Kevätjuhlassa vanhat tukioppilaat saivat todistuksen tukioppilaskoulutuksesta ja  toiminnastaan tukioppilaina.

Nuorisotoimen järjestämä pienryhmä-toiminta Karjaan yhteiskoululla

Nuorisotoimi osallistui seitsemäsluokkalaisten ryhmäyttämispäivään Grantorpissa. Heillä oli yksi tehtävärasti suoritettavana.

Koti- ja kouluyhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on

– edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa

– tukea kotia ja koulua niiden pyrkimyksissä tarjota nuorille hyvä kasvuympäristö ja näin edistää oppilaiden myönteistä kehitystä

– ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisiksi katsottavien uudistusten aikaansaamiseksi

– tuoda esille vanhempien mielipiteitä Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukiota koskevissa kysymyksissä

Oppilaskunta

Oppilaskunta on tukenut koulumme kehittämistä ohjaajiensa Hannele Österlundin ja Jari Parkkosen johdolla. Oppilaskunnan puheenjohtajana toimi Esko Sipiläinen  ja sihteerinä Vincent Spitz.

Oppilaskunta piti kahviota klo 11:n ja 13:n välitunneilla. Myyntituloja käytettiin kaikkien iloksi ja erityisesti Plan-lapsemme Aminata Kamaran kyläyhteisön tukemiseen.

Oppilaskunta organisoi osaltaan:

Tarjoilun eri luokka-asteiden vanhempainiltoihin.

Nälkäpäiväkeräyksen 15.-16.9.

KYK-DELI

KYK-delillä oli kuluneena lukuvuonna perinteiksi muodostuneet tarjoilutehtävät: itsenäisyyspäivän juhlan ja maastojuoksupäivän tarjoilut.  KYK-deliläiset (8.lk) hoitavat  9.lk päättökahvien tarjoilun. KYK-deli oli myös Grantorpissa syksyllä 7.lk muonitustehtävissä, kuten keväällä Lepinjärven lenkin järjestelyissä.

Vanhempainillat

Seitsemänsien luokkien oppilaiden huoltajille pidetyssä vanhempainillassa 8.9.2016 esiteltiin kouluamme ja sen toimintaa. Samalla esiteltiin koulumme oppilashuoltoa. 1.11.oli vanhempainilta, jossa esiteltiin valinnaisaineet, joista oppilaat valitsevat kolme ainetta kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle. Lisäksi luokanvalvojat ovat tavanneet huoltajia ns. vanhempien varttien puitteissa.

Yhdeksänsien luokkien oppilaiden huoltajille pidettiin vanhempainilta 17.11.2016 jatko-opintojen ja ammatinvalinnan merkeissä. Vierailevina asiantuntijoina tilaisuudessa olivat Länsi-Uudenmaan ammatillisen koulutuskeskuksen ja Karjaan lukion edustajat. Koulumme oma lisäopetuksen luokka Kuntokymppi esiteltiin lopuksi.

Kahdeksansien luokkien huoltajille järjestettiin vanhempainilta 19.1.2017. Aiheena oli päihteet ja erityisesti kannabiksen käyttö.

Kuudensien luokkien oppilaiden huoltajille pidettiin 16.5.2017 vanhempainilta, jossa käsiteltiin yläkouluun siirtymistä ja esiteltiin tulevien seitsemänsien luokkien kokoonpano.

Kuvataide

Syyskuussa 7 -luokkalaisia osallistui Galleria Zebran järjestämään valokuvauskilpailuun. Kuvat olivat näytteillä galleria Zebrassa.Sekä syys- että kevätlukukaudella 8-9 -luokan kuvataiteen valinnaisopiskelijat lisäsivät B-talon viihtyvyyttä jatkamalla edellisvuotista seinämaalausprojektia. Myös B-talon vessat saivat uuden ilmeen.

Maaliskuussa kuvataideopiskelijat osallistuivat nuorisotoimen järjestämään sanataidehaasteeseen luomalla kilpailuteksteihin pohjautuvia taideteoksia. Teokset olivat esillä Karjaan kirjastossa. Huhtikuussa järjestimme 9-luokkalaisten valinnaisaineopiskelijoiden  kuvataidenäyttelyn ”Creative Minds” galleria Zebrassa ja Galleria Kobrassa.

Kerhoja

Jyrki Outinen piti maaliskuun alkuun asti turistin turkin kielen kerhoa, johon osallistui 2-3 oppilasta. Kevätlukukaudella Jyrki Outinen piti turistin taloushistorian kerhoa, johon osallistui 5-6 oppilasta.

Taloustietokilpailu

Taloustietokilpailun kolme parasta olivat Esko Sipiläinen 9A, Lennart Tuominen 9D ja Jonas Parmanen 9B.

Valtakunnallinen Metsävisa

Koulumme kahdeksasluokkalaiset osallistuivat Valtakunnalliseen Metsävisaan 8.2.2017. Parhaiten koulustamme menestyi Vilja Minkkinen, joka selviytyi Helsingissä pidettävään kaksipäiväiseen loppukilpailuun. Hyvin menestyivät myös Ida Korhonen, Tuomas Haapasalo, Aapeli Syren, Nea Ahlfors, Emilia Suutari, Mette Salminen, Sara Konttinen, Viktor Juhola ja Pessi Kyander.

TUNTIJAKO 2016-2017

Yhteiset oppiaineet 7lk     8lk     9lk    

äidinkieli ja kirjallisuus     3      3      3     

A1-kieli (EN, RU)               2       3       3      

A2- ja B-kieli (EN ja RU)     2       2       2      

matematiikka                   3       3       4      

fysiikka, kemia                 2       3       2      

biologia, maantieto             2      3      2

uskonto, elämänkatsomustieto 1 1 1

historia ja yhteiskuntaoppi   2 2 3             

oppilaanohjaus                  1       1       1      

terveystieto         1 1 1   

liikunta                        2 2      2     

musiikki                        1  –       –      

kuvataide                      2  – –      

kotitalous                      3       –       –      

käsityö                         3        –

 

valinnaiset oppiaineet

A-kurssit                      –    6 6      

yhteensä                       30 30      30     

Valinnaiset aineet:

Tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, musiikki, kuvataide, tietotekniikka, ranska ja saksa.

Lisäksi kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla on toteutettu Karjaa-Pohjan Aktia-säästöpankkisäätiön tuella valinnaisaine taloustaito ja yrittäjyys.

 

 

Oppilasmäärä 03.06.2017

 

Luokka-aste 7   8 9 Lisäopetus Yhteensä
Tytöt yhteensä 30 39 43 3 115
Pojat yhteensä 52 39 48 3 142
Oppilaita yhteensä 82 78 91 6 257

Oppilasluettelo

Aluehallintoviraston yksityisyyden suojan ja henkilötietolain tulkintaan perustuen oppilaslistoja ei julkaista.