Vuosikertomus 2019-2020

KARJAAN YHTEISKOULUN VUOSIKERTOMUS 2019-2020

Tapahtumia ja toimintaa lukuvuoden ajalta.

Tapahtumia koulussamme:

Syyslukukausi 2019

Elokuu

12.08. Koulun aloitus

21.08. Koulurauhan julistus. Tukioppilaat.

26.-27.8. Koulukuvaus

29.8. Yrittäjävierailu

 

Syyskuu

03.09. Ryhmäyttämispäivä Påminnessa 7-luokkalaisille

05.09. Ysiluokat Luksiassa

12.09. Vanhempainilta 7-luokkalaisten huoltajille sekä sisäilmatiedotustilaisuus

18.09. Taidetestaajat: kasiluokkalaiset Vantaalla

27.09.  Koulun pihan avjaiset. Pihaleikkejä. Koti- ja kouluyhdistys tarjosi oppilaille pientä naposteltavaa, mm. pullaa

 

Lokakuu

04.10. Maastojuoksu-korvapuusti –iltapäivä

09.10. Poistumisharjoitus

10.10. Ysejä tutustumassa Salon ammattioppilaitokseen

10.10. Sisäilmailta

16.10. Taksvärkki

17.–18.10. Syysloma

29.10. Oppilaskuntapäivä

30.10. Poistumisharjoitus

 

Marraskuu

06.11.  Taksvärkkirahan luovutus Lohjan Lintutalolle

12.11. Ysien vanhempainilta

14.11. Kasit Taidetestaajamatkalla Turussa

18.11.-29.11. 9-luokkalaisten TET-jakso alkoi, kesto 2  viikkoa

 

Joulukuu

02.12. Teatteri Taiminen esitys ysiluokkalaisille

05.12. Itsenäisyysjuhla yhdessä Karjaan Lukion kanssa

09.12.-13.12. Teemaviikko: koulumme historia ja nykypäivä

12.12. Teemapäivä: koulumme historia ja nykypäivä

22.12. Joulujuhla ja välitodistukset

 

Kevätlukukausi 2020

 

Tammikuu

08.01. Kevätlukukauden alku

 

Helmikuu

06.02. Metsävisa, 8-luokat

06.02. Sisäilmatyöryhmän tiedotustilaisuus

13.02.  Abiturienttien aamunavaus ja penkkarishow

14.02. Vanhojen aamunavaus ja vanhojen tanssiesitys

27.02. Ysit tutustumassa Karjaan lukioon

 

Maaliskuu

05.03. Talviurheilupäivä

06.03.  Kasit tutustumassa Karjaan lukioon

11.3. Kondis ry:n järjestämä aamunavaus koko koululle

12.03. Talvisodan rauhanpäivän aamunavaus koko koululle

18.3. Koko koulu siirtyi etäopiskeluun

 

Huhtikuu

Koko koulu etäopetuksessa.

 

Toukokuu

13.5. Lähiopetus alkoi

28.5. Ysien kahvit porrastetusti. Pihatanssia.

29.5. Luokanvalvojapäivä, johon yseille kuului ”varjogaalan” palkintojenjako

30.5. Kevätjuhla, tunnin mittainen juhla, jossa lähtevät ysit olivat pääosassa. Muut luokat seurasivat juhlaa videolta omassa kotiluokassaan.

 

OPPILASKUNTA

Oppilaskuntaan hallitukseen äänestettiin 12 henkilöä.

Karri Korhonen, Peppi Mäkinen, Roope Väisänen, Jan-Erik Wikholm, Oona Mäkinen, Lotta Roiha, Henna Lahti, Leevi Kyngäs, Leevi Jernström, Erin Fagerström, Ilona Palin ja Venny Nyström.

Hallitus valitsi edustajan koti- ja kouluyhdistykseen Lotta Roihan.

Hallitus valitsi kaksi edustajaa tasa-arvo -sekä yhdenvertaisuustyöryhmään, joina toimivat Ilona Palin ja Leevi Jernström.

Hallitus valitsi edustajat Henna Lahti ja Jan-Erik Wikholm opettajainkokouksiin.

Hallitus valitsi ruokaraatiin edustajan Jan-Erik Wikholm.

Hallitus valitsi edustajan yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, jona toimi Roope Väisänen.

Iloa oppimiseen oppilashuoltotyöryhmään valittiin Martti Koivu, Inka Kinnunen, Aida Mahkonen, Leevi Kyngäs, Pietari Huttunen, Emma Öhman, Aino Nousiainen, Helle Hentu, Hilda Borg, Eemeli Räisänen, Serafina Daniel, Ada Heinonen, Henna Lahti ja Otto Lempinen.

Oppilaskunnan hallitus piti kioskia avoinna joulukuusta maaliskuuhun. Oppilaskunnan edustajat hakivat kaupasta myytäviä tuotteita ja myivät niitä kioskissa koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Hallituksen edustajilla oli kioskivuorot, jolloin tuli olla paikalla myymässä ja järjestelemässä tuotteita. Pop Up-kioskeja hallituksella oli vanhempainilloissa ja Karjaan joulukadun avajaisissa 2019.

Hallitus oli päättänyt keväällä 2019 taksvärkkikohteeksi Lohjan lintutalon, jonne lahjoitettiin koulumme koko taksvärkkituotto.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toteuttivat koululla nälkäpäiväkeräyksen 26.9.-27.9.19.

Oppilaskunnan hallitus osallistui syksyllä (29.10.) 2019 järjestettyyn oppilaskuntapäivään, jossa hallitus ideoi hallituksen tehtäviä, teemapäiviä yms. tulevalle vuodelle.

Hallitus osallistui nuorisoparlamenttiin Tammisaaressa 10.12.2019.

Karjaan yhteiskoulusta valitut edustajat nuorisovaltuustoon ovat Jan-Erik Wikholm, Edith Spitz, Henna Lahti ja Roope Väisänen.

Hallitus esitti kevään monialaisen oppimiskokonaisuuden teemaksi taidekokonaisuutta, joka Koronatilanteen vuoksi siirrettiin seuraavaan syksyyn 2020.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenille tilattiin yhtenäiset paidat, joita tulisi käyttää edustustilaisuuksissa.

 

TUKIOPPILASTOIMINTA

Lukuvuonna 2019-2020 tukioppilaina toimivat: Banna Laura, Degerman Anton, Heinonen Ada, Kurkela Aurora, Loukkalahti Saima, Mäkinen Oona, Räsänen Joona, Spitz Edith, Laaksonen Mikael, Lahti Henna, Kritz Viivi, Palin Joona ja Roiha Lotta. Ohjaajana toimi opettaja Soili Vuorinen apunaan kuraattori Sari Soininen. Tukioppilastoimintaan kuuluu seiskaluokkalaisten ryhmäyttämistä, kummiluokkatunteja, aamunavauksia,  erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä. Tukioppilaat saavat 16 tuntia koulutusta sekä keväällä todistuksen tukioppilastoimintaan osallistumisesta.

 

LIIKUTTAJAT

Karjaan Yhteiskoulussa on toiminut vuonna 2019-20 8 Liikkuttajaa: Emma-Liina Dahlberg 9B,  Ada Heinonen 9A, Jussi Knaapinen 9C,  Aurora Kurkela 9A, Henna Lahti 9B, Saima Loukkalahti 9A, Edith Spitz 9A, Julia Wahlman 9A.  Toiminnan suunnittelua ja koordinointia on tehty syksyllä ja lukuvuoden aikana opettajan kanssa. Liikuttajat ovat aktiivisia ja liikunnallisia 9-luokkalaisia, jotka haluavat jakaa liikkumisen iloa myös muille. Lukuvuoden aikana suosituin liikunta on taas kerran ollut ”Välkkäliikassa” pelattu Ikuisuuspolttis. Välkkäliikkaa on ollut 3 kertaa viikossa ruokailun jälkeen ja kahtena päivänä Liikuttajat ovat kierrelleet luokissa pitämässä taukojumppaa ”Lorupussin” kanssa. Perusviikossa liikettä on siis tarjottu joka päivä. Liikuttajat ovat myös olleet ”töissä” erityistapahtumissa, kuten YU-kisoissa, Ulkoliikuntapaikan avajaisissa, KouluDancessa. Liikuttajat tunnistetaan Pinkistä Hupparista 🙂

 

OPPILASHUOLLON VUOSIKERTOMUS

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilashuolto jakautuu kahteen osaan, yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä kootaan tarpeen mukaan yksittäisen oppilaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään vain tämän kyseisen oppilaan asioita luottamuksellisesti ja ryhmän kokoonpano on oppilaan tai huoltajan toiveiden mukainen (jos oppilaalla ei ole ikänsä tai kehitystasonsa perusteella edellytyksiä arvioida tätä).

Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa käsitellään koko kouluyhteisön yhteisiä asioita. Kokouksen vakiojäseniin kuuluu rehtori (pj.), laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja. Opiskeluhuoltoryhmä on kokoontunut syyslukukaudella n. kerran kuussa. Kevätlukukaudella koronatilanteen vuoksi yhteisöllisen oppilashuollon kokoontumiset on järjestetty etäyhteyksin muutaman kerran.

Lukuvuonna 2019-2020 opiskeluhuollon jäsenet ovat osallistuneet uusien 7.lk:en ryhmäyttämispäivään Påminnessa. Psykologi, oppilaanohjaaja, kuraattori, laaja-alainen erityisopettaja ja terveydenhoitaja ovat myös kierrelleet luokissa esittäytymässä oppilaille alkusyksystä.

 

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alaiseen erityisopetukseen käytettiin 24 viikkotuntia. Laaja-alaisen erityisopettajan tukea ovat saaneet erityisesti ne oppilaat, joilla on todettu laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia. Oppilaiden opintoja on tuettu kielellisissä vaikeuksissa, puhehäiriöissä, matemaattisissa vaikeuksissa, luki- ja kirjoitushäiriöissä, tunne-elämän häiriöissä ja sopeutumisen vaikeuksissa, sekä toiminnanohjauksessa ja motivaatio-ongelmissa.

Erityisopetusta on toteutettu joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Erityisopettaja on tehnyt luki- ja matematiikkatestejä oppilaan oppimisvaikeuksien kartoittamiseksi, sekä ohjannut oppimisen ja lukemisen strategioissa. Oppilaat ovat saaneet tietoa lukivaikeuksista ja joillekin oppilaille on annettu kuntoutusta äännevirheissä. Oppilaille on kerrottu Celian äänikirjoista oppimisen tukivälineenä ja erityisopettaja on liittänyt oppilaita Celian järjestelmään. 7-luokkalaisille on tehty sanelut kielitaidon kartuttamiseksi. Erityisopettaja on toiminut tuen eri vaiheissa konsultoiden ja tukien oppilaita, vanhempia ja opettajia.

Koulussa on pidetty erityisopettajan toimesta ratkaisukeskeisiä sovitteluja ja motivaatiokeskusteluja 1t viikossa. Kaksi kertaa viikossa on ollut välituntisin rentoutusryhmiä halukkaille oppilaille keskittymiskyvyn helpottamiseksi.

Erityisopettaja on ollut mukana muun yhteisöllisen oppilashuollon kanssa tukioppilaiden toiminnassa ja koulun yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä.

Erityisopettaja on toiminut 5 tuntia viikossa S2-opettajana. Opetus on toteutettu yhteistyössä äidinkielenopettajan kanssa samanaikaisopettajuutena, yksilö- sekä pienryhmätasolla. S2- oppilaita on kokonaisvaltaisesti ja tarpeen mukaan myös tuettu muissa aineissa, järjestämällä esimerkiksi erillisiä koetilanteita ja aukiselittämällä vaikeiksi koettuja oppiaineiden käsitteitä.

Erityisopettaja on ollut nivelvaiheeseen liittyen tiedonsiirtopalavereissa uusien 7. luokkalaisten koulujen ja yhteistyötahojen kanssa. Nivelvaiheisiin on kehitetty oma tiedonsiirtolomake tulevien luokanvalvojien työn helpottamiseksi.

 

Oppilaanohjaus

Raaseporin OPS:n mukaisesti oppilaanohjauksen oppitunteja on ollut 7. ja 9. luokan oppilaille. Opinto-ohjaus on painottunut opiskeluvalmiuksien ja -taitojen vahvistamiseen, omien vahvuuksien ja oppimiskohteiden tunnistamiseen, vuorovaikutustaitojen lisäämiseen sekä Suomen koulutusjärjestelmään perehtymiseen. Lisäksi on käsitelty koulutus- ja uravalintojen pohtimista sekä näiden valmiuksien lisäämistä.

Jokainen 9. luokan oppilas on käynyt lukuvuoden aikana ainakin kerran ja osa useamminkin opinto-ohjaajan luona yksilöohjauskeskustelussa, jossa on pohdittu jokaisen vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita, koulumenestystä, koulutus- ja urahaaveita sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Oppilaiden huoltajia on tiedotettu aktiivisesti ja myös heillä on ollut halutessaan mahdollisuus osallistua yksilöohjauskeskusteluihin. Opinto-ohjaajan luona yksilöohjauskeskustelussa on käynyt myös halutessaan 7. ja 8. luokkien oppilaita. Oppilaanohjaaja on ollut koulussa tavoitettavissa joka arkipäivä.

 

Kuraattori

Kuraattori Sari Soinista on voinut tavata sopimuksen mukaan. Kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Kuraattori toimii osana koulun yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoryhmää ennaltaehkäisevän sosiaalityön asiantuntijana.

Kuraattori on antanut ohjausta ja tukea oppilaille. Kuraattorin yksilökohtainen oppilashuoltotyö sisältää oppilaiden tapaamisia kahden kesken. Lisäksi kuraattori on tavannut oppilaita ryhmissä, seurannut luokkatyötä, pitänyt neuvotteluja huoltajien, opettajien ja muiden verkostojen kanssa. Kuraattoria on voinut myös konsultoida ja hän on ohjannut mahdollisten tukitoimien piiriin. Hän on myös osallistunut monialaisiin asiantuntijaryhmiin.

Kuraattori on osallistunut koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Lisäksi hän on ollut mukana erilaisissa koulutuksissa edistääkseen omaa osaamistaan. Kuraattori on ollut mukana myös tukioppilastoiminnassa.

 

Psykologi

Psykologi Sari Sevón on ollut tavattavissa koulullamme tarpeen mukaan.  Psykologi on tavannut oppilaita ja heidän perheitään sekä tehnyt tutkimuksia oppimisvaikeuksien selvittämiseksi. Psykologi on yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen ja osallistunut koulun yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin säännöllisesti sekä osallistunut mm. ryhmäyttämiseen Påminnessa.

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoa hoitaa koululla kouluterveydenhoitaja Minna Möller ja koululääkäri Åsa Westerlund. Terveydenhoitaja on tänä lukuvuonna ollut tavattavissa koululla joka arkipäivä. Vastaanotto ilman ajanvarausta on toiminut klo 11-12 välisenä aikana. Koululääkäri on käynyt koululla n. kerran kuussa.

Kaikki oppilaat on kutsuttu terveystarkastukseen. Joka vuosi. 8.lk:n tarkastus on niin sanottu laaja terveystarkastus, jolloin myös koululääkäri tapaa oppilaat. Lääkärintarkastukseen myös huoltajat on kutsuttu mukaan. Koululääkärin tarkastuksessa on keskitytty ammatinvalinta- ja ajoterveyteen.

Terveydenhoitaja on yhteisöllisen oppilashuollon jäsen.

 

Vuosikertomus 2019-20 / jopo

Yleistä

Lukuvuonna 2019-20 jopo-oppilaita on ollut luokalla 5. Opettajana on toiminut Laura Meretniemi-Peltola ja jopo-ohjaajana Siv Gillberg. Jopo-tiimiin on kuulunut opettajan lisäksi rehtori Katri Vepsä, kuraattori Sari Soininen ja psykologi Sari Sevón.

Luokkatilat ovat sijainneet Karjaan keskustassa, Grabbegårdin kolmannessa kerroksessa. Opiskelun lisäksi tilat ovat mahdollistaneet kuvataidepajan, ompelu- ja askartelunurkkauksen, rauha-huoneen, biljarditilan ja monenlaisen kokkailun omassa keittiössä. Samoissa tiloissa on toiminut myös 7G-luokka.

Posti on kuljettanut lounaan alakerran ovelle ma-to ja perjantaisin oppilaat ovat toteuttaneet kotitaloudessa omia ruokasuunnitelmiaan.

 

Työssäoppimisjaksot

Työssäoppimisjaksoja on ollut 4×3 viikkoa. Oppilaamme ovat toimineet mm. sirkuksessa, kampaamossa, pienryhmän avustajana, kahvilassa, sähkömiehen apurina, teknisen työn opettajan apurina, kirvesmiehen apumiehenä ja kirpputorilla. Yksi mökki on saanut uudet sähköt, halkovaraston ja terassin. Toisella mökillä talven halkohommat on nyt tehtynä. Töissä on käyty välillä yksin, välillä kaverin kanssa. Palaute on ollut lähes poikkeuksetta positiivista. Se vähäinen rakentava palaute joka tuli, tuli ihan oikeista asioista.

Olemme taas saaneet seurata, miten oppilas, joka ei pääse loistamaan tai on passiivinen akateemisessa ympäristössä, saa ihan uutta tuulta purjeisiinsa kun hän pääsee oikeisiin töihin. Kolme oppilasta on saanut työharjoittelupaikoista kesätöitä.

Lämpimät kiitoksemme kaikille yrityksille, jotka ovat auttaneet nuoriamme kohti oikeaa työelämää

 

Muuta

Loppukevään yllättävä etäopetus on ollut meille hyvää harjoitusta syksyä varten. Jatko-opinnoissa itsenäinen, verkossa tapahtuva opiskelu on ihan normaali tapa viedä opintoja eteenpäin. Opinnoissaa on keskitytty lähinnä Salon ammattioppilaitoksen opon antamiin vinkkeihin, mitä ensi syksynä olisi hyvä osata eri oppiaineissa.

Kaikilla oppilailla on syksyksi suunnitelmat ja nyt toivomme, että ne toteutuvat.

 

OPPILAANOHJAUKSEN VUOSIKERTOMUS

Raaseporin OPS:n mukaisesti oppilaanohjauksen oppitunteja on ollut  7. ja 9. luokan oppilaille. 7. luokkien opinto-ohjaus on painottunut opiskeluvalmiuksien ja -taitojen vahvistamiseen, omien vahvuuksien ja oppimiskohteiden tunnistamiseen, vuorovaikutustaitojen lisäämiseen sekä Suomen koulutusjärjestelmään perehtymiseen.

  1. luokkien opinto-ohjauksen pääpaino on ollut koulutus- ja uravalintojen pohtiminen sekä näiden valmiuksien lisääminen. Työelämätaitoja on vahvistettu kahden viikon mittaisella TET-jaksolla, joka oli syyslukukaudella. Lisäksi 9. luokat ovat päässeet tutustumaan ammatilliseen koulutukseen Luksiassa Lohjalla ja halutessaan myös Salon ammattiopistossa. Samoin lukio-opintoihin on voinut tutustua Karjaan lukion järjestämässä tutustumispäivässä. Kaikilla oppilailla on ollut mahdollisuus tutustua myös laajemmin lukio- ja ammatilliseen koulutukseen haluamassaan oppilaitoksessa, sillä näistä on tiedotettu oppilaita ja heidän perheitään. 9. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettiin myös jatko-opintoilta, jossa käsiteltiin yhteishakua ja Karjaan lukio, Luksia, Salon ammattiopisto ja Raaseporin etsivä nuorisotyö esittäytyivät.

Jokainen 9. luokan oppilas on käynyt lukuvuoden aikana ainakin kerran ja osa useamminkin opinto-ohjaajan luona yksilöohjauskeskustelussa, jossa on pohdittu jokaisen vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita, koulumenestystä, koulutus- ja urahaaveita sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Oppilaiden huoltajia on tiedotettu aktiivisesti ja myös heillä on ollut halutessaan mahdollisuus osallistua yksilöohjauskeskusteluihin. Opinto-ohjaajan luona yksilöohjauskeskustelussa on käynyt myös halutessaan 7. ja 8. luokkien oppilaita.

Yhteishaussa Karjaan yhteiskoulun 9. luokkalaisista 56 % haki ensisijaisena hakutoiveena lukioon ja 44 % ammatilliseen oppilaitokseen, joista 11 % haki kaksoistutkinto-opiskelijaksi. Lukioon hakevista 66 % haki 1. hakusijalla Karjaan lukioon. Muista kuin Karjaan lukioon 1. hakusijalla hakevista 50 % haki yleislukioon joko Helsingissä, Turussa tai Lohjalla ja 50 % erikoislukioihin.  Ammatillisen koulutuksen valinneista 64 % haki 1. hakusijalla Luksiaan ja 36 % muihin ammatillisiin oppilaitoksiin (Omnia, Salon ammattiopisto, Kisakallion urheiluopisto, Keuda).

 

MONIALAINEN OPPIMISKOKONAISUUS SYKSYLLÄ 2019

Oppilaat olivat valinneet syyslukukaudella 2019 pidetyn monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheeksi ”Koulumme historia ja nykypäivä.” Viikolla 50 koulussamme järjestettiin teemaviikko, jolloin opettajat pitivät tunneillaan aiheeseen liittyviä oppitunteja. Esimerkiksi 7.-luokkalaiset tutkivat äidinkielen ja kuvataiteen monialaisilla tunneilla Tove Janssonin seinämaalausta Lintu Sininen.

Teemaviikon kruunasi 12.12. pidetty teemapäivä. Päivä alkoi vanhanaikaisella aamunavauksella, jonka piti koulumme entinen rehtori Toivo Kukkonen. Oppilaat, opettajat ja avustajat kokoontuivat Hilding Ekelund -saliin luokittain, ja paririvissä seisten kuuntelimme rehtori Kukkosen mietteitä koulunkäynnistä ennen ja nyt.

Tilaisuus jatkui esityksellä, joka käsitteli koulumme rakentamista ja arkkitehti Hilding Ekelundia. Esityksessä kerrottiin myös koulussamme olevista Tove Janssonin ja Michael Schilkinin taideteoksista. Lopuksi pelattiin vielä teemaan liittyvä Kahoot.

Teemapäivän lopuksi pääsimme kuuntelemaan paneelikeskustelua, johon oppilaat olivat etukäteen miettineet kysymyksiä. Paneelikeskustelussa oli mukana koulumme entisiä oppilaita sekä rehtori Toivo Kukkonen. Vastauksista kuuli, että monet asiat ovat muuttuneet vuosien saatossa, mutta paljon on vielä samaakin!

 

METSÄVISA

Koulumme kahdeksasluokkalaiset osallistuivat Valtakunnalliseen Metsävisaan 6.2.2020. Parhaiten koulustamme menestyi Hilda Borg. Hyvin menestyivät myös Elsa Kantanen, Sofia Ringvall, Karoliina Knaapinen, Oliver Salo, Anna Burtsov, Ninja Alanen, Aino Nousuianen, Oskari Koskimies ja Jimi Horttanainen.

 

KERHOT

Jyrki K. Outinen järjesti kaksi kerhoa lukuvuoden aikana: turistin turkin kielen alkeitten kerho ja turistin taloushistorian kerho. Turkin kerhossa oli mukana 3 ja taloushistorian kerhossa 2 oppilasta.