Normipäivä

Jopossa opiskellaan viikkotehtäviä päivittäin klo 9-14.30. Kaikki tunnit ovat kaksoistunteja, taukoja pidetään kun tarve vaatii.  Tehtävät pysyvät viikoittain samankaltaisina mutta teema vaihtuu. Näin toimittaessa teema tulee käsiteltyä monesta eri näkökulmasta  ja monella eri tavalla.

Tehtävät jakautuvat mini, midi ja maxi-tasoille. Oppilas saa itse valita, millä tasolla haluaa missäkin oppiaineessa, milläkin viikolla  toimia. Minimi on taso, joka vaaditaan jokaiselta ja jonka asiat käydään läpi yhdessä lukujärjestykseen ilmoitetussa aikataulussa. Kaikki minimit (ja osa midi-tasosta) tulevat tehtyä tuntien aikana. Tällä tasolla liikutaan arvosanoissa 5-6, riippuen oppilaan aktiivisuudesta ja tuotoksista. Kaikki minimitason tehtävät on oltava tehtynä ennen päättötodistuksen saamista.  

Midi-taso on vaativampi ja sillä voi saavuttaa viikkoarvioinniksi oppiainekohtaisen arvosanan 7-8. Arviointiin vaikuttaa mm. aktiivisuus, vastausten laajuus ja perustellut pohdinnat.

Maxi-tasolla haetaan arvosanaa 9-10. Kaikkea ei tällä tasolla ehdi tekemään koulussa vaan tehtävää riittää kotiinkin.  

Tehtäviä voi täydentää kevään aikana.

Kuvamateriaalia luokan arjesta:

Instagram:  jopo10