Osa-aikainen erityisopetus ja RatKes

Osa-aikainen Erityisopetus Karjaan Yhteiskoulussa

Osa-aikaisesta erityisopetuksesta Karjaan yhteiskoulussa vastaa Erityisopettaja Susanne Grönqvist. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on erityyppisiä laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omissa yleisopetuksen luokissaan, saaden tukea osa-aikaisesti oppimisvaikeuksiinsa. Oppimiseen liittyvät vaikeudet voivat ilmetä lukuaineissa, äidinkielessä, vieraissa kielissä, tai matematiikan opiskelussa. Osa-aikainen erityisopetus sopii myös oppilaille, joilla on joitakin yksilöllistettyjä oppiaineita. Oppilas voi myös saada tukea oppimisen ja koulunkäynnin perustaitojen harjoittelemisessa. Opetus-ja toimintamuotona voi olla yksilö, samanaikais -tai pienryhmäopetus.

 Erityisopettajan rooli koulussa, tuen tarpeen kartoituksissa sekä jatkotutktimuksiin ohjaamisessa:

Lukitestit ja lukikuntoutus

Matematiikkatestit ja kuntouttava/korjaava matematiikka

Hahmottamisen vaikeudet

Lievät puhehäiriöt (S, R, L)

Nivelvaihepalaverit

Yhteistyö ja konsultointi aineenopettajien, luokanvalvojien ja vanhempien kanssa

Yhteistyö muiden instanssien kanssa

Suomi toisena kielen opetus, testit ja kartoitukset

Ratkaisukeskeiset sovittelut ja konsultaatiot

Motivaatiokeskustelut

Erityisopettaja osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, sekä oppilaan yksilölliseen oppilashuoltoryhmään oppilaan ja vanhempien toiveiden mukaan.

Yhteydenotot Wilman ja puhelimen kautta, p. 040-8209059.

 

Ratkes, eli Ratkaisukeskeiset konsultaatiot ja sovittelut

Karjaan Yhteiskoulussa erityisopettaja/ ratkaisukeskeinen terapeutti Susanne Grönqvist ja erityisluokanopettaja Saara Hyytiäinen pitävät ratkaisukeskeisiä sovitteluja ja konsultaatioita oppilaille.

Ratkesta käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan sovittelua: erityyppiset kiusaamisen muodot (sosiaaliset pelit), tappelutilanteet, sosiaalisen kassakäymisen vaikeudet ja motivaatiokeskustelut.

Miten ohjataan Ratkesiin?

Oppilaan / oppilaat voi ohjata meille Wilma viestin, puhelinsoiton tai luokanvalvojan kautta.

Torstaisin Klo13.15- 14.55 ja 14.10- 15.00

Mitä ratkaisukeskeisyys on?

Ratkaisukeskeisissä menetelmissä keskitytään positiiviseen ajatteluun ja muutoksen mahdollisuuteen. Näkökulmana on löytää ratkaisut ja voimavarat opiskeluun, työntekoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tehdään lisää sitä mikä toimii. Oppilas on itse osallinen ja vastuullinen tekemisissään ja ratkaisuissaan.

Ratkaisukeskeisen menetelmän keskeisiä ajatuksia ovat:

  • Todellisuus muodostuu kielestä, kielenkäytöstä ja toiminnasta yhdessä.
  • Kaikki asiat voidaan selittää monilla tavoilla.
  • Ongelmakuvaukset sisältävät vihjeitä ratkaisuista.
  • Täydellisiä ongelmia ei ole.
  • Monimutkaiset ongelmat eivät vaadi monimutkaisia ratkaisuja.
  • Muutos on elämän välttämättömyys. Toivottu muutos on varsinainen haaste.
  • Tee erilailla, niin tunnet erilailla.

 

Ratkaisukeskeisyyden kolme ydinperiaatetta ovat:

   Korjaa vain rikki olevaa.
Tee sitä, mikä toimii.
Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta.