Oppilaskunta ja tukioppilaat

Koulussamme toimii oppilaskunta, jota ohjaavat Hannele Österlund ja Tuula Huuhtanen. Oppilaskunnan toimihenkilöt ja hallitus valitaan vuosittain sääntöjensä mukaan. Oppilaskunta pitää kahviota välituntisin muutaman kerran päivässä. Tarkemmat ajat päättää rehtori oppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Koulussamme järjestetään tukioppilastoimintaa. Ohjaajina toimivat Soili Vuorinen ja Tuula Nylander. Tukioppilaat valitaan vuosittain sääntöjensä mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden välistä kanssakäymistä ja sopeuttaa uudet oppilaat koulumme toimintakulttuuriin.