Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaan psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia.  Sitä toteutetaan sekä koko koulua tukevana monialaisena, yhteisöllisenä oppilashuoltona että yksilökohtaisena oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Oppilalla on oikeus kääntyä kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan tai lääkärin puoleen maksutta ja luottamuksellisesti.

Kouluterveydenhoitaja Minna Uusitalo on tavattavissa päivittäin klo 9-15.

Koulukuraattori Sari Soininen on tavattavissa tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koulupsykologi Sari Sevon on tavattavissa maanantaisin tai sopimuksen mukaan muinakin päivinä.