Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaan psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia.  Sitä toteutetaan sekä koko koulua tukevana monialaisena, yhteisöllisenä oppilashuoltona että yksilökohtaisena oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Kouluterveydenhoitaja Minna Uusitalo on tavattavissa päivittäin klo 9-15 / 040-7114851.

Koulukuraattori Sari Soininen on tavattavissa tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin / 044-7446657

Koulupsykologi Sari Sevon on tavattavissa maanantaisin tai sopimuksen mukaan muinakin päivinä / 044-7446798

Laaja-alainen erityisopettaja Susanne Grönqvist on paikalla päivittäin 9-15 / 040-8209059.