OPS ja arviointi

Koulussamme noudatetaan Raaseporin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Todistukset jaetaan joulujuhlan yhteydessä to 22.12.2016 ja kevätjuhlan yhteydessä la 03.06.2017.

ARVIOINTI

 • on  ensisijaisesti oppimisen ohjaamista ja opiskeluun kannustamista
 • rakentaa oppijan itsetuntoa ja käsitystä itsestään oppijana
 • antaa tietoa oppimisprosessista – miten minä opin?
 • arvioi enemmän oppimisen prosessia kuin lopputulosta
 • on oikeudenmukaista ja rehellistä
 • on osaamisen näkyväksi tekemistä
 • on  läsnä kaikissa oppimistilanteissa – tavoitteiden asettelussa, työskentelytapojen valinnassa, työskentelyssä ja keskusteluissa

KÄYTÄNNÖSSÄ

 • arviointikriteerien tulee olla läpinäkyviä ja perusteltuja niin, että oppilas tietää mitä häneltä odotetaan ja mitä kukin arvosana edellyttää oppilaalta
 • arvointi voi koostua mm. seuraavista osa-alueista
  • tuntityöskentely, kotitehtävät
  • keskustelut, muiden huomiointi
  • vihkotyöskentely
  • erilaiset tuotokset (piirrustukset, kirjoitelmat, kuvakollaasit, lyhytelokuvat, kotisivut, esitelmät jne.)
  • projektityöskentely, ryhmätyöskentely
  • oppimispäiväkirjat
  • kokeet
  • oma-aloitteisuus, asenne
  • itsearviointi, vertaisarviointi
 • oppija saa tietoa jatkuvasti omasta oppimistavoistaan; mikä toimii, etenenkö tavoitteiden suuntaan, missä tarvitaan vielä harjoitusta ja mihin arvosanaan työni on suuntautumassa

MATEMATIIKAN ARVIOINTI

Olemme laatineet tämän tietopaketin selventämään matematiikan arviointia. Alla on matematiikan arviointiperusteet ja ohjeellinen aikataulu tavoitearvosanan saavuttamiseen. Opettaja seuraa opiskelun etenemistä ja tarjoaa tarpeen mukaan tukiopetusta tai muita tukitoimia niille oppilaille, joilla on vaikeuksia työskennellä itsenäisesti. Oppilaalla on aina mahdollisuus myös pyytää tukiopetusta.

Matematiikan arvioinnissa käytetään useita arviointikriteerejä. Arviointiin vaikuttavat:

 • Tuntityöskentely
  • Oppilaan tulee opiskella tunnilla reippaasti. Epäselviä asioita saa ja pitää kysyä joko toisilta oppilailta tai opettajalta. Oppilas tarkistaa oma-aloitteisesti tekemänsä tehtävät tarkistuskirjasta ja suorittaa tehtäväpaketit ajallaan.
 • Vihkotyöskentely
  • Vihkotyöskentelyn pitää olla siistiä ja selkeää. Laskuissa tulee näkyä oppikirjan kappale ja laskun tehtävänumero sekä laskun välivaiheet.
 • Tehtäväpaketeista ja soveltavista tehtäväpaketeista saadut pisteet
  • Tehtäväpaketit on laadittu siten, että niissä on pelkästään perustehtäviä. Tämän vuoksi tehtäväpaketeista on saatava riittävät pisteet, jotta pääsee jatkamaan työskentelyä. Soveltavat tehtäväpaketit ovat tarkoitettu vain arvosanoja yhdeksän tai kymmenen tavoitteleville oppilaille. Arvosanaa yhdeksän tavoittelevien oppilaiden tulee saada soveltavista tehtäväpaketeista noin puolet pisteitä ja arvosanaa kymmenen tavoittelevien oppilaiden tulee saada yli 80% pisteistä.
 • Työskentelyn eteneminen
  • Työskentelyn etenemiselle on laadittu ohjeellinen aikataulu, joka auttaa oppilasta hahmottamaan itselleen sopivan etenemisnopeuden. Etenemisaikataulu on suunniteltu siten, että opetussuunnitelman tavoitteet täyttyvät yhdeksännen luokan loppuun mennessä. Aikataulu on esitelty alla.

Matematiikan arviointi seitsemännellä luokalla (lv 2016-2017)

Ensimmäinen arviointi (2.jakson jälkeen):

 • Arvosana 10: oppilas on edennyt Luvuista kirjaimiin osion kappaleeseen 14 asti.
 • Arvosana 9: oppilas on edennyt Luvuista kirjaimiin osion kappaleeseen 6 asti.
 • Arvosana 8: oppilas on edennyt Luvuista kirjaimiin osion kappaleeseen 6 asti
 • Arvosana 7: oppilas on edennyt Luvut ja laskutoimitukset osion kappaleeseen 23 asti.
 • Arvosanat 5 ja 6 katsotaan erikseen oppilaskohtaisesti.

Toinen arviointi (5. jakson jälkeen):

 • Arvosana 10: oppilas on edennyt Pisteistä kuvioita ja kappaleita osion kappaleeseen 26 asti.
 • Arvosana 9: oppilas on edennyt Pisteistä kuvioita ja kappaleita osion kappaleeseen 13 asti.
 • Arvosana 8: oppilas on edennyt Pisteistä kuvioita ja kappaleita osion kappaleeseen 13 asti
 • Arvosana 7: oppilas on edennyt Luvuista kirjaimiin osion kappaleeseen 22 asti
 • Arvosanat 5 ja 6 katsotaan erikseen oppilaskohtaisesti

Matematiikan arviointi kahdeksannella luokalla (lv 2016-2017)

Ensimmäinen arviointi (2.jakson jälkeen):

 • Arvosana 10: oppilas on edennyt Prosentteja ja potensseja osion kappaleeseen 9 asti.
 • Arvosana 9: oppilas on edennyt Mittoja ja pinta-aloja osion kappaleeseen 26 asti.
 • Arvosana 8: oppilas on edennyt Mittoja ja pinta-aloja osion kappaleeseen 26 asti
 • Arvosana 7: oppilas on edennyt Mittoja ja pinta-aloja osion kappaleeseen 11 asti.
 • Arvosanat 5 ja 6 katsotaan erikseen oppilaskohtaisesti.

Toinen arviointi (5. jakson jälkeen):

 • Arvosana 10: oppilas on edennyt Funktioita ja yhtälöitä osion kappaleeseen 26 asti.
 • Arvosana 9: oppilas on edennyt Funktioita ja yhtälöitä osion kappaleeseen 13 asti.
 • Arvosana 8: oppilas on edennyt Funktioita ja yhtälöitä osion kappaleeseen 12 asti
 • Arvosana 7: oppilas on edennyt Prosentteja ja potensseja osion kappaleeseen 26 asti
 • Arvosanat 5 ja 6 katsotaan erikseen oppilaskohtaisesti

Matematiikan arviointi yhdeksännellä luokalla (lv 2016-2017)

Ensimmäinen arviointi (2.jakson jälkeen):

 • Arvosana 10: oppilas on edennyt Kuvioita ja kappaleita osion kappaleeseen 11 asti.
 • Arvosana 9: oppilas on edennyt Kuvioita ja kappaleita osion kappaleeseen 5 asti.
 • Arvosana 8: oppilas on edennyt Polynomeja ja yhtälöpareja osion kappaleeseen 23 asti
 • Arvosana 7: oppilas on edennyt Polynomeja ja yhtälöpareja osion kappaleeseen 12 asti.
 • Arvosanat 5 ja 6 katsotaan erikseen oppilaskohtaisesti.

Toinen arviointi (5. jakson jälkeen):

 • Arvosana 10: oppilas on tehnyt sekä Pii 9 että Pii kirjat kokonaan.
 • Arvosana 9: oppilas on tehnyt sekä Pii 9 että Pii kirjat kokonaan.
 • Arvosana 8: oppilas on edennyt Kuvioita ja kappaleita kappaleeseen 25 asti ja on tehnyt kirjan Pii kokonaan.
 • Arvosana 7: oppilas on edennyt Kuvioita ja kappaleita osion kappaleeseen 25 asti ja tehnyt kirjan Pii soveltuvin osin.
 • Arvosanat 5 ja 6 katsotaan erikseen oppilaskohtaisesti.