Pedagogista taustaa

Positiivisen pedagogiikan lähtökohtana on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Lue lisää

Aktivoivassa opetuksessa oppilaalla on keskeinen rooli tiedon hankkimisessa ja muokkaamisessa.  Opettajan ja oppijan roolit ikään kuin vaihtuvat ja  opettaja on enemmän ohjaavassa asemassa. Malli on oppilaille vaativa mutta vapaa tiedonhaku ja asian kytkeminen käytäntöön tekee oppimisesta mielekästä. Lue lisää

Yksilöllinen oppiminen on opetusmalli, jossa oppiminen voi olla täysin itsenäistä, täysin yhteisöllistä tai mitä tahansa siltä väliltä. Opettaja ei lähtökohtaisesti opeta koko luokkaryhmälle teoriaa yhteisesti, vaan oppilaat opiskelevat teorian joko itsenäisesti tai yhteisöllisesti keskusteluiden kautta. Opettaja voi myös opettaa teorioita henkilökohtaiseti tietylle oppilaalle tai pienryhmäkohtaisesti muutamalle oppilaalle, jotka ovat opinnoissaan samassa vaiheessa. Lue lisää tai katso video

Seurauspedagogiikka  pohjautuu ajattelutapaan, jossa jokainen ihminen on vapaa tekemään oman elämänsä valinnat mutta vastuuta valinnoista ei voi paeta.  Kukaan muu ei voi tehdä valintoja nuoren puolesta, muuten häneltä viedään vapaus ja vastuu sekä omaan ajatteluun harjoittaminen. Nuorille tehdään jatkuvasti näkyväksi mitä erilaisista valinnoista seuraa, joko hyvää tai huonoa. Seurauspedagogiikan kehittäjän Jens Bayn mukaan nuoria ei pidä rangaista, koska he eivät ole pahoja. Heitä ei myöskään pidä hoitaa, koska he eivät ole sairaita. Heitä tulee opettaa miten yhteiskunnassa tulee käyttäytyä ja toimia. Lue lisää

Muuta:

Toimittaja Tiina Jensenin juttu lukuvuoden 2015-16 joposta Ylen sivustolla

Opetushallituksen hanketietoa