JOPO-TIEDOTE

Syksystä 2020 lähtien Raaseporin joustava perusopetus (JOPO) on mahdollista aloittaa joko 8. tai 9.luokalla. Jopo-opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla motivaatio opiskelua kohtaan on syystä tai toisesta heikentynyt tai jotka hyötyisivät projektiluontoisesta ja omassa aikataulussa tapahtuvasta opiskelusta.

Jopo-opiskelun tavoitteena on varmistaa oppilaalle päättötodistus ja valmentaa häntä sekä toisen asteen opintoihin että työelämään.

Infotilaisuus järjestetään Karjaan yhteiskoululla heti syyslukukauden alussa ja hakuprosessi käynnistyy tämän jälkeen.

Kaikki hakijat huoltajineen haastatellaan.

Lisätietoja täältä kotisivuilta tai jopo-opettaja Laura Meretniemi-Peltolalta. P. 040-5724914 tai email: laura.meretniemi-peltola@raasepori.fi