C- kori

C- korin kurssit valitaan yhdeksi vuodeksi. 

C1 ROBOTIIKKA JA OHJELMOINTI

Kurssilla rakennetaan palikoista erilaisia robotteja ja ohjelmoidaan ne suoriutumaan annetuista tehtävistä. Kurssilla käytetään myös valmiita roboteille suunniteltuja pelikenttiä. Robotteja voi ohjelmoida graafisella liittymällä tai RobotC-kielellä, joka on C-kieleen pohjautuva ohjelmointikieli.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.

C2 ILMAISUN ILOA JA TAITOA

Kurssilla tutustutaan leikkien ja harjoitteiden avulla ilmaisutaitoon. Esimerkkinä näistä ovat kuuntelemisen ja puhumisen sekä keskittymisen taidot.Tavoitteena on vahvistaa oppilaan käsitystä itsestään esiintyjänä. Tavoitellaan ujouden ja muiden ilmaisun esteiden ja kynnysten ylittämisiä. Harjoitteita tehdään esim. puheella, äänellä ja käyttäen kehoa ja mimiikkaa. Tutustutaan mm. improvisaatioon ja esiintymiseen erilaisissa tilanteissa. Valmistetaan pieniä esityksiä ryhmän toiveiden mukaisesti.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.

C3 DESIGN 

Oletko juuri sinä seuraava tulevaisuuden suunnittelija, visualisti?

Design-kurssilla tutustutaan suunnittelun monipuoliseen maailmaan: Suunnitellaan ja toteutetaan omia luovia tuotteita liittyen muun muassa graafiseen suunnitteluun, muotiin ja sisustussuunnitteluun. Harjoituksia tehdään sekä käsin että koneella.

Kurssilla rohkaistaan keskusteluun ja yhteiseen luovaan ideointiin.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

C4 TURISTIN SOS-OPAS

Tutustutaan turistin näkökulmasta eri maiden kieleen ja kulttuuriin oppilaiden mielenkiinnon mukaan, esim. Espanja, Italia ja Venäjä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon  tieto- ja viestintätekniikkaa sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Tavoitteet

 • Selvitä arkipäivän tilanteissa vieraassa maassa
 • Oppia kielen keskeisimmät ilmaukset ja fraasit
 • Ymmärtää käyttäytymisen eroja eri kulttuureissa

Sisältö

 • Tervehdykset, kohteliaisuusfraasit
 • Viestintätilanteet, mm. lipun ostaminen, ruoan tilaaminen ja tien neuvominen
 • Kohdemaiden kulttuuriin tutustuminen

Arviointi

 • Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.

C5 SCIENCE

Tavoitteet: Science-kurssi on biologian, fysiikan ja kemian integroitu valinnaisaine. Tunneilla tutustutaan erilaisiin luonnontieteellisiin ilmiöihin ja niiden tutkimusmenetelmiin – kokeellisiin ja kirjallisiin – ja opitaan tutkimusten itsenäistä suorittamista ja tutkimustulosten esittämistä eri tavoin.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään luonnontieteen eri alojen sidonnaisuus toisiinsa, tarkastelemaan ympäristöä monitieteellisesti ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä ympäristön säilymistä elinkelpoisena koko eliökunnan kannalta.

Sisältö: Kurssi sopii luonnontieteistä kiinnostuneille. Kurssin sisällössä pyritään ottamaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset ilmiöt. Sisällöistä sovitaan yhdessä ryhmän kanssa kurssin alussa. Kurssin tiimoilta myös opintoretket ovat mahdollisia.

Joitakin esimerkkejä kurssilla tehtävistä töistä:

–   erilaiset biologiset kasvatuskokeet

–   veriryhmien määritystä,   mikrobiologiaa

–   ilmasto- ja vesitutkimusta,   laborointeja

–   veden kemiaa ja biologiaa

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävään suoritukseen kuuluu yhteisten töiden suorittaminen. Lisäksi joistakin töistä tehdään pieniä kirjallisia raportteja. Halutessaan voi tehdä myös portfolion.

C6 EKOTEKO 

Vanhalle tavaralle keksitään uutta ulkonäköä tai käyttötarkoitusta.

 • farkuista tehdään matto
 • munakennoista sytykeruusuja, monella tapaa
 • vaatteiden tuunausta
 • koriste-esineitä vanhoja esineitä hyödyntäen

Tarkoituksena on, että uutta ei osteta vaan käytetään tarvikkeita joita jo on olemassa. Vain mielikuvitus on rajana olemassa olevien tarvikkeiden puitteessa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.

C7 AIKAKONE (MUSIIKKI)

Aikakonekurssilla soitetaan ja lauletaan biisejä eri aikakausilta. Niin paljoa ei ehditä kuin A- ja B- korin bändien kanssa, mutta valitse tämä kurssi, jos haluat supermusatunnin kerran viikossa. Sukelletaan vähän syvemmälle musiikin maailmaan kuin ihan perustuntien puitteissa!

C8 PSYKOLOGIAN PERUSTEET

Kurssilla tutustutaan psykologiaan oppiaineena. Kurssilla esitellään muutamia alan tutkimuksia ja hoitomuotoja. Kurssi antaa pohjatietoa lukiossa vastaan tulevasta uudesta oppiaineesta ja sopii tästä syystä erityisesti lukioon pyrkiville. Kurssilla käsitellään esimerkiksi teemoja kuten oppiminen, jaksaminen ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Tavoitteena on saada psykologian oppiaine tutuksi.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Opiskelija suorittaa kurssin osallistumalla oppitunneilla ja näyttää osaamisensa erilaisten lyhyiden raporttien tai portfolion avulla. Nämä tehtävät muodostuvat kurssin sisällöistä.

C9 VIDEOKUVAUS JA EDITOINTI

Kurssilla tutustutaan videoeditointiin sekä kuvaukseen.

Kurssilla saat toteuttaa itseäsi videon muodossa. Kurssilla voit tehdä esim.

 • lyhytelokuvan
 • dokumentin
 • sketsejä
 • musiikkivideon

45min / vk

Isot projektit vaativat myös vapaa-aikaa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.