C- kori

C- korin kurssit valitaan yhdeksi vuodeksi. 

C1 ROBOTIIKKA JA OHJELMOINTI

Kurssilla rakennetaan palikoista erilaisia robotteja ja ohjelmoidaan ne suoriutumaan annetuista tehtävistä. Kurssilla käytetään myös valmiita roboteille suunniteltuja pelikenttiä. Robotteja voi ohjelmoida graafisella liittymällä tai RobotC-kielellä, joka on C-kieleen pohjautuva ohjelmointikieli.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.

C2 ILMAISUN ILOA JA TAITOA

Kurssilla tutustutaan leikkien ja harjoitteiden avulla ilmaisutaitoon. Esimerkkinä näistä ovat kuuntelemisen ja puhumisen sekä keskittymisen taidot.Tavoitteena on vahvistaa oppilaan käsitystä itsestään esiintyjänä. Tavoitellaan ujouden ja muiden ilmaisun esteiden ja kynnysten ylittämisiä. Harjoitteita tehdään esim. puheella, äänellä ja käyttäen kehoa ja mimiikkaa. Tutustutaan mm. improvisaatioon ja esiintymiseen erilaisissa tilanteissa. Valmistetaan pieniä esityksiä ryhmän toiveiden mukaisesti.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.

C3 DESIGN 

Oletko juuri sinä seuraava tulevaisuuden suunnittelija, visualisti, yrittäjä?

Sisältö: Kurssilla etsitään  avoimesti ja rohkeasti luovia mahdollisuuksia designin, sisustussuunnittelun, graafisen suunnittelun, muodin ja tuotesuunnittelun maailmoista. Ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan jokin oma tuote. Kulttuuri, taide ja yrittäjyys kohtaavat toisensa.

Tavoitteet :Kurssilla tutustutaan suunnittelun monipuoliseen maailmaan. Rohkaistaan vuoropuheluun, keskusteluun ja luovaan ideointiin.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

C4 TURISTIN SOS-OPAS

Tutustutaan turistin näkökulmasta eri maiden kieleen ja kulttuuriin oppilaiden mielenkiinnon mukaan, esim. Espanja, Italia ja Venäjä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon  tieto- ja viestintätekniikkaa sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Tavoitteet

 • Selvitä arkipäivän tilanteissa vieraassa maassa
 • Oppia kielen keskeisimmät ilmaukset ja fraasit
 • Ymmärtää käyttäytymisen eroja eri kulttuureissa

Sisältö

 • Tervehdykset, kohteliaisuusfraasit
 • Viestintätilanteet, mm. lipun ostaminen, ruoan tilaaminen ja tien neuvominen
 • Kohdemaiden kulttuuriin tutustuminen

Arviointi

 • Hyväksytty/hylätty. Tuntityöskentelyyn osallistuminen on edellytys hyväksytyn arvosanan saamiselle.

C5 SCIENCE

Tavoitteet: Science-kurssi on biologian, fysiikan ja kemian integroitu valinnaisaine. Tunneilla tutustutaan erilaisiin luonnontieteellisiin ilmiöihin ja niiden tutkimusmenetelmiin – kokeellisiin ja kirjallisiin – ja opitaan tutkimusten itsenäistä suorittamista ja tutkimustulosten esittämistä eri tavoin.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään luonnontieteen eri alojen sidonnaisuus toisiinsa, tarkastelemaan ympäristöä monitieteellisesti ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä ympäristön säilymistä elinkelpoisena koko eliökunnan kannalta.

Sisältö: Kurssi sopii luonnontieteistä kiinnostuneille. Kurssin sisällössä pyritään ottamaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset ilmiöt. Sisällöistä sovitaan yhdessä ryhmän kanssa kurssin alussa. Kurssin tiimoilta myös opintoretket ovat mahdollisia.

Joitakin esimerkkejä kurssilla tehtävistä töistä:

–   erilaiset biologiset kasvatuskokeet

–   veriryhmien määritystä,   mikrobiologiaa

–   ilmasto- ja vesitutkimusta,   laborointeja

–   veden kemiaa ja biologiaa

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävään suoritukseen kuuluu yhteisten töiden suorittaminen. Lisäksi joistakin töistä tehdään pieniä kirjallisia raportteja. Halutessaan voi tehdä myös portfolion.

C6 AJATTELUN TAIDOT

Oppisisällöt / tavoitteet: Mikä on totta, reilua, hyvää, pahaa tai kaunista? Miksi joku toinen on eri mieltä samasta asiasta? Miten perustelen olevani oikeassa? Kuka oikeastaan on oikeassa, vai onko kukaan? Ei varsinaista oppikirjaa tässä valinnaisaineessa vaan opettajan antama materiaali ja oppilaiden tuottamat sisällöt. Keskeistä kurssissa on ajattelu ja ajatusten esittäminen, arvioiminen, tarkastelu, viestintä ja kormmunikaatio, siis argumentaatio ja reflektio. Opiskellaan ja harjoitellaan filosofisia taitoja: filosofioita, retoriikkaa, reflektointia, argumentaatiota, neuvottelutaitoja. Pohditaan, perustellaan, kuunnellaan, keskustellaan, pyritään ajattelevaan luovuuteen, jopa mielikuvituksellisuuden hyväksikäyttöön.

Opetusmenetelmät: Keskustelut, väittelyt, esitykset, esitelmät, draama, pelillistäminen, mielipidekyselyt muiden oppiaineiden kanssa, sähköisten medioiden käyttö, esim. nettilehti tai blogi.

Arviointiperusteet ja arvostelu: Hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvosanan saamiseksi oppilaalla pitää olla näyttöjä sellainen määrä ja sellainen monipuolisuus, että niiden perusteella voidaan katsoa oppilaan suorittaneen kurssin sisällöt / tavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tuntiaktiivisuutta sekä kirjallisten töiden tekemistä, jatkuvan näytön perusteella.

C7 ARJEN MATIKKAA

Tutkimme kurssilla jokapäiväiseen elämään liittyviä matemaattisia ongelmia. Kurssi sopii jokaiselle matematiikan numerosta riippumatta.

Osa-alueita ovat esimerkiksi:

 • prosenttilaskenta (alennukset, korko, rahan käyttö),
 • taulukot ja tilastot (ajankohtaisia aiheita Excel-taulukkolaskentaohjelmalla),
 • geometria (etäisyydet, pinta-alat, tilavuudet),
 • ympäristömatematiikka (esim. koululaisen jätekuorman sekä hiili- ja vesijalanjäljen laskeminen) sekä
 • matematiikka eri ammateissa

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävään suoritukseen kuuluu osallistuminen tunneille ja yhteisten töiden suorittaminen.Tehtävät valitaan ajankohtaisista ja nuorten elämään läheisesti liittyvistä aiheista.

C8 EKOTEKO 

Vanhalle tavaralle keksitään uutta ulkonäköä tai käyttötarkoitusta.

 • farkuista tehdään matto
 • munakennoista sytykeruusuja, monella tapaa
 • vaatteiden tuunausta
 • koriste-esineitä vanhoja esineitä hyödyntäen

Tarkoituksena on, että uutta ei osteta vaan käytetään tarvikkeita joita jo on olemassa. Vain mielikuvitus on rajana olemassa olevien tarvikkeiden puitteessa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

C9 AIKAKONE

Aikakonekurssilla soitetaan ja lauletaan biisejä eri aikakausilta. Niin paljoa ei ehditä kuin A- ja B- korin bändien kanssa, mutta valitse tämä kurssi, jos haluat supermusatunnin kerran viikossa. Sukelletaan vähän syvemmälle musiikin maailmaan kuin ihan perustuntien puitteissa!