B- kori

B1 Saksa, HUOM! Kahden vuoden kurssi.

Saksa on valinnaisaine oppilaille, jotka haluavat laajentaa kielitaitoaan. Opinnoissa painotetaan suullista kommunikaatiota tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Opinnot mahdollistavat myös saksan kielen jatko-opinnot toisella asteella.

Oppilaat tutustuvat saksan kieleen, kulttuuriin sekä saksankielisiin alueisiin. Teemoja ovat mm. minä itse, perhe, ystävät, koulu, vapaa-aika ja elinympäristö saksankielisissä maissa. 

B2 Ranska, HUOM! Kahden vuoden kurssi.

Ranska B2-kielenä on valinnaisaine 8. ja 9. luokalla. Opinnoissa painotetaan suullista kommunikaatiota arkipäiväisissä tilanteissa. Opinnot mahdollistavat myös ranskan kielen jatko-opinnot toisella asteella.

Opinnoissa pyritään käyttämään monipuolisia työtapoja, mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä ja draamaa. Opetuksessa hyödynnetään medioita ja digitaalisia välineitä. Ranskan opintoja voidaan myös integroida eri oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin sekä päinvastoin.

Oppiaineen arviointi on monipuolista. Oppimista arvioidaan myös itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arvioinnin tukena käytetään Eurooppalaista viitekehystä. Arviointi on sekä formatiivista että summatiivista. Formatiivisen arvioinnin kautta oppilas tulee tietoiseksi omasta osaamistasostaan, ja se kannustaa kielitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Arviointi pohjautuu kielitaidon eri osa-alueisiin, kuitenkin niin, että erilaiset viestintätilanteet kuuluvat keskeisimpiin.

Seuraavat kurssit valitaan yhdeksi vuodeksi: 

B3 IT

TVT eli tieto- ja viestintätekniikassa tarkoituksena on oppia käyttämään tietotekniikka luontevasti ja monipuolisesti. Tietotekniikan opetus tapahtuu pääasiassa iPadeilla. 

Sisällöt

  • tekstinkäsittely, diaesitykset, kuvankäsittely
  • taulukkolaskenta
  • tietokoneen toiminta, internet ja ohjelmointi
  • elokuvan ja animaation tekemistä

Lisäksi käsittelemme mm. tekijänoikeuksia, tietoturvallisuutta, ergonomiaa ja ajankohtaisia aiheita päivän medioissa

B4 Taloustaito ja yrittäjyys

Tutustumme pankkeihin, kansainväliseen yritykseen, kiinteistönvälitykseen ja muihin kiinnostaviin talouselämän ilmiöihin oppilaiden toivomusten perusteella.

Yrittäjyydessä tutustutaan erilaisiin yrittäjiin ja yrityksiin vierailujen, esitelmien ja ryhmätöiden avulla. Tarkoituksena ei ole tehdä oppilaista yrittäjiä, vaan opettaa heille omia vahvuuksiaan ja osoittaa erilaisia ammatteja ja yritysmuotoja.

Tutustutaan ja analysoidaan markkinointia ja mainonnan keinoja. Oppilas huomaa, että on olemassa monenlaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Ulkomaankaupan muodostuminen, laskeminen, taseet tulevat tutuiksi oppilaille. Talouselämän jatkuva seuraaminen eri medioissa ja hallinnonaloilla on keskeinen osa kurssia. 

B5 Kuvataide – mediailmaisu

Julisteet, sarjakuvat, videot, pelit, mainokset, uutiset, sosiaalinen media, tekijänoikeudet. Mediailmaisu on tätä kaikkea ja vielä paljon muuta, tietysti itse tehtynä.

Mediailmaisussa tutustutaan eri  medioihin ja niiden toimintatapoihin tekemällä mainoksia, julisteita, lyhytelokuvia, kuunnelmia, digitarinoita, juttuja. Harjoitellaan omaa mediailmaisua, mediakriittisyyttä ja pohditaan myös miten joukkoviestinnän muutos on vaikuttanut ihmisen elämään.

Tavoitteena on tutkia omaa mediasuhdetta ja vahvistaa omaa ilmaisua. Tavoitteena on myös lisätä oppilaan kykyä oppia tunnistamaan omia vahvuuksia ja vaikuttamiskeinoja median kautta.  Harjoitustöitä tekemällä, asioita pohtimalla oppilas oppii mediakriittisyyttä:  eli oppilaan ymmärrystä siitä miten kuvalla, äänellä tekstillä ja moniaistillisella tavalla meihin pyritään vaikuttamaan. Tavoitteena myös yhteistyötaitojen kehittyminen.

B6 Musiikki, sisältöä päivitetään

B7 Kotitalous- esittely A-korissa

B8 Käsityö- esittely A-korissa

B9 Tekninen työ- esittely A-korissa

B10 Tekstiilityö- esittely A-korissa