A-kori

Kaikki A-korin kurssit kestävät 2 vuotta. 

A1 Kuvataide

Uutta luovaa ja perinteistä, monin tavoin itse suunnitellen  ja eri tekniikoita kokeillen. Valinnainen kuvataide laajana kurssina kehittää koko kuvailmaisua ja syventää yleistä kuvanlukutaitoa.

Sisällöt : Kuvataiteen laajalla kurssilla tutustutaan ja kokeillaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita ja samalla heittäydytään kokonaisvaltaisesti eri aistien vietäväksi! Kurssilla matkustellaan  kuvataiteen ’aikakoneella’, ristiin rastiin maapalloa ja tutustutaan eri kulttuurien kuvamaailmoihin.  Hyödynnetään taidekuvia työskentelyn lähtökohtana muokaten niitä omiin tarkoituksiin. Yhdeksännen luokan keväällä järjestetään oma näyttely.

Tavoitteet: Kehittää kuvailmaisua ja syventää yleistä kuvanlukutaitoa. Maailmankansalaiseksi kasvaminen mielikuvitusmatkailun kautta. Maailmankuvan ja suvaitsevaisuuden laajentaminen. Kuvataiteen monipuolisuus luo pohjan mahdollisia visuaalisen, kulttuuri- ja muotoilualan jatko-opintoja varten. Opitaan tuottamaan ja toteuttamaan yhdessä näyttely.

 

A2 Musiikki, sisältöä päivitetään

A3 Kotitalous

Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään ja laajennetaan 7. luokalla saatuja tietoja ja taitoja. Opiskelussa keskitytään tietojen käytäntöön soveltamiseen,suunnitteluun ja kriittiseen arviointiin. 

A4 Liikunta

Tavoite: Liikuntataitojen kehittäminen ja syventäminen, fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen, mahdollisuus liikkumiseen motivoituneessa ryhmässä sekä Ilo ja virkistys

Sisältö

Palloilu – sisä- ja ulkopalloilulajeja vuodenajan mukaan koululla sekä lähialueen liikuntapaikoilla. Esim. jalkapallo, koripallo, salibandy, lentopallo, pesäpallo, jääpelit

 Kuntoilu – Sisältönä aerobic eri muodoissaan sekä helppoja kuntotansseja. Lisäksi lihaskuntoharjoittelua oman kehon painolla ja eri välineillä sekä lenkkeilyä + kuntosaliharjoittelua.

Luontoliikunta – Kestävyyskunnon kehitys ulkona reippaillen. Kävely ja juoksulenkkeily ryhmässä. Energiaa luonnosta.

Kehonhuolto – Kurssilla perehdytään kehonhuoltoon erilaisin tavoin. Sisältönä esim. venyttely, jooga, pilates ja rentousharjoitukset. Mahdollisuuksien mukaan harjoittelu tapahtuu myös ulkona.

A5 Tekstiilityö

Tekstiilityössä kehitetään suunnittelutaitoa ja opetetaan perustaitoja suunnitelmien toteuttamiseksi. Työskentelyyn lisätään suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, omatoimisuutta sekä ymmärrystä itsestä osana ympäröivää yhteiskuntaa. Harjaannutetaan käsityötaitoja eri materiaalien ja tekniikoiden avulla. Aikaisemmin opittuja taitoja laajennetaan ja uusia tekniikoita opetellaan. Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa korostetaan tuotteen toimivuutta, esteettisyyttä sekä ohjataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kantamaan vastuuta kuluttamisesta ja ympäristöstä. Työskentelyyn pyritään luomaan puitteet jossa oppilas kokee käsityön tekemisen mielekkääksi ja innostavaksi.

A6 Tekninen työ

Oppilas tutustuu oppimistehtävien avulla käsityön peruskäsitteisiin, perehtyy ja harjoittelee materiaaleille ominaisia aineliitos- ja työstötekniikoita: metallien ja muovien leikkaamista, lastuamista ja muovaamista sekä liittämistä mekaanisesti ja lämmön avulla tapahtuvalla menetelmällä, puun työstämistä soveltuvin työvälinein, konein ja laittein, tietokoneavusteista valmistamista (3D tulostus) sekä tutustuu eri materiaaleille sopivien pintakäsittelyaineiden käyttöön.

Oppilas lisää tietämystään sähköopin perusteista ja elektroniikan peruskomponenteista. Oppilas pyrkii tarkoitukseen soveltuvalla ohjelmointikielellä laatimaan käytännön sovellukseen.

Työvälineet valitaan käytettävälle materiaalille ja oppilaan ikäkaudelle sopiviksi työturvallisuusmääräykset huomioiden.